Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planering, genomförande av undervisning och bedömning enligt Lgr 11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planering, genomförande av undervisning och bedömning enligt Lgr 11"— Presentationens avskrift:

1 Planering, genomförande av undervisning och bedömning enligt Lgr 11
- en kort repetition från året

2 Planeringsprocessen enligt Lgr 11
Eleverna inte med Eleverna med De långsiktiga målen beskrivs som punktsatser i slutet av ämnets syfte. Detta utgör basen i planeringsarbetet Vilket centralt innehåll kan vi lyfta in för att eleverna ska få träna på de förmågor som ska bedömas? Denna del ska vara väldigt tydligt skriven så eleverna förstår vad som förväntas av dem i arbetsområdet Här kan även eleverna vara med och ha idéer på hur dessa få visa sina nyvunna kunskaper Tas fram i samråd med eleverna i undervisningsgruppen Lust, nyfikenhet, samarbete, kreativitet, motivation, analys, problemlösning, kommunikation, samspel mellan elever, metakognition och språkutveckling ska genomsyra undervisningen Hur ska eleverna få träna på förmågorna i ämnets syfte?

3 ”The big 5 i grundskolan”
Följande långsiktiga förmågor ska undervisningen genomsyras av Analysera ( 13 ) Kommunicera ( 12 ) Metakognition ( 10 ) Förmåga att hantera och producera information ( 9 ) Träna olika ämnesbegrepp Hur ser det ut i praktiken en kursplan?

4 Teknik i åk 1 Ämnets syfte ( Detta ska vi träna eleverna att klara av)
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

5 Centralt innehåll i åk 1-3
Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag. Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl. Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

6 Centralt innehåll i 1-3 Teknik, människa, samhälle och miljö
Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid. Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.

7 Centralt innehåll i åk 1-3
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

8 Bedömning i åk 1 Ska göras mot kunskapskraven i åk 6. Hur gör man det?
Kunskapskraven kopplas mot de innehåll som eleverna tränat på dvs det centrala innehållet Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar och hur de samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion Eleven kan förklara hur gungan på lekplatsen fungerar och ritar en bild och förklarar

9 Hur tränar vi detta i undervisningen? ( Några exempel i åk 1-3)
Skrotverkstad, riva och sätta ihop nya kreativa alster Träna begrepp som limma, löda, rörelse, kraft, motstånd Dokumentera arbetet i en teknikloggbok med skisser, bilder och foton av modeller Titta på föremål i elevernas vardag och fundera över hur människor använder dem, hur de har förändrats under tid och hur de kan förbättras i framtiden Enkla mekanismer som hävstänger och länkar på vardagsnära platser i köket eller på lekplatsen. Hur fungerar det och varför?

10 Exempel på bedömning Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö Hur har telefonen förändrats över tid? Vilka fördelar finns för de som använder telefoner och vilka nackdelar finns


Ladda ner ppt "Planering, genomförande av undervisning och bedömning enligt Lgr 11"

Liknande presentationer


Google-annonser