Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandlingsfas 1, hjälpmedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandlingsfas 1, hjälpmedel"— Presentationens avskrift:

1 Behandlingsfas 1, hjälpmedel

2 Vad bör man uppmärksamma?
Har du märkt att du har fått det svårare att hitta ord till det du vill beskriva, eller svårt att uttala ord? Har du lagt märke till att du inte längre bryr dig? Att du gör misstagen fler gånger innan du korrigerar dig? Att du har svårt för att koncentrera dig på lektionerna? Att du inte längre läser böcker?

3 Vad bör man uppmärksamma?
Att du har fått det svårare att argumentera i en diskussion? Att du har börjat söka dig till andra kompisar än de du hade tidigare? Tycker du själv att du tänker efter mindre nu när man ber dig att ha en åsikt om något? Tycker du att du fortfarande har koll på din situation?

4 Vad bör man uppmärksamma?
Har du fått ett sämre minne? Svettas du då och då på natten (både kallt och varmt)? Har du oftare huvudvärk? Märker du att slemhinnorna ofta är torra, vilket ger dig en rethosta? Har du börjat stamma?

5 Vad bör man uppmärksamma?
Att du allt oftare kommer på dig att drömmer bort, eller tappar uppmärksamheten?

6 Frågor! Hur slutar man att röka hasch? Vad vet du om hasch?
Får du bestående skador av att röka hasch? Vad betyder skunk? Varför blir man dum i huvudet av att röka hasch? Hur slutar man att röka hasch?

7 Frågor! Vad var det som fick dig att komma hit?
Har du själv märkt någon försämring av dina förmågor? Vad tycker din omgivning att du har blivit sämre på? Vad tycker du själv att du är bra på, men som dina haschrökande kompisar är dåliga på?

8 Frågor! Hur många gånger behövde du röka innan du fick effekt?
Vilken effekt fick du då? Har du fått god handledning av dina kompisar? Vilka positiva effekter har du haft? Vilka negativa effekter har du haft?

9 Frågor! Kommer du att röka igen?

10 Cannabis ger en förstärkning av normala upplevelser
Är detta häftigt? Har du tänkt på att du ska leva den största tiden utan detta hjälpmedel, vilket kan innebära att livet ter sig mer och mer meningslöst eller trist? Har du tänkt på att du börjar bli van vid att inte anstränga dig för att få upplevelser, att för varje gång något ska göras så tänker du att det skulle kunna bli lite bättre med hjälp av en holk?

11 Problematiserings frågor till en experimenterande tonåring
Några av frågorna kommenteras så att tanken bakom dem belyses. Hur många gånger behövde du röka för att du skulle få effekt (subjektivt upplevt rus)? Kommentar: Denna fråga fäster uppmärksamheten på cannabis’ komplexitet, och hur inkörningsperioden varierar från individ till individ. Däremot vet vi idag inte något om orsaken till detta fenomen.

12 Hur många gånger har du rökt cannabis?
Kommentar: Svaret ger en bild av hur ärlig den unge tänker vara. Om han ger ett svepande svar, som t.ex ett par gånger, så ber man honom precisera. Hur lång tid gick innan du rökte nästa gång efter du fick effekt? Kommentar: Denna fråga ställs för att visa för tonåringen att han har fattat ett beslut att fortsätta använda cannabis.

13 Varför rökte du igen? Vilken effekt fick du då? Hur lång tid har det varit mellan de tillfällen som du har rökt? Kommentar: Detta för att se om avståndet mellan röktillfällen har blivit kortare. Vad i ruset tycker du bäst om? Vilken effekt fick du? Eftersom missbrukaren normalt inte reflekterar och sätter ord på sina upplevelser blir detta en anledning till att göra det, vilket medför att han funderar även när han får ett återfall. Reflektion och cannabisrökning går inte ihop.

14 Vilken sorts cannabis har du använt?
Kommentar: Återigen är det viktigt att göra den unge uppmärksam på att han, om han har använt flera sorter, har bildat sig en uppfattning om vilken som tilltalar honom bäst. Vad tycker du om de olika sorterna? Vilken var bäst respektive sämst?

15 Hur lång tid tog det innan du började röka varje vecka?
När upplevde att du började fungera sämre tankemässigt? Kommentar: Efter ett antal månaders regelbundet (4- 6 ggr/m) cannabisrökande så funderar man inte längre i tidsperspektiv. Därför är det nödvändigt att intervjuaren för in ett tidsperspektiv. Vilka var de tecken som du upptäckte? När märkte du att minnet började bli sämre? Kommentar: Det är på ett sämre fungerande när eller arbetsminne som cannabisrökare först märker att de har börjat fungera sämre.

16 Vem vet om att du använder Cannabis?
Bryr du dig om att dessa vet om det? Har du märkt att du får svårare att hitta ord när du ska berätta för andra vad du har tänkt på? Har du börjat stamma? Kommentar: Cannabis påverkar psykomotoriken, vilket innebär att om man har intentionen att göra en rörelse så behöver det inte betyda att den blir gjord. Så om man vill uttala ett ord så är det inte nödvändigtvis så att musklerna får de signalerna som de behöver för agera.

17 Har du märkt att du blir sittande när du precis har rökt på?
Kommentar: ett exempel på hur psykomotoriken påverkas. Att även om du vill resa dig så ids du inte? Vet du vad det beror på? Upplever du cannabisrökning som ett problem? Hur känns det dagarna efter du har rökt? Har du svettningar, huvudvärk, dålig mage, koncentrationsstörningar, eller är rastlös? Kommentar: Detta är vanliga abstinenssymptom vid intensivt cannabismissbruk.

18 Vilka andra droger har du använt?
Vilka effekter har dessa gett dig? Vad händer om du kombinerar alkohol och cannabis? Kommentar: Cannabiseffekten förstärks om man först röker och sedan dricker. Har det hänt att du har tackat nej till en holk? Om ja, varför då? Har det hänt att du har bestämt dig för att röka men sedan ändrat dig? Om ja, varför då?

19 Röker du ensam eller i grupp eller...?
Vad känner du till om Cannabis?


Ladda ner ppt "Behandlingsfas 1, hjälpmedel"

Liknande presentationer


Google-annonser