Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.skane.se/Utvecklingscentrum 1. Detta är ett förslag på upplägg/rubriker som ni kan använda er av när ni ska dokumentera/presentera vad ni gjort i ert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.skane.se/Utvecklingscentrum 1. Detta är ett förslag på upplägg/rubriker som ni kan använda er av när ni ska dokumentera/presentera vad ni gjort i ert."— Presentationens avskrift:

1 1. Detta är ett förslag på upplägg/rubriker som ni kan använda er av när ni ska dokumentera/presentera vad ni gjort i ert förbättringsarbete. 2. Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara. Här skriver ni in ett namn på ert förbättringsarbete Här skriver ni in er enhets namn

2 Detta är vår verklighet •Skriv text här •Och här •Och så vidare 1.Beskriv kort er enhet t.ex. uppdrag, verksamhet, upptagningsområde, listningsgrad, sjukdomspanorama, typ av patienter, bemanning etc. 2.Har ni en bild på er enhet infoga gärna denna. 3.Markera och ta bort bildrutan (oavsett om ni infogar bild eller ej) 4. Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara. Om möjligt: Infoga bild

3 Syfte 1. Beskriv kort syftet med deltagandet i förbättringsprogrammet – varför gör vi det här? 2. Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara. •Skriv text här •Och här •Och så vidare

4 Problembeskrivning/ Förbättringsområden 1.Beskriv kort era problem/förbättringsområden utifrån genomförd kartläggning under förbättringsprogrammet. 2.Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara. •Skriv text här •Och här •Och så vidare

5 Genomförda kartläggningar 1.Beskriv kort kartläggningar som genomförts för att samla in fakta om verksamheten. 2. Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara •Skriv text här •Och här •Och så vidare

6 Mål – vad vill vi åstadkomma? 1. Beskriv de mål som ni har satt för ert förbättringsarbete; övergripande mål, specifika delmål. 2. Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara. •Skriv text här •Och här •Och så vidare

7 Mått – hur vet vi att en förändring är en förbättring? 1.Beskriv kort era mätetal för de mål som ni har satt samt ev. balanserande mått. 2.Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara. •Skriv text här •Och här •Och så vidare

8 Förändringar som prövats 1.Beskriv kort förändringar som prövats (PDSA) och andra aktiviteter. Vilka ingår i er Top 5-lista? 2. Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara •Skriv text här •Och här •Och så vidare

9 Resultat 1.Resultatet kan exempelvis redovisas per övergripande mål/delmål. Klistra in diagram över era resultat. 2.Markera och ta bort detta diagram innan diagram över era egna resultat klistras in.

10 Resultat 1.Resultatet kan exempelvis redovisas per övergripande mål/delmål. Klistra in diagram över era resultat. 2.Markera och ta bort detta diagram innan diagram över era egna resultat klistras in.

11 Resultat 1.Resultatet kan exempelvis redovisas per övergripande mål/delmål. Klistra in diagram över era resultat. 2.Markera och ta bort detta diagram innan diagram över era egna resultat klistras in.

12 Hur går vi vidare? 1. Beskriv hur ni går vidare i förbättringsarbetet till nästa seminarium/efter avslutat program – framtiden? 2. Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara •Skriv text här •Och här •Och så vidare

13 Reflektioner •Skriv text här 1.Vid det avslutande seminariet. Beskriv era upplevelser/erfarenheter av deltagandet i förbättringsprogrammet: Fördelar, nackdelar, vad som fungerat bra för er, vad i arbetet har varit mest givande, svårast, lärdomar etc. Exempel: •Att ha tydliga och mätbara mål •Att ha ansvarig person/gruppledare i teamet •Att få delaktighet med övriga på arbetsplatsen •Att använda PDSA-cykeln •Att testa i liten skala •Att plocka fram egna idéer för förändring •Att lära av andra •Andra viktiga erfarenheter Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara •Vid behov •Använd även •Denna (eller ta bort) Att arbeta med Genombrott / Förändringsprogram

14 Sammanfattning 1. Vid det avslutande seminariet. Skriv en kort en sammanfattning av förbättringsarbetet. 2. Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara •Skriv text här •Och här •Och så vidare

15 Tack för att ni lyssnade 1. Skriv in namn och yrkestillhörighet på teammedlemmar 2. Markera och ta bort denna gula ruta när ni är klara. •Skriv text här •Och här •Och så vidare Förbättringsteamet


Ladda ner ppt "Www.skane.se/Utvecklingscentrum 1. Detta är ett förslag på upplägg/rubriker som ni kan använda er av när ni ska dokumentera/presentera vad ni gjort i ert."

Liknande presentationer


Google-annonser