Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuellt Stöd i Vuxenlivet Arbetslinjen 2.0. Bakgrund NOVA är en nyetablerad enhet inom Vårdbolaget TioHundra AB. Enheten är organiserad inom VO Habilitering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuellt Stöd i Vuxenlivet Arbetslinjen 2.0. Bakgrund NOVA är en nyetablerad enhet inom Vårdbolaget TioHundra AB. Enheten är organiserad inom VO Habilitering."— Presentationens avskrift:

1 Individuellt Stöd i Vuxenlivet Arbetslinjen 2.0

2 Bakgrund NOVA är en nyetablerad enhet inom Vårdbolaget TioHundra AB. Enheten är organiserad inom VO Habilitering & Handikapp och har inledningsvis växt fram utifrån ett uppdrag 2010 från Förvaltningen. Därefter har verksamheten utvecklats utifrån en mer traditionell Daglig Verksamhet (arbetsanpassning) till att i ”förädlad” form arbetat vidare under arbetsnamnet Arbetslinjen. NOVA Vägen till arbete

3 NOVA Vägen till arbete

4 NOVA Vägen till arbete •ISV är en grundläggande del av vår arbetsmetodik •ISV bygger på grundprinciperna i Supported Employment (SE) •SE är enligt Socialstyrelsen ett samlingsnamn för en viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättningar •ISV tar avstamp i SE på många sätt men fokuserar så långt det går på deltagarens hela livssituation och inte bara på arbetslivet

5 NOVA Vägen till arbete ISV med fyra interagerande moduler  Grundsysselsättning - Struktur i vardagen med arbetsliknande uppdrag - Social samvaro - Inledande kartläggning (identifiera styrkor och intressen) - Motivationsarbete - ”prova på” under trygga former  Praktik - Identifiera intressanta arbetsplatser - Introducera för arbetsgivare - Utökad kartläggning (prova styrkor och intressen) - Stöd på arbetsplatsen (uppföljning, utvärdering)  Validering - Påbyggnad på kartläggningen - Arbetslivets vardagsvillkor (söka jobb, sociala regler, förväntningar) - Tydliggjord och dokumenterad kompetens - Individuell ”handbok” (verifierade styrkor, strategier, metoder)  Arbete - LSS-insatsen avslutad eller ”parkerad” - Fortsatt stöd till arbetstagaren (Personligt Biträde via AF) - Stöd till arbetsgivaren

6 NOVA Vägen till arbete -Deltagarens motivation är en grundläggande framgångsfaktor -Om tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull så ökar sannolikt graden av motivation och därmed också individens drivkraft -Motivational Interviewing MI -Non Violent Conversation NVC -Lösningsfokuserat arbetssätt -Varje deltagare får en ansvarig handledare från NOVA -Uppdrag att identifiera och samordna det personliga nätverket -Uppdrag att identifiera, samordna och följa upp den individuella samverkansplanen Nätverk och Samverkan

7 NOVA Vägen till arbete

8 NOVA Vägen till arbete Vår största utmaning ! -Hur ska vi etablera NOVA som en efterfrågad aktör på den lokala arbetsmarknaden? -Med vilka argument ska vi övertyga lokala arbetsgivare att ta emot våra deltagare?

9 NOVA Vägen till arbete Vårdbolaget Tiohundra tar ett initiativ till ett nätverk av socialt ansvarstagande företag i Roslagen -Tiohundra har en dominerande roll inom välfärdsområdet i Roslagen -en unik möjlighet att ta initiativ och ansvar för hur vi och andra påverkar samhället -Corporate Social Responsibility CSR ligger i tiden för det moderna företaget -kan delas upp i tre delar; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande -att erbjuda praktikplatser eller anställa ur grupper som har svårt att få jobb -konkreta åtgärder på varje enskild arbetsplats och engagerar ofta personalen

10 •SAFIR blir ett nätverk av lokala medlemsföretag som vill utvecklas genom att också ta ett socialt ansvar. •SAFIR kan bli ett positivt varumärke som lanseras och drivs av TioHundra AB genom NOVA. Kanske i samarbete med t.ex. FK, AF, Norrtälje Kommun •Medlemsföretagen erbjuder NOVA-deltagare aktiviteter, praktik eller anställning. •SAFIR kan delas in i olika nivåer och innehåller: -Marknadspaket, logo, annonser m.m. -Utbildning (ISO26000, funktionsnedsättning m.m.) -Informationsmaterial till personal -Nätverksträffar -SAFIR-dagen (årligt evenemang) -Årets SAFIR-företag - prisutdelning •Varumärket SAFIR används som kommunikator i företagets initiativ till samverkan mellan, och utveckling av, socialt ansvarstagande företagare i Roslagen. NOVA Vägen till arbete

11 NOVA Vägen till arbete Vägledning för socialt ansvarstagande ISO 26000

12 Organisation och Process 2013 NOVA Vägen till arbete Enhetschef -Ledning -Verksamhetsutveckling -Strategi -Omvärld Arbetskonsulent -ISV Stödperson -Nätverkssamordning NÄTVERK SAFIR UPPDRAGS- GIVARE KVALITET & MARKNAD -Information -Dokumentation -Kvalitet -Marknad

13 NOVA Vägen till arbete Arbetslinjen


Ladda ner ppt "Individuellt Stöd i Vuxenlivet Arbetslinjen 2.0. Bakgrund NOVA är en nyetablerad enhet inom Vårdbolaget TioHundra AB. Enheten är organiserad inom VO Habilitering."

Liknande presentationer


Google-annonser