Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europadagen 7 maj, Nacka Kristina Blixt Basta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europadagen 7 maj, Nacka Kristina Blixt Basta."— Presentationens avskrift:

1 Europadagen 7 maj, Nacka Kristina Blixt Basta

2 Det sociala företaget Basta
Brukarstyrt socialt företag Rehabilitering via arbete Startades 1994 Basta Gruppen Nykvarn – 100 pers 50 miljoner SEK Ideell förening Aktivt transnationellt arbete

3 TN – inspiration från Frankrike
Tiden är utan begränsning – den enda tid som finns är den som behövs.

4 Bastas erfarenhet av TN arbete – en långsiktig strategi, 1998-2013
Free Equal I Equal II Leonardo Partnerskap Leonardo Mobility Grundtvig Partnerskap Progress Transfer of Innovation

5 Men varför? Nya idéer/affärsidéer Organisationsutveckling
Utbyten av idéer, erfarenheter, personal Ny kunskap Utveckla personalen Att kunna erbjuda bättre lösningar för de personer som kommer till Basta

6 Grundtvig partnerskap 2010

7 Nice september 2011

8 Ostrava mars 2012

9 Vad har det här gett Basta?
Vi lär oss nya saker från andra. Vi lär om oss själva. Vi utvecklas. Vi bygger nätverk. Vi har möjlighet att marknadsföra/sprida våra idéer. Ger oss möjlighet att kompetensutveckla vår personal.

10 Mervärde av TN för organisationen
Tillgång till nya idéer och information Möjlighet att dela och diskutera egna idéer i en bredare kontext Möjlighet att använda internationella erfarenheter och expertis för att testa, förbättra existerade utbildningar, material och metoder, samt att utveckla nya produkter

11 Mervärde av TN för organisationen
Möjliggör nya färdigheter och kompetens Öppnar upp möjligheter för framtida samarbeten Profilering och mervärde för organisationen och dess medarbetare En utökad marknad

12 Mervärde av TN för individen
Utveckla sin kompetens, erfarenheter, språkfärdighet mm. Erbjuder ett bredare perspektiv på det vardagliga arbetet Utökat kontaktnät och information Ger perspektiv på styrkor och svagheter av nationella praxis, policys och juridiska system Ger en utökad självkännedom och självkänsla

13 Fyra metoder för TN arbete
Utbyte av information och erfarenheter Leonardo Mobility Parallell utveckling av innovativa lösningar Progress Import, export och/eller adaption av (nya) lösningar – och anpassning till rådande miljö Transfer of Innovation Gemensam utveckling av tjänst, produkt, system eller modell ECCE TIPS ATT BÖRJA SIN RESA SOM PARTNER!

14 Vi tar det från början.

15 Politiker (Parlament/ministerråd)
EU-arenan Politiker (Parlament/ministerråd) Policy Tjänstemän (Kommissionen, nationella företrädare) Program Genomförare (Kommuner, org/myndigheter, konsulter/SME) Projekt, uppdrag 15

16 EU ( ) SMART TILLVÄXT HÅLLBAR TILLVÄXT TILLVÄXT FÖR ALLA

17 Fem överordnade mål 75 % i Sysselsättning 3 % av BNP investeras i FoU
20/20/20 Klimat/energi Utbildning, avhopp högst 10 %, högre utbildning 40% Social integrering, lyfta 20 miljoner ur fattigdom

18 Filosofin bakom TN EU:s länder står inför samma sorts utmaningar; arbetslöshet, utanförskap, jämlikhet Många lösningar kan hittas genom att lära från varandra Transnationalitet är ett bra sätt att lösa gemensamma frågor

19 TN projekt – VAD? Samarbete med part i minst ett annat EU-land
Samarbete mellan två eller fler organisationer som delar utmaningar, problem och en vilja att lära från varandra Samarbetet ska ske i gemensamma aktiviteter Samarbetet ska ge ett tydligt MERVÄRDE

20 Vart börjar man? Var har ni för behov?
Vilka utmaningar står ni inför som ett transnationellt projekt kan bidra till att lösa? Hänger era utmaningar ihop med EU 2020-strategin?

21 De två stora frågorna Hur hittar jag information om utlysningar?
Hur hittar jag partners?

22 Hur hittar jag relevanta partners?
Dina egna kontakter Gamla projekt Era partners samarbetspartners Svenska myndigheter/Nationella kontaktpunkter Internationella organisationer Internet Vänorter Partnersöksdatabaser

23 Konstutställning maj 2010

24 Utmaningar med TN Tid Partners Resurser Kompetens
Landspecifika förutsättningar Kommunikation

25 Ett bra EU-projekt har…
Har klart uttalat, förankrat och intresserat ägarskap Visar stort engagemang - från planering till avslut Har ansvar och roller klart definierade Har tydlig koppling mellan problem och lösning

26 Ett bra EU-projekt har…
Har realistiska mål och syften, resurser och planer Har fokus på RESULTATET, inte på projektet i sig Ser till att ha målgrupp och intressenter med i beskrivning såväl av problem och situation som i planeringen (och genomförande) av lösningar Har mål och indikatorer som kan följas upp/utvärderas

27 Garage Moderne okt 2012

28 Glöm inte! Tillvaratagande av resultat och erfarenheter
Spridning av resultat Det transnationella mervärdet Koppling mellan policy och program

29 Tack! Kristina Blixt Basta Projektkoordinator Tel –


Ladda ner ppt "Europadagen 7 maj, Nacka Kristina Blixt Basta."

Liknande presentationer


Google-annonser