Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eleven skall . *  kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eleven skall . *  kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna,"— Presentationens avskrift:

1 Eleven skall . *  kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, * kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor, * kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar, * kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer

2 Mål i skolan 9:e år.   ·   Förtrogenhet med den tekniska kunskapstraditionen, det vill säga hur teknik utvecklas….. ·   Elevens förmåga att välja och använda relevanta redskap och material beaktas, liksom den manuella skickligheten…. ·   elevens förmåga att se samband och processer i en teknisk konstruktion eller i ett tekniskt system * Elevens kunskaper om hur samhällsfaktorer påverkat teknikens utveckling · ….gäller bedömningen förståelsen av det ömsesidiga förhållandet mellan teknik och människors livsvillkor,..

3 Nya kurser på gymnasiets teknikprogram Lpf94   - Teknisk kommunikation - Teknik, människa, samhälle - Teknikutveckling och företagande

4 Mitthögskolans lärarutbildningar i Teknik. Grundskolelärare
Mitthögskolans lärarutbildningar i Teknik.  Grundskolelärare.   * Grundläggande skolteknik 7,5 hp * Teknik i skolan 7,5 hp * Teknik i samhället 7,5 hp * Mediateknik i skolan 7,5 hp * Barn möter elektronik 15 hp

5 Tema Luft ,lärarfortbildning i Ljusdal. 2001

6 Specialisering i Teknik 45 hp

7 Kursinnehåll och delpoäng: 1
Kursinnehåll och delpoäng: 1. Didaktisk teori i skolteknik och teknikhistoria. 7,5 hp   Modern forskning och kunskaper i ämnesdidaktik i teknik för skolan. -         Människans och samhällets tekniska utveckling från samlarstenålder till informationssamhället. -         Styrdokumenten i Teknik. Målbeskrivning och utvärderingsmodeller. -         Värderande teknik, miljöteknik, etisk och oetisk teknik. -         Handikappteknik. -         Sciencecenterteknik.    2. Projekt och praktiska tillämpningar i teknikdidaktik. 7,5 hp   -         Experiment och praktiska tillämpningar inom olika projekt. -         Konstruktionslekar. -         Designteknik. -         Utomhusverksamhet -         Uppfinnarens verkstad.

8 3. Utvärderings metoder med moderna medier och metoder
3. Utvärderings metoder med moderna medier och metoder ,5 hp -         Datorn som redovisningsform. -         Att kommunicera med dator. (E-post, WebCt, First Class) -         Att göra hemsidor som utvärderingsinstrument. (Html och Frontpage) -         Att göra film och utvärdera med film.( Digitalfilmteknik med redigeringsteknik)   4. Barn och ungdomars omgivande samhälle och vardag ur tekniska perspektiv 7,5 hp. -         Min stad och samhälle. Studier i stads- och samhällsbyggande -         Byggteknik. Orientering i byggnadskonstruktion -         Studier i ekologiskt byggande.  

9 Övriga kurser som innehåller teknik   Barn möter Naturvetenskap 15 hp Barn möter IT 15 hp 

10 Lärarfortbildningar i Teknik Tekniken Lyfter 5p (2000-2002) Kurser i
Lärarfortbildningar i Teknik Tekniken Lyfter 5p  ( ) Kurser i Härnösand Ljusdal Sundsvall Östersund Tåsjö Härnösand/Timrå  Härnösand/Timrå

11 Mittuniversitetets samarbets-partners i Teknik för lärare. 1
Mittuniversitetets samarbets-partners i Teknik för lärare. 1. Centrum för teknik i skolan. 2. Technichus 3. Regionens kommuner 4. Museerna i Hälsingland, Jämtland och Västernorrland.


Ladda ner ppt "Eleven skall . *  kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna,"

Liknande presentationer


Google-annonser