Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av Kapellbacken 2013/2014 - ett ämnesövergripande arbetsområde för grundskola + gymnasieskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av Kapellbacken 2013/2014 - ett ämnesövergripande arbetsområde för grundskola + gymnasieskola."— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av Kapellbacken 2013/2014 - ett ämnesövergripande arbetsområde för grundskola + gymnasieskola

2 Syfte • Att visa på hur man praktiskt kan arbeta ämnesövergripande med förmågorna i läroplanerna • Att ha en verklig mottagare av elevernas arbeten • Att utveckla de entreprenöriella förmågorna i Lgr 11 och Gy 2011 • Att i samråd med tekniska förvaltningen utveckla området kring kapellbacken • Utveckla samarbetet mellan skola - näringsliv

3 Hur går vi tillväga? • En tävling för F-5 och en tävling för 6-9 + gymnasiet • Vad bedöms i arbetet • Det pedagogiska (planering, undervisning och bedömning) - den pedagogiska planeringen - tydligheten i det som ska bedömas hos eleverna - idé, skiss och skalenlig modell - dokumentationen från arbetet

4 Hur går vi tillväga? • Modellen och praktisk genomförbarhet( bedöms av tekniska och näringslivet ) - Modellens uppbyggnad - Kostnadsberäkningar - Praktisk genomförbarhet

5 Tidsplan • Okt-dec Brainstorm och idéer • Jan-Feb Skisser och ritningar • Mar-maj Modeller skapas • Projektet färdigt maj 2012 Tekniska söker investeringsbudget för att utveckla området under 2013 och 2014

6 Slutredovisning • Alla projekt får en monter i Medborgarhuset • I varje monter ställer vi ut modellen och elever får berätta hur de tänker och hur de arbetat • Gärna en dator med en presentation rullande från arbetsprocessen • En jury bedömer modellerna och bestämmer vinnare • Vinnarmodellen kommer att genomföras i praktiken på Kapellbacken

7 Lite övriga idéer • Koppla en intresserad handledare till varje skola, gärna näringslivsrepresentant • Projektet får en fiktiv maxbudget för genomförandet

8 Vilka förmågor tränar vi på detta? • Kommunicera i tal och skrift (Sv, Eng och språk) • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap ( Bd ) • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda metoder och strategier ( Ma ) • Använda kunskaper i biologi för att granska, söka information och ta ställning till frågor om hållbar utveckling ( Bi )

9 Vilka förmågor tränar vi på detta? • Använda kunskaper i fysik för att söka information, granska och ta ställning till frågor som rör teknik, miljö och samhälle ( Fy ) • Göra geografiska analyser om omvärlden och värdera resultat med hjälp av kartor och andra geografiska källor ( Ge ) • Reflektera över hur individer och samhällen formas förändras och samverkar ( Sh ) • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv ( Sh )

10 Vilka förmågor tränar vi i detta? • Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet ( Sh, Sv ) • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker ( Sl ) • Identifiera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion ( Te ) • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Te)

11 Vad vinner vi på detta arbetssätt? • Eleverna får se att kunskaper de får/lär sig i skolan har betydelse i samhället och för deras framtida liv • Motivation, lust och engagemang hos eleverna • Framtidstro hos ungdomarna i Ånge, vi kan påverka vår livssituation • Utveckla skolornas undervisning till att bli mer verklighetsnära och meningsfull • Tillämpning av kunskaper i verkliga situationer • Utvecklat samarbete mellan lärare i olika ämnen


Ladda ner ppt "Utveckling av Kapellbacken 2013/2014 - ett ämnesövergripande arbetsområde för grundskola + gymnasieskola."

Liknande presentationer


Google-annonser