Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag om utveckling av kvaliteten i introduktionsprogrammet yrkesintroduktion - ett av de svenska uppdragen som inkluderas i LPA-projektet Cristina Pontis,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag om utveckling av kvaliteten i introduktionsprogrammet yrkesintroduktion - ett av de svenska uppdragen som inkluderas i LPA-projektet Cristina Pontis,"— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag om utveckling av kvaliteten i introduktionsprogrammet yrkesintroduktion - ett av de svenska uppdragen som inkluderas i LPA-projektet Cristina Pontis, Skolverket

2 Yrkesintroduktion •Ett av fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till de nationella programmen •En yrkesinriktad utbildning som ska underlätta för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden eller studera vidare på ett yrkesprogram •Individanpassad utbildning •Ska innehålla arbetsplatsförlagd lärande eller praktik

3 Statistik Antal elever i yrkesintroduktion 2012: 3 384. 64 % män

4 Bakgrund till uppdraget •Ungdomsarbetslösheten •Svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden för ungdomar utan avslutad gymnasieutbildning •Säkerställa kvalitet i utbildningen och hög måluppfyllelse •Stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv

5 Uppdrag om utveckling av kvalitet i yrkesintroduktion 2013 - 2016 Kartläggning och uppföljning Dokumentation av yrkeskunskaper Utveckling av yrkesintroduktion av varierande längd Statsbidrag • Kartläggning av utbildning inom yrkesintroduktion (sökbara utbildningar, praktik/apl, lokala arbetslivet m.m.) • Elevernas etablering på arbetsmarknaden • Fortsatta studier på yrkesprogram

6 Uppdrag om utveckling av kvalitet i yrkesintroduktion 2013 - 2016 Kartläggning och uppföljning Dokumentation av yrkeskunskaper Utveckling av yrkesintroduktion av varierande längd Statsbidrag • Underlätta elevernas etablering på arbetsmarknaden • Revidering av föreskrifter • Ta fram stödmaterial om dokumentation av yrkeskunskaper

7 Uppdrag om utveckling av kvalitet i yrkesintroduktion 2013 - 2016 Kartläggning och uppföljning Dokumentation av yrkeskunskaper Utveckling av yrkesintroduktion av varierande längd Statsbidrag • Utveckla yrkesintroduktion av varierande längd • Stödja skolorna i arbetet med planering, individanpassning, kvalitetssäkring och samverkan med det lokala arbetslivet

8 Uppdrag om utveckling av kvalitet i yrkesintroduktion 2013 - 2016 Kartläggning och uppföljning Dokumentation av yrkeskunskaper Utveckling av yrkesintroduktion av varierande längd Statsbidrag • Bidrag till skolorna för utvecklingsprojekt • Minst 23 miljoner årligen under projektperioden • Fokus på att öka samverkan med arbetslivet och öka måluppfyllelse

9 Utmaningar •Heterogen grupp elever med olika behov •Organisatoriska utmaningar med individanpassning •Övergång till nationella program •Konkurrens om arbetsplatser •Varierande acceptans för utbildningen bland arbetsmarknadens parter

10 Frågor till de nordiska kollegorna •Finns det liknade alternativa utbildningsvägar för elever i era länder? Hur värderas dessa av arbetslivet och branscher? •På vilket sätt dokumenteras elevernas yrkeskunskaper för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden? •Exempel på metoder/insatser för att stödja elever i behov av särskilt stöd i lärandet på arbetsplatsen?


Ladda ner ppt "Uppdrag om utveckling av kvaliteten i introduktionsprogrammet yrkesintroduktion - ett av de svenska uppdragen som inkluderas i LPA-projektet Cristina Pontis,"

Liknande presentationer


Google-annonser