Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närvaro!!. The big 5 3 Förmågor  Analytisk  Kommunikativ  Begrepp  Hantera information, procedur  Metakognitiv 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närvaro!!. The big 5 3 Förmågor  Analytisk  Kommunikativ  Begrepp  Hantera information, procedur  Metakognitiv 4."— Presentationens avskrift:

1 Närvaro!!

2

3 The big 5 3

4 Förmågor  Analytisk  Kommunikativ  Begrepp  Hantera information, procedur  Metakognitiv 4

5 T - samhället  Det framtida samhället är redan här!  Utveckla elevers tänkande 5

6 Samma kunskapsform på alla betygssteg  Tex eleven kan beskriva olika samband, men med olika komplexitet 6

7 Samma förmågor från förskola till gymnasie.  RättOftaTidigt ROT pedagogik 7

8 Språkliga krav i alla ämnen 8 • Samtala, berätta och återberätta • Föra resonemang om... • Motivera uttryck och bemöta åsikter • Argumentera för en ståndpunkt • För diskussioner framåt, fördjupa och bredda • Formulera frågor • Dokumentera en undersökning • Skapa en egen text • Beskriva/redogöra för • (Lyfter NO som ett ämne som nu har stora delar av språk, se första stycket i kunskapskraven)

9 Vilka begrepp måste vi förstå för att resonera om? exempel  Orsaker till andra världskriget  Vad som påverkar vår hälsa  Drivkrafter bakom tekniskt utveckling  Bilders uttryck, innehåll och funktion  Nordiska språkets likheter och skillnader 9

10 Begreppsförståelse  Känner till begreppens innebörd  Kan använda dessa i olika och nya sammanhang  Kan relatera begreppen till varandra  ( vilka begrepp kan eleverna starta med redan i år 1-3?, viktigt att möta dem tidigt) 10

11 Analysförmågan  Samband  Orsaker till, konsekvenser av och lösningar på  Jämförande analyser  Se utifrån och växla mellan olika perspektiv 11

12 Kommunikativa förmågan  Resonera (träna på att resonera längre!)  Diskutera  Motivera  Argumentera  Uttrycka ståndpunkter  Formulera frågor 12

13 Procedurförmågan  Förmågan att hantera information  Genomföra en laboration, undersökning, Göran menar att No är det ämne som ändrats mest!  Hantera verktyg och tekniska redskap  Veta hur matematiska problem kan lösas 13

14 Metakognitiv förmåga, tänka kring det man själv har gjort.  Reflektera och bedöma den egna förmågan  Ha omdömen om...  Välja mellan olika strategier  Pröva och ompröva  Anpassa vid behov och efter syfte  Hur en undersökning kan förbättras 14

15 Kan tankar från The Big 5 hjälpa oss något?

16 Bedömningsstöd i Matematik med elevexempel Hjälper till att tolka två förmågor: •Att använda och beskriva begrepp •Att välja och använda metoder

17 Sammanställning av Lgr 11 http://www.pedagogstockholm.se/Reformer/Lgr11/Lgr11/Lgr11 -Samlade-kursplaner-pdf/

18

19 Mot ett entreprenöriellt lärande! Sluta medBörja medFortsätta med Ni ska under varje rubrik skriva ner vad ni anser är viktigt för er process mot entreprenöriellt lärande! • Vad ni redan gör som ni anser att ni ska fortsätta med! • Vad ni anser vore bra för er att börja med! • Vad ni anser vore bra för er att sluta med! För att alla ska få möjlighet att uttrycka sig tror jag att det är bra om ni först gör detta i grupper om tre för att sedan sammanfatta tillsammans. http://corkboard.me/5myI5hiUYN


Ladda ner ppt "Närvaro!!. The big 5 3 Förmågor  Analytisk  Kommunikativ  Begrepp  Hantera information, procedur  Metakognitiv 4."

Liknande presentationer


Google-annonser