Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiearbetet Mål för gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiearbetet Mål för gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiearbetet Mål för gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. (Examensmålen BA)

2 Styrkedjan Riksdagen Regeringen Regeringen och Skolverket

3 Vad ska finnas med? •Planera •Genomföra •Utvärdera

4 Gymnasiearbetet •Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket • I grupp eller enskilt •Helst på företag •Kvitto •Lärare och medbedömare •F eller E

5 Kvitto – hur gymnasiearbetet knyter ihop kurserna! Eleven ska •utföra det hon eller han övat upp färdighet i •praktiskt tillämpa kunskaper hon eller han tillägnat teoretiskt •reflektera över sitt arbete och kunna dra slutsatser utifrån det hon eller han ”upptäcker”

6 Bedömning av gymnasiearbetet •Vad som bedöms ska vara känt för eleven innan •Medbedömaren/handledarens roll •Krav på dokumentation •Samtal utifrån på förhand kända hållpunkter •Bedömning av arbetsinsats och produkt

7 Bedömningspunkter Fakta och förståelse I sitt gymnasiearbete ska eleven visa • kunskaper om de material, metoder, verktyg och maskiner som används för uppgiften, • förståelse av faktorer som påverkar hälsa och säkerhet i yrkeslivet, samt • kunskaper om lagar, andra bestämmelser och utförandekrav som är relevanta för uppgiften. Färdigheter I sitt gymnasiearbete ska eleven visa • färdigheter i att planera uppgiften samt i att välja relevant arbetsmetod, material och utrustning, • färdigheter i att genomföra uppgiften med vanligt förekommande arbetsmetoder, material, verktyg och maskiner samt i att vårda material och utrustning, • färdigheter i att söka information samt i att tolka information, arbetsbeskrivningar och ritningar för att genomföra uppgiften, • färdigheter i att göra riskbedömningar som är relevanta för uppgiften, • färdigheter i att lösa problem i samband med uppgiften, samt • färdigheter i att dokumentera det egna arbetet.

8 Bedömningspunkter Värderingsförmåga och förhållningssätt I sitt gymnasiearbete ska eleven visa • förmåga att ta ansvar i samband med arbetsuppgifternas genomförande, • förmåga att genomföra uppgiften med hänsyn till resursförbrukning och arbetsmiljörisker, • förmåga att värdera kvaliteten på det egna arbetet i förhållande till relevanta utförandekrav, samt • förmåga att bedöma och reflektera över hur arbetsprocessen påverkat resultatet.

9 Kvalitet i yrkesutbildning Regeringsuppdrag om kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

10 Kvalitet i yrkesutbildning Uppdraget: Uppdrag till Statens skolverk avseende utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning. Bidra till utveckling av kvaliteten i: Gymnasial lärlingsutbildning, APL inom skolförlagd yrkesutbildning, Yrkesintroduktion Gymnasiesärskolan ingår - där så är lämpligt.

11 1.Insatser för att underlätta planering, genomförande och uppföljning av gymnasial lärlingsutbildning 2. Insatser för att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet 3. Informationsinsatser angående arbetsmiljö och riskfyllda arbetsuppgifter Kvalitet i yrkesutbildning

12 4. Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning 5. Insatser för att kunna bedöma yrkesutbildningens relevans på arbetsmarknaden 6. Fortsätta utvecklingen av yrkestävlingar på skolnivå 7. Insatser för att stödja och utbilda handledare

13 Exempelvis: Bedömningsstöd i yrkesämnen Exempel på gymnasiearbeten för yrkesutbildning Olika utvecklingspaket

14 Kvalitet i yrkesutbildning Tack för mig!


Ladda ner ppt "Gymnasiearbetet Mål för gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det."

Liknande presentationer


Google-annonser