Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• Matte. Skala. Budget • Svenska. Retoriken i er redovisning • Teknik. Konstruktionen, Realism, Budget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• Matte. Skala. Budget • Svenska. Retoriken i er redovisning • Teknik. Konstruktionen, Realism, Budget."— Presentationens avskrift:

1

2

3 • Matte. Skala. Budget • Svenska. Retoriken i er redovisning • Teknik. Konstruktionen, Realism, Budget

4 • • Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder • En dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

5 E Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. olika konsekvenser för individ, samhälle D Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. C Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklingsoch konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. olika konsekvenser för individ, samhälle och B Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda A Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och

6 • Ni har valt antingen att arbeta i grupp eller enskilt, ni har också gjort valet om ni skall bo i lägenhet eller i rum, hus. • Arbete i grupp 3 st 100m2 • 2st 70 m2 • Enskilt arbete • Rum 10m2 • Lgh 40m2

7 Redovisning E nivå. Enkel digital ritning, Budget redovisning. Konstruktion av byggnad rum, lägenhet, hus samt av möbler ska vara skalenliga C - nivå avancerad ritning Google sketup detaljerad budget avancerad konstruktion av byggnad rum, lägenhet, hus samt av möbler ska vara skalenliga

8 • Förutsättningar. • Du har en garanterad inkomst på 140kr/dag=4200/mån. • Du får ingen extern hjälp, utan du skall klara din ekonomi själv. • Du får 4200kr i startbidrag. Till möbler etc. • Kostnader • Mobilkostnad • Hyra lägenhet villa 32kr/kv/m • Månadskort buss lokalt • Mat. Frukost lunch middag. • Hygien/hälsa • Försäkringar

9 • Ni kommer att ha 4 veckor på er fram till redovisning. • Redovisning. • Presentera er modell hur ni har byggt upp den och hur ni har tänkt. Detta kommer att filmas och er retorik kommer att bedömas av svensklärare. • Ritning kommer att bedömmas utav tekniklärare hur modellen överensstämmer med ritningen, och om det är realistiskt • Skalan på ritningen kommer att bedömas av mattelärere

10

11

12 • Du skall använda tapetserarkniv. • Du skall även se till att du har underlag att skära på, SKÄR EJ I BORDET!. • Om du väljer att koppla in el till lampor på din modell så lägg kablar så att de inte syns. • Vi har begränsat med material så var noga att rita ut var du skall skära använd linjal och vinkelhake.

13 • 1/ Du har gjort en skiss, ta skissen Och rita noga hur du vill ha din byggnad. Ritningen kan du göra digitalt i Paint eller google sketup. • Väljer du att göra den manuellt så skall du använda linjal och gradskiva du behöver också en vass penna !

14

15

16


Ladda ner ppt "• Matte. Skala. Budget • Svenska. Retoriken i er redovisning • Teknik. Konstruktionen, Realism, Budget."

Liknande presentationer


Google-annonser