Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närvaro!!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närvaro!!."— Presentationens avskrift:

1 Närvaro!!

2

3 The big 5 3

4 Förmågor Analytisk Kommunikativ Begrepp Hantera information, procedur
Metakognitiv 4

5 T - samhället Det framtida samhället är redan här!
Utveckla elevers tänkande 5

6 Samma kunskapsform på alla betygssteg
Tex eleven kan beskriva olika samband, men med olika komplexitet 6

7 Samma förmågor från förskola till gymnasie.
RättOftaTidigt ROT pedagogik 7

8 Språkliga krav i alla ämnen
Samtala, berätta och återberätta Föra resonemang om... Motivera uttryck och bemöta åsikter Argumentera för en ståndpunkt För diskussioner framåt, fördjupa och bredda Formulera frågor Dokumentera en undersökning Skapa en egen text Beskriva/redogöra för (Lyfter NO som ett ämne som nu har stora delar av språk , se första stycket i kunskapskraven) 8

9 Vilka begrepp måste vi förstå för att resonera om? exempel
Orsaker till andra världskriget Vad som påverkar vår hälsa Drivkrafter bakom tekniskt utveckling Bilders uttryck, innehåll och funktion Nordiska språkets likheter och skillnader 9

10 Begreppsförståelse Känner till begreppens innebörd
Kan använda dessa i olika och nya sammanhang Kan relatera begreppen till varandra ( vilka begrepp kan eleverna starta med redan i år 1-3?, viktigt att möta dem tidigt) 10

11 Analysförmågan Samband Orsaker till, konsekvenser av och lösningar på
Jämförande analyser Se utifrån och växla mellan olika perspektiv 11

12 Kommunikativa förmågan
Resonera (träna på att resonera längre!) Diskutera Motivera Argumentera Uttrycka ståndpunkter Formulera frågor 12

13 Procedurförmågan Förmågan att hantera information
Genomföra en laboration, undersökning, Göran menar att No är det ämne som ändrats mest! Hantera verktyg och tekniska redskap Veta hur matematiska problem kan lösas 13

14 Metakognitiv förmåga, tänka kring det man själv har gjort.
Reflektera och bedöma den egna förmågan Ha omdömen om... Välja mellan olika strategier Pröva och ompröva Anpassa vid behov och efter syfte Hur en undersökning kan förbättras 14

15 Kan tankar från The Big 5 hjälpa oss något?

16 Bedömningsstöd i Matematik med elevexempel
Hjälper till att tolka två förmågor: Att använda och beskriva begrepp Att välja och använda metoder

17 Sammanställning av Lgr 11

18

19 Mot ett entreprenöriellt lärande!
Fortsätta med Börja med Sluta med Ni ska under varje rubrik skriva ner vad ni anser är viktigt för er process mot entreprenöriellt lärande! Vad ni redan gör som ni anser att ni ska fortsätta med! Vad ni anser vore bra för er att börja med! Vad ni anser vore bra för er att sluta med! För att alla ska få möjlighet att uttrycka sig tror jag att det är bra om ni först gör detta i grupper om tre för att sedan sammanfatta tillsammans.


Ladda ner ppt "Närvaro!!."

Liknande presentationer


Google-annonser