Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE"— Presentationens avskrift:

1 GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE
Introduktion

2 Övergripande målsättningar
Presentera oss för varandra Ge praktisk information Beskriva Kognitiv beteendeterapi (KBT) och vårt arbetssätt under behandlingens gång

3 Agenda – session 1 Övergripande målsättningar Agenda
Närvarolista + ID-kontroll Introduktion: presentation och praktisk information Gruppregler Info om självhjälpsgrupper och andra organisationer Vårt arbetssätt under behandlingens gång Övningar Hemuppgifter till nästa session Summering och frågor

4 Presentation och praktisk information
Presentation deltagare Namn Vad har du provat tidigare för att hantera spelproblem?

5 Presentation och praktisk information
Insamling personliga uppgifter Utdelning schema Pauser, rökning osv. Återbud

6 Gruppregler Du ska under behandlingens gång ha som mål att åstadkomma en omfattande förändring av dina spelvanor. Du får gärna berätta för andra om behandlingens innehåll och vad du lär dig, men inte om vad andra delar med sig av om sig själva. Du ska komma i tid och inte gå i förväg. Du ska vara förberedd inför behandlingstillfällena, bland annat genom att göra hemuppgifterna.

7 Du ska ha som mål att delta vid samtliga 8 behandlingstillfällen.
Du ska inte komma påverkad till behandlingen. Du ska inte ägna behandlingstid åt att berätta romantiserande historier om spel. Du ska bidra till att skapa ett öppet och respektfullt klimat i gruppen. Du ska ha din mobil avstängd eller på tyst läge under behandlingstillfällena. Du ska inte låna eller be att få låna pengar från andra i gruppen.

8 Information om självhjälpsgrupper
Spelberoendes riksförbund ( ) Möten onsdagar kl 18–19:45 i Hjorthagen Nationella stödlinjen för spelare och deras anhöriga ( ) Nationella hjälplinjen ( )

9 Vårt arbetssätt under behandlingen
Kognitiv beteendeterapi (KBT) Strukturerad och målinriktad metod Betoning på samarbete mellan kursledare och deltagare Fokus på nuet, mer än det förflutna Evidensbaserad behandling Fokus på att hitta alternativa aktiviteter Hemuppgifter att träna på i hemmiljö

10 Fokus i KBT-behandling för spelberoende
Teman Att skapa ett realistiskt tänkande om spel Att hantera suget efter att spela Att utveckla strategier för att hantera pengar och skulder Att förebygga återfall Att hitta alternativ till det som spelandet ger respektive tar bort

11 ÖVNING 1: Värderingskompassen
För att kunna åstadkomma en förändring i ditt liv, så kan det vara värdefullt att fundera över vad som verkligen är viktigt för dig, och hur du skulle önska att ditt liv såg ut inom olika områden. På så sätt kan man även formulera konkreta strategier för hur man skulle kunna närma sig sina mål. Välj ett område på värderingskompassen som du skulle vilja börja arbeta med. Formulera tre underrubriker under det område du valt. Skatta på en skala från 1–10 var du tycker att du befinner dig just nu (t.ex. 4). Skriv sedan ner tre konkreta saker du skulle kunna göra under veckan för att närma dig ditt mål.

12 Värderingskompassen

13 ÖVNING 2: Skäl till att ändra spelvanor
Diskutera med din bordsgranne Vad har du att vinna på att ändra dina spelvanor? Vad har du att förlora på att fortsätta spela som du gör idag?

14 Individuella mål för behandlingen
I KBT-behandling sätter man alltid upp mål för vad man vill åstadkomma under behandlingens gång. Tidigare fanns kravet att man hade för avsikt att vara helt spelfri för att genomgå denna behandling. Forskning inom spelberoendebehandling har dock visat att det finns skäl att låta deltagaren själv bestämma huruvida man vill sikta på total spelfrihet eller kontrollerat spelande. Man är oftast mer motiverad att hålla på regler som man själv har ställt upp än om de tvingas på en utifrån. När man väl är spelberoende kan det vara svårt att lära sig spela kontrollerat, men man kanske ändå vill försöka.

15 ÖVNING 3: Målformulering
Formulera mål för hur du vill förändra dina spelvanor med hjälp av formuläret Individuellt formulerade behandlingsmål. Lämna sedan formuläret till kursledarna.

16 Uppföljning av de individuella målen
För att kunna bedöma om du närmar dig dina uppsatta mål kommer du att få fylla i en s.k. veckoregistrering varje vecka när du kommer hit för att se huruvida du lyckats med att hålla dig till de mål du beslutat dig för. Denna registrering kommer att kunna ligga till grund för att se om det är ytterligare något du behöver förändra för att uppnå dina mål.

17 Att fylla tomrummet efter spel
Ett problembeteende (t.ex. att spela) tar ofta mycket tid och energi i anspråk innan man kommer till behandling. När man försöker att ändra på sina spelvanor är det därför vanligt att man plötsligt får en massa tid över. Detta i kombination med att man saknar det positiva som spelandet gav gör en sårbar för att återfalla i problembeteendet. Det enklaste sättet att undvika återfall är att etablera nya vanor och fylla sin tid med meningsfulla och roliga aktiviteter.

18 Hemuppgifter till nästa session
Skriv en lista på alternativa aktiviteter som du kan tänka dig att prova på under behandlingens gång. Använd formuläret Lista över alternativa aktiviteter.

19 Summering & frågor Vad har vi gjort idag? Har ni några frågor?


Ladda ner ppt "GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE"

Liknande presentationer


Google-annonser