Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CINERGY – kreativ samverkan och verktyg för regional tillväxt Regionala nämnden 14 september 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CINERGY – kreativ samverkan och verktyg för regional tillväxt Regionala nämnden 14 september 2011."— Presentationens avskrift:

1 CINERGY – kreativ samverkan och verktyg för regional tillväxt Regionala nämnden 14 september 2011

2 Cinergy – siffror, mål och resultat

3 Sifferfakta Pågår från januari 2011 till och med december 2013 Budget: 1 443 786 euro Sju partners i tre länder Två tjänster utvecklas i projektet – Creative Agency och Cinergy Tool Kit

4 Mål Övergripande: • Förbättrat stöd till företagen • Underlätta gränsöverskridande samverkan mellan företag genom mäklarfunktioner • Ökad kompetens och attitydförändringar

5 Resultat Det vi har lovat att uppnå i projektet är: 1.Minst en Creative Agency i varje deltagande region 2.Ett digitalt Cinergy Tool Kit som används av alla regioner på engelska men också med regionala anpassningar

6 Partnerskapet i Cinergy

7 Partners Sju partners i tre länder: regionerna Västernorrland – Sverige, Kainuu – Finland och Derry – Nordirland

8 Associated Partners Totalt sex svenska, fyra finska, en nordirländsk, en norsk (ev två) och en skotsk. De finns med som experter, intressenter, deltagare, spridare av projektet etc. Ingen av dessa får betalt eller på något sätt del av projektets finansiering annat än i form av kostnader för t ex resor och uppehälle om vi tycker att det är angeläget att de är med.

9 Aktiviteter i projektet

10 Övergripande arbete (WP1) Som Lead Partner har Landstinget ansvar att se till helheten i projektet - att aktiviteter löper på, rapportering sköts och kontakten hålls mellan oss och sekretariatet för Norra Periferiprogrammets administration. Dessutom har vi ansvaret för kommunikationen och att kommunikationsmaterial för hela projektet tas fram.

11 Kommunikationsmaterial Logotyp – klar Webbsida – publiceras på fredag Broschyr – ligger hos tryckeriet Roll-ups – förslag ute hos partners, skicas på tryck snart Nyhetsbrev – No 1 klart i juli Presentation på NPP:s hemsida – klar, men ser just nu konstig ut

12 Operativ del 1 (WP2) I projektets första operativa del så har vi: 1.Inventerat företag inom både kreativa och traditionella näringarna för att hitta våra styrkor i regionerna och inom vilka områden det är mest framgångsrikt att driva piloter 2.Dokumenterat Good Practise för mäklarfunktioner, workshop-och utbildningmetodik och digitala plattformar i partnerländerna 3.Gjort SWOT-analyser för våra pilotområden och för möjligheter till gränsöverskridande samverkan mellan traditionella och kreativa företag.

13 Operativ del 2 (WP3) I projektet ska vi genomföra piloter i samverka mellan kreativa och traditionella näringar för att generera och utveckla idéer till produkter – nya produkter, design i konsumentprodukter eller förbättringar av existerande produkter.

14 ….eller tjänster Design och digitala tjänster liksom kompetens från artister och konstnärer som resurser i de traditionella företagen men också utbud av tjänster och upplevelser i turismnäringen. I projektet testar vi metoder för att stötta denna överskridande samverkan och metodik mm samlas i ett Tool Kit.

15 Operativ del 3 (WP4) I den tredje delen ska arbetssätten implementeras i minst en Creative Agency i varje region – inom ramen för en existerande organisation, organisationer i samverkan eller en helt ny organisation. En Creative Agency ska fungera som ett stöd och en mäklare vid samverkan mellan traditionella och kreativa företagare.

16 Gudrun Lindberg Lead Partner Coordinator gudrun.lindberg@cinergy.info +46 611 803 94 Cinergy.info Tack för att ni lyssnat!


Ladda ner ppt "CINERGY – kreativ samverkan och verktyg för regional tillväxt Regionala nämnden 14 september 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser