Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enskild uppgift: Besvara följande frågor på pappret du fått: Tid till detta: max 5 min 1. Vad är mänskliga rättigheter för något? 2. Vad har du rätt till?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enskild uppgift: Besvara följande frågor på pappret du fått: Tid till detta: max 5 min 1. Vad är mänskliga rättigheter för något? 2. Vad har du rätt till?"— Presentationens avskrift:

1 Enskild uppgift: Besvara följande frågor på pappret du fått: Tid till detta: max 5 min 1. Vad är mänskliga rättigheter för något? 2. Vad har du rätt till? 3. Har du någonsin sett/hört att en mänsklig rättighet kränkts? (ge exempel)

2 Gruppuppgift: max 5 I grupp ska ni berätta vad ni svarat på frågorna. I gruppen ska ni enas om ett svar på varje fråga. TID: max 5 min Gruppen utser en sekreterare som antecknar kort vad ni i gruppen svarar på frågorna: 1. Vad är mänskliga rättigheter för något? 2. Vad har du rätt till? 3. Har du någonsin sett/hört att en mänsklig rättighet kränkts? (ge exempel)

3 Vad är mänskliga rättigheter för något? ”De grundläggande rättigheter och friheter som alla människor är berättigade till.” Brukar sammanfattas som rätten till: Brukar sammanfattas som rätten till: – Liv och frihet – Tanke- & yttrandefrihet – Jämlikhet inför lagen

4 Varför mänskliga rättigheter? Under WW2 dog 50 till 90 miljoner människor FN bildades med uppdrag att främja fred och undvika handlingar som skett i kriget – Hur kan fred uppstå om inte alla har grundläggande rättigheter? FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 1948 – 30 artiklar (rättigheter) – Finns ofta inskrivna i olika länders lagar (demokratier) – Papperstiger?

5 FILM: Vad är mänskliga rättigheter för något?

6 Hur är läget med MR? Slaveri förr: Slaveriet från 1520-1850 Triangelhandeln mellan Europa, Afrika & Amerika Totalt beräknas ca. 11 miljoner slavar skickats från Afrika till Amerika. 15% av dessa dog under transporten.

7 Hur är läget med MR? Slaveri idag: 13 miljoner människor är slavar idag – 50% av dem är barn – Vanligt med barn som hushållsslavar 30 miljoner kan räknas som slavar då de lever under slavliknade förhållande: – Tvångsäktenskap – Sexuell trafficking – Tvångsarbete

8 En demokratisk värld?

9 Hur är läget med MR? Ett land nära oss:

10 Varför ska vi lära oss om MR? LGR 11: LGR 11: Utveckla förmågan att: – Reflektera över mänskliga rättigheter – Söka information om mänskliga rättigheter & värdera relevans och trovärdighet – Uttrycka och värdera olika ståndpunkter gällande mänskliga rättigheter samt argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. Individuellt Individuellt – Hur ska du veta vad du har rätt till om du inte får reda på det? Samhällsmässigt: Samhällsmässigt: – Vad är lösningen på de brott som sker mot de mänskliga rättigheterna  INFORMATION – Uppmärksamma = förhindra – ”Det börjar i det lilla…”

11 Hur kommer vi arbeta? V.11-13 = 6 lektioner Värderingsövningar Grupparbete om kräkningar av mänskliga rättigheter i världen (PPT) Prov (utifrån PPT)

12 Vad ska du kunna? Kunskapskrav för E: – Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. – Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. – Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

13


Ladda ner ppt "Enskild uppgift: Besvara följande frågor på pappret du fått: Tid till detta: max 5 min 1. Vad är mänskliga rättigheter för något? 2. Vad har du rätt till?"

Liknande presentationer


Google-annonser