Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Här skriver ni in namnet på ert förändringsarbete Här skriver ni in er enhet Här skriver ni in vilka som deltagitKontaktperson: adress: tel: e-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Här skriver ni in namnet på ert förändringsarbete Här skriver ni in er enhet Här skriver ni in vilka som deltagitKontaktperson: adress: tel: e-post:"— Presentationens avskrift:

1 Här skriver ni in namnet på ert förändringsarbete Här skriver ni in er enhet Här skriver ni in vilka som deltagitKontaktperson: adress: tel: e-post:

2 Bakgrund/problembeskrivning – Varför är detta viktigt? 1. Beskriv kort varför ni vill ta er an området. Det kan vara eventuella problem, möjligheter eller bakgrundsfaktorer och vad de fick för konsekvenser eller följder för brukarna/patienterna /kunderna eller er själva. 2. Markera och ta bort denna gröna ruta genom att klicka på ramen när ni är klara.

3 Mål - Vad vill vi åstadkomma? 1. Beskriv det eller de mål ni satt för ert arbete. 2. Markera och ta bort denna gröna ruta genom att klicka på ramen när ni är klara.

4 Mätetal - Hur vet vi att en förändring är en förbättring? 1. Beskriv kort med någon eller några meningar ert mätetal för det övergripande målet och andra kartläggningar eller mätningar ni gjort. Beskriv också gärna eventuella rutiner kring att samla in värdena. 2. Markera och ta bort denna gröna ruta genom att klicka på ramen när ni är klara.

5 Förändringsidéer - Våra mest framgångsrika 1. Vilka idéer ingår i er topp 5-lista? Beskriv kort med någon eller några meningar per förändring vad och framför allt hur ni har gjort i praktiken. 2. Markera och ta bort denna gröna ruta genom att klicka på ramen när ni är klara.

6 Resultat och effekter – Vad har hänt? 1. Har ni följt era resultat i Excel föreslås att ni skapar ett diagram där som ni sedan kopierar och klistrar in på denna sida Annars; 2. Dubbelklicka på diagrammet nedan 3. Skriv in rätt tidsintervall, benämningar och värden i databladet (finns även som ikon i menyraden) 4. För att ändra skala m m så det passar ert resultat högerklicka på en värdeaxel och välj [formatera axel… ] 5. Kontakta någon om ni börjar få problem… ( arbetskompis, handledare osv) 6. Markera och ta bort dessa gröna rutor när ni är klara Hur har det gått? Här beskriver ni era resultat, helst grafiskt, utifrån de mätningar ni valt. Om det har uppstått oförutsedda effekter kan ni gärna berätta om dem också.

7 Framtiden - Hur gå vidare? 1. Har ni planerat för en fortsättning? Använd denna punkt för att beskriva hur ni tänker gå vidare. 2. Markera och ta bort denna gröna ruta genom att klicka på ramen när ni är klara.

8 Reflektioner – Annat som vi lärt oss? 1. Beskriv vad som fungerat bra för er i arbetet och vad ni tycker att ni kan förbättra till en annan gång. Förslag på områden att reflektera kring; • Att ha tydliga och mätbara mål • Att få delaktighet och spridning med övriga på arbetsplatsen • Att testa förändringar i liten skala • Att reflektera över hur det går • Att plocka fram egna idéer för förändring eller lära av andra • Att skapa tid för arbetet med förändringar • Andra viktiga erfarenheter … 2. Markera och ta bort denna gröna ruta genom att klicka på ramen när ni är klara


Ladda ner ppt "Här skriver ni in namnet på ert förändringsarbete Här skriver ni in er enhet Här skriver ni in vilka som deltagitKontaktperson: adress: tel: e-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser