Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överraskande Älmhult – internationellt & nära Älmhults kommun – en millenniekommun SKL:s internationella dag 18 januari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överraskande Älmhult – internationellt & nära Älmhults kommun – en millenniekommun SKL:s internationella dag 18 januari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Älmhults kommun – en millenniekommun SKL:s internationella dag 18 januari 2012

2 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Upplägg •Om Älmhults kommun •Om Älmhults millenniemålsarbete

3 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Älmhults kommun •Kronobergs län, vid gränsen mot Skåne •15 500 invånare varav ca 7 500 i centralorten •En rad framgångsrika små och stora företag inom metall-, elektronik-, verkstads-, trä – och återvinningsindustri •Omkring 3 000 inpendlare •Här föddes två världsberömda smålänningar med två av världens bästa idéer

4 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Carl von Linné och Ingvar Kamprad - mycket gemensamt! med ett antal saker gemensamt • kreativitet • målmedvetenhet • ihärdighet • entreprenörsanda

5 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Här möts den stora och den lilla världen! •Ett näringsliv med internationella förgreningar •Internationell skola •På caféerna och restaurangerna blandas världsspråken •”En lantlig idyll med internationell atmosfär”

6 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Därför är Älmhults kommunvision: Överraskande Älmhult - - internationellt & nära

7 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Millenniekommunen Älmhult •Beslut i kommunstyrelsen om att delta i pilotprojektet våren 2009 •Nulägesanalys genomförd våren 2009 •Kommunikationsplan framtagen hösten 2009 •Viljeyttring i kommun- fullmäktige 14 december 2009

8 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Millenniekommunen Älmhult - övergripande budskap i kommunikationsplanen ”Global utveckling börjar lokalt. Det sker en positiv utveckling i världen, men det finns många utmaningar kvar innan millenniemålen kan uppnås. Älmhults kommun kan bidra till utvecklingen genom sitt arbete med FN:s millenniemål. Kommunikationen kring millenniemålen kan med stor trovärdighet knytas direkt till kommunvisionen – internationellt och nära.”

9 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Organisation •Styrgrupp: KsAu •Ledningsgrupp: kommunledningsgruppen •Förvaltningsövergripande arbetsgrupp – Kultur-Fritid samordnande •Kommunikationsgrupp •Projektgrupper

10 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Plattform för arbetet •Utnämnandet till millenniekommun - ett startskott •Ett steg i taget – lägga ribban på rätt nivå •Ta lärdom av andra – men ”do it the Älmhult-way” •Vissa områden och insatser är gemensamma, andra är förvaltningsspecifika •Styra och stötta •Det finns inget facit - backa och starta om

11 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Tre utgångspunkter för arbetet 1.Det som redan görs 2.Utökning av det som redan görs 3.Nya aktiviteter, arrangemang och projekt

12 Överraskande Älmhult – internationellt & nära 1. Det som redan görs •Utgår från nulägesanlaysen - intern kartläggning •Får inte bli en ”dålägesanlays” - kontinuerlig uppdatering behövs •Påminn om kopplingen till millenniemålen Exempel: - årsredovisningen - upphandlingsmöte

13 Överraskande Älmhult – internationellt & nära 2. Utökning av det som redan görs Redan inplanerade (återkommande) aktiviteter och arrangemang såväl internt och externt, utökas med information om millenniemålsarbetet, till exempel: •friskvårdsmässa •Älmhultsdagarna •chefsträffar

14 Överraskande Älmhult – internationellt & nära 3. Nya aktiviteter, arrangemang och projekt Helt eller delvis kopplade till millenniemålsarbetet Exempel: •Internationell filmfestival •Kortfilmsprojekt skolorna •Seven •Borgmästaravtal •Sydafrikaprojekt

15 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Internationell filmfestival •8 mål – 8 filmer •Medarrangörer och värdar: Folkets Hus, Bio Kontrast, ABF, Rättvisemärkt, Naturskyddsföreningen, Röda Korset, Studieförbundet Vuxenskolan, Kvinnojouren, Rotary. •Filmvisning och samtalscafé med rättvise- och KRAVmärkt fika •Budskap: Jag kan göra något! •Avslutning med internationell fest

16 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Intern kommunikation •Kontinuerlig information behövs •Återrapportering till ks och kf •Handlingsplan från respektive förvaltning •Tydlighet i årsredovisningen

17 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Extern kommunikation •Genom aktiviteter, arrangemang och projekt •Uppsökande verksamhet: föreningsträffar, företagarfrukostar osv. •Hur lyfta fram föreningar, organisationer och näringsliv med engagemang i millenniemålsarbetet? •Webbsidan – hur bygga vidare?

18 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Projektets styrka •Startskott •Paraply •Flexibelt - kommunen kan hitta sin egen väg •Budskapet - millenniemålen i sig upplevs som viktiga •Det lokala i ett globalt sammanhang •Lyfter fram också den positiva utvecklingen i världen •Alla kan göra något •Engagerar och främjar samtal

19 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Fördelar för kommunen Internt -skapar sammanhang och mening -förvaltningsövergripande projekt -nätverksbyggande -förstärker och förankrar kommunvisionen Externt -förstärker och förankrar kommunvisionen -bidrar till varumärkesbyggande -föreningar och organisationer upplever sig som sedda

20 Överraskande Älmhult – internationellt & nära

21 Frågor? Tack för visat intresse! Elizabeth.peltola@almhult.se Karin.fredriksson-franzen@almhult.se


Ladda ner ppt "Överraskande Älmhult – internationellt & nära Älmhults kommun – en millenniekommun SKL:s internationella dag 18 januari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser