Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PowerPoint av Bendik S. Søvegjarto Koncept, text och regler av Skage Hansen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PowerPoint av Bendik S. Søvegjarto Koncept, text och regler av Skage Hansen."— Presentationens avskrift:

1 PowerPoint av Bendik S. Søvegjarto Koncept, text och regler av Skage Hansen

2 Svårighetsnivå: Svårighetsgrader: Antal spelare: Antal kort: Spelets mål: Extra tillbehör: Årskurs 6 och äldre. Många varianter. Beror på hur många räknesätt som används när man kombinerar två kort. 2 - 5 Hela kortleken används, utom jokrarna. Varje spelare börjar med sju kort och man drar lott om vem som ska börja. Att bli kvitt sina kort innan de andra spelarna. 1 st timglas (1 min.) kan användas för att begränsa tiden man tar på sig per runda. Kan beställas på www.getsmart.no.

3 Hela kortleken används förutom jokrarna. Varje spelare startar med sju kort. Resten av kortleken läggs i en bunke på bordet. Ett kort från bunken vänds med framsidan uppåt och läggs bredvid bunken. Det är början på högen. Dina kort befinner sig nederst på bilden. Motståndaren sitter på andra sidan bordet. Vid fler än två spelare används alla bordets sidor. De första gångerna man spelar vändåtta- grön kan man med fördel spela med öppna kort. Då kan de andra spelarna hjälpa dig ifall du är osäker på om du kan lägga på ett kort eller inte. Den här genomgången av spelet gäller för nivå 7 som baserar sig på att kunna använda alla de fyra räknesätten.

4 På bordet ligger nu ett klöverkort med värde –6. Du kan nu lägga på samma värde, färg eller kombinera två kort med hjälp av ett av de fyra räknesätten och därmed uppnå värdet –6. Du välger de innringade korten under och säger: ”Jag multiplicerar de här korten. 2 gånger –3 är lika med –6.” Ett annat alternativ hade varit att addera 0 och –6 för 0 + ( -6 ) = 0 – 6 = -6. När man spelar med alla de fyra räknesätten är det inte längre tillåtet att ”vända” med ”åttan” så som det är på lägre nivåer och i vändåtta med de andra getSmart kortlekarna. De traditionella värdena har altså ingen funktion i den vidare genomgången av spelet. Men man får inte glömma att man kan lägga på samma färg (här klöver).

5 Du lade på dina två kort och valde att låta spaderkortet ligga överst. Det spelar inte så stor roll i början av spelet, men betyder mycket när båda har få kort kvar. På bordet ligger altså värdet –3. Motståndaren har två kort med det värdet och kan lägga på ett av dem, men då blir han bara av med ett kort. Han bör se efter om det är möjligt att kombinera två kort. PS. Ifall man spelar med öppna kort bör man låtsas som att man inte ser motståndarens kort. Fast vissa tycker om att göra just det, eftersom det är kul att försöka skapa svårigheter för motståndaren

6 Han ser det är möjligt att få värdet –3 med hjälp av division. Genom att dividera ovanstående kort kan man få värdet –3. Han säger: ”Jag dividerar dessa kort med varandra. –9 dividerat med 3 är lika med –3.” Alternativt kunde han ha kombinerat korten med värdena -3 och 9. 9 : (-3) = -3

7 Motståndaren lät klöverkortet med värdet 3 ligga överst. Det är nu det här värdet du ska försöka nå. Du har inga klöverkort men du har värdet 3. Du bör ändå försöka kombinera två kort och få värdet 3 på det sättet i stället.

8 Du ser att det är möjligt att få värdet 3 genom att kombinera de två korten märkta nedanför. Du säger: ”Jag subtraherar dessa kort från varandra. 2 minus –1 är likamed 3.” Ifall inte alla hänger med kan man sätta upp uträkningen för hand: 2 - (-1) = 2 + 1= 3. Alternativt kunde du ha kombinerat värdena 3 och 0 vid addition.

9 Du lät ruter med värdet 2 ligga överst. Därför är det ruter eller värdet 2 motståndaren kan lägga på.

10 Motståndaren ser att det inte är möjligt att kombinera två kort och lägger därför ut sin ruter.

11 Klöver med värdet -3 ligger överst i högen.

12 Du har en ruter men vill hällre se om du kan kombinera två kort. Du ser att det är möjligt att subtrahera de två korten under för att 0 - 3= -3. Du säger:” Jag subtraherar de två korten osv.” och lägger på korten.

13 Du lägger hjärterkortet överst och säger: ”ett kort på hand". Hade du glömt det hade du varit tvungen att dra tre kort från bunken. Motståndaren ska nu försöka få värdet 0 eller eventuellt lägga på en hjärter. Han har en hjärter och ett kort med värdet 0, men han vill hällre bli kvitt två kort.

14 Han ser att det är möjligt att kombinera korten märkta ovan med division. 0:9 = 0. Han säger:” Jag dividerar osv.” och lägger på korten. Alternativt kunde han adderat korten 9 och –9. Då hade han fått 9 + (-9) = 9 – 9 = 0.

15 Motståndaren valde att lägga en spader med värdet 0 överst.

16 Du måste antingen ha spader eller värdet 0 för att få lägga på ditt sista kort. Det har du inte och måste därmed dra ett kort från bunken.

17 Du har nu två kort, men inget av dessa är spader och inget har värdet 0. Du ser också att det inte går att kombinera korten med något av de fyra räknesätten och få värdet 0.

18 Du måste därför dra ännu ett kort.

19 Det kortet du just drog in är en spader så du kan i alla fall lägga på det. Efter att ha kollat de tre värdena du sitter med, ser du att det inte går att kombinera två kort.

20 Du lägger därför på din spader.

21 Spader med värdet 1 ligger överst i högen.

22 Motståndaren ser fort att det inte går att kombinera två kort. Han har heller inte värdet 1 så han lägger ut sin spader och säger: ”ett kort på hand”.

23 En spader med värdet –9 ligger nu på bordet.

24 Du har ingen spader, men har tur och har värdet –9. Du ser att det inte är möjligt att kombinera två kort så du lägger på –9 och säger: ”ett kort på hand”.

25 Ruterkortet med värdet –9 ligger på bordet.

26 Motståndaren har varken ruter eller värdet –9 så han måste dra ett kort från bunken.

27 Han fick en klöver med värdet –2.

28 Motståndaren kan fortfarande inte och måste därför dra ännu ett kort.

29 Det andra kortet blev en klöver med värdet 4.

30 Motståndaren har fortfarande ingen möjlighet att lägga och drar ett tredje kort från bunken.

31 Nu blev det en hjärter med värdet –2. Motståndaren är förtvivlad, inte ens nu klarar han att lägga. Man får inte dra mer än tre kort så turen går över till nästa spelare.

32 På högen ligger en ruter med värdet –9. Du har inte värdet –9 men som tur är har du ruter. Du lägger på kortet och har därmed vunnit. Grattis!

33 Ifall det är fler spelare än två kan man fortsätta tills det bara är en spelare kvar.


Ladda ner ppt "PowerPoint av Bendik S. Søvegjarto Koncept, text och regler av Skage Hansen."

Liknande presentationer


Google-annonser