Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrott & Hälsa Att hålla lektion i ämnet Idrott & Hälsa I de nationella kursplanerna finns inskrivet mål att sträva mot samt mål att uppnå. Nedan finner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrott & Hälsa Att hålla lektion i ämnet Idrott & Hälsa I de nationella kursplanerna finns inskrivet mål att sträva mot samt mål att uppnå. Nedan finner."— Presentationens avskrift:

1 Idrott & Hälsa Att hålla lektion i ämnet Idrott & Hälsa I de nationella kursplanerna finns inskrivet mål att sträva mot samt mål att uppnå. Nedan finner du de mål som relaterar till att hålla lektion i ämnet. Mål att sträva mot: – utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra – utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter – ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och om hur skador kan undvikas. © Peter Pärlklo - 2007

2 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: – kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion (G-nivå). – ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt (G-nivå) – Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med hänsyn till olika deltagares behov (MVG-nivå) Idrott & Hälsa © Peter Pärlklo - 2007

3 Planering För att du skall lyckas med att hålla en lektion på en hög nivå, är det mycket viktigt att du planerar denna på ett noggrant sätt. Allt för många ”duktiga” elever har tagit för lätt på uppgiften och slarvat när det gäller planering, vilket resulterat i att de misslyckats med sin lektion. Alla kan hålla en lektion, men att hålla lektionen på rätt sätt, kräver en hel del av ledaren/ledarna. © Peter Pärlklo - 2007 Idrott & Hälsa

4 Steg 1- Förberedelser Bestäm dig/er för vilket område ni vill hålla lektion i. Varför har ni valt detta område – motivera! Är lokalerna/områdena anpassade för tänkt aktivitet? Finns rätt utrustning eller måste den lånas in? Vilken kompetens har de personer som skall undervisas? Hur många är det som ska undervisas. Målsättning för gruppen, vart vill ni komma? © Peter Pärlklo - 2007 Idrott & Hälsa

5 Steg 2 - Introduktion Innan lektionen börjar ser ni till att allt material finns på plats. Börja alltid med att presentera er själva och vilket område ni ska arbeta kring och varför ni valt just det området. Tag reda på fakta/historia kring ditt ämne. Detta fungerar bra som en introduktion på en lektion. Tänk på att man kan använda bilder/video/white board © Peter Pärlklo - 2007 Idrott & Hälsa

6 Steg 3 - Uppvärmning Uppvärmningen skall fungera som en förövning till huvudaktiviteten. Tänk igenom vilka muskler som ska bli varma Skriv ned vad de olika övningarna syftar till. Vem ska leda uppvärmningen? Hur länge skall uppvärmningen hålla på? © Peter Pärlklo - 2007 Idrott & Hälsa

7 Steg 4 - Huvudaktivitet Planera vilka olika aktiviteter ni skall göra. Använd skisser för att beskriva övningarna om nödvändigt. Tänk på att övningarna skall vara på en nivå som är anpassad till deltagarna. Detta kan medföra att det behövs flera övningar, eftersom deltagarnas kunnande ofta är väldigt olika. Alternativt lägger man lektionen på en nivå som alla klarar av. © Peter Pärlklo - 2007 Idrott & Hälsa

8 Steg 5 - Nedvarvning Ibland kräver en lektion nedvarvning. Stretching – se till att alla förstår vilken muskel som stretchas och varför denna stretchas. Nedvarvning – tyngre konditionspass kan kräva att musklerna får arbeta en tid under låg belastning. Skriv ned/tala om anledning till varför. Idrott & Hälsa © Peter Pärlklo - 2007

9 Steg 6 - Avslutning Samla gruppen Nämn något kort om hur ni tycker att deltagarna varit på lektionen. Idrott & Hälsa © Peter Pärlklo - 2007

10 Till sist... Tala tydligt Samla gruppen så att alla har möjlighet att se/höra. Tala och rita gärna men glöm inte att även visa så att deltagarna förstår. Ta inte för lätt på uppgiften. Deltagarna har oftast en helt annan förståelse för de uppgifter ni kanske ser som självklara. Lämna in planeringen i tid, du kan få goda råd av din lärare. Lycka Till! Idrott & Hälsa © Peter Pärlklo - 2007


Ladda ner ppt "Idrott & Hälsa Att hålla lektion i ämnet Idrott & Hälsa I de nationella kursplanerna finns inskrivet mål att sträva mot samt mål att uppnå. Nedan finner."

Liknande presentationer


Google-annonser