Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Eleven skall. * kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, *

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Eleven skall. * kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, *"— Presentationens avskrift:

1 1 Eleven skall. * kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, * kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor, * kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar, * kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer

2 2 Mål i skolan 9:e år.  Förtrogenhet med den tekniska kunskapstraditionen, det vill säga hur teknik utvecklas…..  Elevens förmåga att välja och använda relevanta redskap och material beaktas, liksom den manuella skickligheten….  elevens förmåga att se samband och processer i en teknisk konstruktion eller i ett tekniskt system * Elevens kunskaper om hur samhällsfaktorer påverkat teknikens utveckling  ….gäller bedömningen förståelsen av det ömsesidiga förhållandet mellan teknik och människors livsvillkor,..

3 3 Nya kurser på gymnasiets teknikprogram Lpf94 - Teknisk kommunikation - Teknik, människa, samhälle - Teknikutveckling och företagande

4 4 Mitthögskolans lärarutbildningar i Teknik. Grundskolelärare. * Grundläggande skolteknik 7,5 hp * Teknik i skolan 7,5 hp * Teknik i samhället 7,5 hp * Mediateknik i skolan 7,5 hp * Barn möter elektronik 15 hp

5 5 Tema Luft,lärarfortbildning i Ljusdal. 2001

6 6 Specialisering i Teknik 45 hp

7 7 Kursinnehåll och delpoäng: 1. Didaktisk teori i skolteknik och teknikhistoria. 7,5 hp - Modern forskning och kunskaper i ämnesdidaktik i teknik för skolan. - Människans och samhällets tekniska utveckling från samlarstenålder till informationssamhället. - Styrdokumenten i Teknik. Målbeskrivning och utvärderingsmodeller. - Värderande teknik, miljöteknik, etisk och oetisk teknik. - Handikappteknik. - Sciencecenterteknik. 2. Projekt och praktiska tillämpningar i teknikdidaktik. 7,5 hp - Experiment och praktiska tillämpningar inom olika projekt. - Konstruktionslekar. - Designteknik. - Utomhusverksamhet - Uppfinnarens verkstad.

8 8 3. Utvärderings metoder med moderna medier och metoder. 7,5 hp - Datorn som redovisningsform. - Att kommunicera med dator. (E-post, WebCt, First Class) - Att göra hemsidor som utvärderingsinstrument. (Html och Frontpage) - Att göra film och utvärdera med film.( Digitalfilmteknik med redigeringsteknik) 4. Barn och ungdomars omgivande samhälle och vardag ur tekniska perspektiv 7,5 hp. - Min stad och samhälle. Studier i stads- och samhällsbyggande - Byggteknik. Orientering i byggnadskonstruktion - Studier i ekologiskt byggande.

9 9 Övriga kurser som innehåller teknik Barn möter Naturvetenskap 15 hp Barn möter IT 15 hp

10 10 Lärarfortbildningar i Teknik Tekniken Lyfter 5p (2000-2002) Kurser i Härnösand Ljusdal Sundsvall Östersund Tåsjö Härnösand/Timrå Härnösand/Timrå

11 11 Mittuniversitetets samarbets- partners i Teknik för lärare. 1. Centrum för teknik i skolan. 2. Technichus 3. Regionens kommuner 4. Museerna i Hälsingland, Jämtland och Västernorrland.


Ladda ner ppt "1 Eleven skall. * kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, *"

Liknande presentationer


Google-annonser