Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällskunskap FN, MR, Millenniemål. Vad är FN?  Förenta Nationerna. Världens länder som samlas och diskuterar med varandra.  Generalförsamlingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällskunskap FN, MR, Millenniemål. Vad är FN?  Förenta Nationerna. Världens länder som samlas och diskuterar med varandra.  Generalförsamlingen."— Presentationens avskrift:

1 Samhällskunskap FN, MR, Millenniemål

2 Vad är FN?  Förenta Nationerna. Världens länder som samlas och diskuterar med varandra.  Generalförsamlingen.

3 Vad gör FN?  Fred, Säkerhet  Vänskapliga förbindelser  Mänskliga rättigheter, MR  ”Utveckling”, Millenniemål

4 Varför FN  Efter andra världskriget Aldrig mer!

5 Vad gör FN i Afrika  Många projekt (men med olika resultat)  Fred / Krig  Kongo  Libyen  Rwanda  Västsahara  Flyktingläger  Mat  Vaccination

6 Film FN  http://vetamix.net/video/fö renta-nationerna_4518 http://vetamix.net/video/fö renta-nationerna_4518  Från FN:s 50 års jubileum.  http://vetamix.net/video/v em-besluter-om- världsfreden_4541 http://vetamix.net/video/v em-besluter-om- världsfreden_4541  Om krig och Hans Blixt

7 Mänskliga rättigheter  Togs fram efter 2:vk.  Regler för oss människor för en bättre värld.  Vad vi behöver – 30 artiklar  Ex, född fri, rätt till liv, rätt till domstol  Barns rättigheter (Barnkonvention)  Skillnad mellan regler och lagar! Därför bryts de.

8 Film MR  http://vetamix.net/video/m änskliga-rättigheter_1273 http://vetamix.net/video/m änskliga-rättigheter_1273

9 Millenniemålen  För en bättre värld 2015 1. Utrota fattigdom och hunger (Flyktingläger från Eti) 2. Grundskola till alla 3. Jämställdhet 4. Minska barnadödligheten

10 Millenniemålen 5. Mödrahälsan 6. Stoppa sjukdomar 7. Hållbar utveckling 8. Fredliga vänskapsband

11 Film Millenniemålen  Många mål hör ihop.  Matprogram  Utbildning  Jämställdhet (Flickor i skolan)  Sjukdomar  Hållbar utveckling  http://vetamix.net/video/1 0-euro-afrika_1460 http://vetamix.net/video/1 0-euro-afrika_1460


Ladda ner ppt "Samhällskunskap FN, MR, Millenniemål. Vad är FN?  Förenta Nationerna. Världens länder som samlas och diskuterar med varandra.  Generalförsamlingen."

Liknande presentationer


Google-annonser