Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE"— Presentationens avskrift:

1 GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE
Tankefällor

2 Påminnelse Stäng av, eller sätt mobilen i tyst läge!

3 Övergripande målsättningar
Att lära sig mer om tankars betydelse för känslor och beteenden och hur tankar bidrar till att man utvecklar ett spelberoende och sedan fortsätter att spela. Att identifiera sina tankefällor (förvrängda tankar) kring spelande. Att lära sig att ifrågasätta dem. Att utveckla rationella svar på tankefällorna.

4 ÖVNING 1: Veckoregistrering
Fyll i veckoregistreringen för hur du har spelat (om du har spelat) och för hur du utfört dina alternativa aktiviteter under veckan som har gått. Lämna veckoregistreringen till kursledarna när du är färdig.

5 Agenda – session 4 Övergripande målsättningar Agenda Närvarolista
Återkoppling till förra sessionen Genomgång av hemuppgiften Tankar om spel och tankars betydelse Tankefällor Illusionen av kontroll Hur man kan arbeta med sina tankefällor Hemuppgifter till nästa session Summering och frågor

6 Återkoppling till förra sessionen
Övergripande målsättningar Agenda Närvarolista Återkoppling till förra sessionen Genomgång av hemuppgiften Spelsug Sätt att hantera spelsug Sugkurvan och sugsurfing Övningar Hemuppgifter till nästa session Summering och frågor

7 Genomgång av hemuppgiften
Berätta för din bordsgranne hur det gick när du skulle: Undersöka och uppleva suget. Lyckades du identifiera vad som inträffade precis innan du blev medveten om suget? Upplevde du hur suget minskade av sig självt? Hur lång tid tog det ungefär för dig? Genomföra din alternativa aktivitet. Försökte närma dig ditt mål på ett utvalt område i värderingskompassen genom att genomföra 3 saker.

8 Tankar om spel och tankars betydelse
Att tänka på spel trots att man beslutat sig för att bli spelfri är normalt. Ibland blir tankarna plågsamma och påträngande och det känns nästan oundvikligt att tankarna ska leda en till att spela.

9 Kopplingen situation-tanke-känsla-handling (beteende)
Hur man tolkar en situation påverkar vilka tankar som väcks hos en. Tankarnas karaktär färgar i sin tur vår känslostämning, vilket styr vad vi gör. Genom att utmana sitt sätt att tolka en situation eller ifrågasätta tankar som väcks hos en kan man ändra sina känslor och därigenom det man gör.

10 Exempel kopplingen S-T-K-H (Situation – Tanke – Känsla – Handling)
Gerda håller tal på sin väninna Berits 50-års dag. Medan hon står och pratar ser hon hur någon gäspar stort. Om Gerda tolkar gäspningen som ett uttryck för att hennes tal är tråkigt, blir konsekvensen att tankar som ”jag är värdelös, kan inte ens hålla ett bra tal” väcks hos henne. Detta gör henne ledsen, vilket i sin tur gör att hon avslutar sitt tal så fort som möjligt och går hem tidigt. Om hon istället tolkar gäspningen som att gästen hade sovit dåligt natten innan väcks istället tankar som ”stackars Börje, jag vet att han har lidit av sömnproblem i flera år” hos henne. Hon känner sig glad och nöjd med sin insats, håller klart sitt tal och avnjuter sedan resten av måltiden i godan ro.

11 Relevans för spel Människan är en logisk varelse som är van vid att söka mönster i händelser i sin omgivning. Detta för att vi vill göra livet förutsägbart och öka vår chans till överlevnad. Ibland lurar hjärnan oss att tro att vi har funnit mönster i situationer där det egentligen inte finns några, t ex i många spel. Många är de som t.ex. tror sig ha funnit system i hur man ska spela på Jack Vegas, trots att utfallet helt styrs av slumpen. Utfallet blir detsamma oavsett: Vem det är som trycker på knappen Hur man trycker på knappen Om man tror att det är ens turdag eller inte

12 ÖVNING 2: S-T-K-H och spel (Situation – Tanke – Känsla – Handling)
Svante erbjuds att dra en lott ur en hatt på firmafesten. Han vinner det finaste priset i potten, nämligen en flygbiljett T/R till Jönköping. Fundera kring hur Svantes känslor och handlingar påverkas av följande två möjliga tankar som dyker upp i hans huvud: ”Jag visste precis vilken lott jag skulle ta. Snacka om att jag har en talang för detta! En uppenbar skicklighet som jag bör göra någonting av.” ”Vilken otrolig tur jag hade. Av alla Lovikkavantar och annat krimskrams som fanns i potten råkade just jag få Jönköpingsresan!” Vilket scenario gynnar utvecklandet av förvrängda tankar om spel?

13 Vad är en tankefälla? När man har spelproblem är det vanligt att man utvecklar förvrängda tankar om exempelvis slump och sannolikhet. Dessa s.k. tankefällor leder ofta till att man fortsätter att spela.

14 Vad handlar tankefällor om?
Man har speciella kunskaper som kan påverka utfallet i spelet till ens egen fördel. Man är utvald. Vinster tyder på skicklighet och förluster beror på otur. Man har ”genomskådat” hur ett spel är uppbyggt. Slumpens roll i spelets utfall är minimal. Man klarar av att bara spela lite och sedan avbryta.

15 Illusionen av kontroll

16 Det personliga valet/aktivt deltagande
Man tror att lotten ger större vinstchans om man väljer den själv än om man tilldelas den slumpmässigt. Aktivt deltagande – man tävlar med maskinen på ett personligt sätt, som om spelet var en människa.

17 Praktisk erfarenhet Man tror att chansen att vinna är större om man har haft möjlighet att pröva och lära känna spelet eller spelmaskinen, trots att vinsterna faller ut slumpartat.

18 Kännedom Man tror att man genom särskild kännedom om platsen eller personerna där spelandet sker, har större möjlighet att påverka vinstchanserna – trots att dessa styrs av slumpen.

19 Skicklighet Man vågar satsa mer än motspelaren då denne verkar vara till synes mindre erfaren och skicklig, trots att spelet även i detta fall är styrt av slumpen. Man tror att vinsten är ett resultat av ens skicklighet, medan förlusten beror på andra olyckliga omständigheter.

20 Tidiga vinster Man tror att om man korrekt gissar utfallet vid första spelet, så ökar möjligheterna att förutsäga hur utfallen även fortsättningsvis kommer att bli.

21 Hur kan man arbeta med sina tankefällor?
Man lär sig identifiera och bli uppmärksam på sina tankefällor, som ger en illusion av kontroll över slumpen i spelsituationer. Man övar sig på att ifrågasätta sina tankefällor. Man utvecklar rationella svar att ersätta de förvrängda tankarna med.

22 ÖVNING 3: Tankefällor i gruppen
Fyll i formuläret ”Vanliga tankefällor”. Sammanställning av gruppens svar på tavlan.

23 Hemuppgifter Att under kommande vecka träna på att identifiera, ifrågasätta och ersätta dina egna tankefällor. Välj en alternativ aktivitet från din lista och utöva den. Välj ett område från din värderingskompass och skriv ned och genomför under veckan tre saker som kan leda till att du närmar dig ditt mål på det området. Använd formuläret Värderingskompassen.

24 Summering och frågor Vad har vi gjort idag? Har ni några frågor?


Ladda ner ppt "GRUPPBEHANDLING AV SPELBEROENDE"

Liknande presentationer


Google-annonser