Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trondheim 2-4 maj 2011 Annika Malm. Ackvirering vs. Egenaktivitet Place-then-Train Train-then-Place Train-Place-Maintain Finna, Få och Behålla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trondheim 2-4 maj 2011 Annika Malm. Ackvirering vs. Egenaktivitet Place-then-Train Train-then-Place Train-Place-Maintain Finna, Få och Behålla."— Presentationens avskrift:

1 Trondheim 2-4 maj 2011 Annika Malm

2 Ackvirering vs. Egenaktivitet Place-then-Train Train-then-Place Train-Place-Maintain Finna, Få och Behålla

3 Ackvirering vs. Egenaktivitet Ackvirering  Bidrar till att man är metodtrogen – fidelity  Bidrar till att man ger deltagaren hjälp med en av de svåraste moment i metoden  Bidrar till att man ger företag en fördelaktig service i ett svårt moment och som skapar mervärde  Skapar ett helhetsgrepp i matchningsprocessen  Ökar coachens kompetens i arbetsmarknadsfrågor  Skapar ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt med företag  Tydligare och starkare säljargument  Bidrar till att skapa individanpassade och hållbara anpassningar

4 Ackvirering vs. Egenaktivitet Egenaktivitet  Leder till att man gör avsteg från metoden  Leder till ökad missförstånd med företag  Ökar risken till att man undanhåller eller inte berättar om sin funktionsnedsättning, livssituation eller behov av anpassning  Bidrar till olika förväntningar och krav  Bidrar ofta till att man söker fel eller olämpligt jobb  Bidrar oftast till en sämre kvalificerad av matchning  Bidrar till otydliga överenskommelser med företag  Bidrar ofta till kortsiktiga anställningar

5 Ackvirering – fördelar för coachen Ackvirering  ökar coachens effektivitet, aktivitet och fokus i coachningsprocessen  ökar coachens möjlighet och kunskap om att hitta lämpliga och realistiska arbeten  ökar coachens motivation till att aktivt ta företagskontakter  ökar coachens kvalitet i matchningen mellan deltagare och företag  ökar coachens möjlighet till att skapa en god allians med företaget  ökar coachens möjlighet till dialog och förhandling om en skräddarsydd och anpassad anställning  ökar coachens möjlighet att nå en bra och hållbar lösning med företaget

6 Ackvirering – fördelar för deltagaren Ackvirering  ökar deltagarens egna motivation och aktivitet i coachningsprocessen som är bra underlag för ackvirering  ökar deltagaren att vara öppen om sin livssituation och/eller sin funktionsnedsättning  ökar förutsättningar för att skapa en god allians och samarbete med coachen  ökar deltagarens medvetenhet om sina resurser och förmågor och/eller sina begränsningar  ökar deltagaren att söka lämpliga och realistiska arbeten  ökar deltagarens vilja att hitta en bra och hållbar lösning  ökar deltagarens empowerment

7 Ackvirering – fördelar för arbetsgivaren Ackvirering  ökar arbetsgivarens intresse för ett omfattande samarbete  ökar arbetsgivarens tolerans för avvikelser  minskar arbetsgivarens nervositet att anställa individer med funktionsnedsättningar  ökar arbetsgivarens engagemang, intresse och förståelse för att göra individuella anpassningar  ökar arbetsgivarens engagemang för mångfaldsfrågor  ökar arbetsgivarens intresse att ta en oväntad möjlighet  ökar arbetsgivarens intresse att hitta kreativa lösningar som bidrar till ett vinna-vinna koncept för alla parter  ökar arbetsgivarens kunskap om komplexa livssituationer och funktionsnedsättningar  Ökar arbetsgivarens möjlighet till att stärka sitt varumärke

8 Ackvirering  Tydlig överenskommelse om samarbetet  Tydlig coachningsprocess/program  Stärker deltagarens självkänsla och självförtroende med stöd av coachen  Tydlig ansvarsfördelning mellan coach och deltagare  Tydligt fokus för deltagaren att enbart fokusera på sig själv i denna del av processen  Ett led i att säkerställa kvalitén i matchningen  Skapar hållbara och långsiktiga resultat


Ladda ner ppt "Trondheim 2-4 maj 2011 Annika Malm. Ackvirering vs. Egenaktivitet Place-then-Train Train-then-Place Train-Place-Maintain Finna, Få och Behålla."

Liknande presentationer


Google-annonser