Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det här är jag Cecilia Olsson Häggviks Gymnasium och FUB:s Forskningsstiftelse ALA - en positiv och realistisk självbild www.up-ab.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det här är jag Cecilia Olsson Häggviks Gymnasium och FUB:s Forskningsstiftelse ALA - en positiv och realistisk självbild www.up-ab.com."— Presentationens avskrift:

1 Det här är jag Cecilia Olsson Häggviks Gymnasium och FUB:s Forskningsstiftelse ALA - en positiv och realistisk självbild www.up-ab.com

2 Attityder - Ordets och handlingens makt över tanken Det här är jag Normal normalbegåvning normalfördelningskurvan Onormal Vanlig vanliga skolan vanliga kompisar Ovanlig

3 Det här är jag ”En utvecklingsstörning föds man med och den äger man hela livet”

4 Det här är jag Elevens självbild – skolans ansvar Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan • har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar •har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i det dagliga livet (Lpo 94 s. 11) Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas: Eleven skall efter sina förutsättningar: känna till något om begåvningsnedsättningen och dess konsekvenser (Grundsär, kursplan, samhällsorienterade ämnen, s.39) Grundsär

5 Det här är jag Elevens självbild – skolans ansvar Skolan skall i sin undervisning i individ och samhälle sträva efter att eleven: Fördjupar sina kunskaper om sig själv och om sina möjligheter och behov samt får hjälp att utveckla en egen livsstil (Gysär 2002:1, kursplaner, nationella o specialutformade program, s. 136) Individuella programmet ? Gymnasiesär

6 Det här är jag Övergripande mål: Eleven har en positiv och realistisk syn på sig själv NN vet att han har en lindrig utvecklingsstörning. Han kan tala om för andra vad han är bra på och vad han har svårt för. Han vet vad som underlättar för honom och kan informera andra om det vid behov. Elev 1 Elev 2 NN visar att hon vet att hon kan påverka sin omgivning. Hon vill ofta försöka själv men tar emot hjälp när hon inte kan. Elev 3 NN vet varför han går i särskola. Han vet vad han är bra på och vad han har svårt för och kan överlämna den informationen till andra.

7 Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning Det här är jag ”Jag blir arg ibland, undrar hur det skulle vara om jag inte hade en utvecklingsstörning. Varför måste man vara funktionshindrad?” Önskar bort

8 Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning Det här är jag ”När någon talar om hur jag ska göra och sen när jag ska göra det har jag glömt bort vad dom sa. Då tror jag att det beror på utvecklingsstörningen” ”Jag accepterar den inte men jag har lärt mig att leva med den”. Pragmatisk

9 ”Jag tror inte det spelar så stor roll – jag är den jag är och jag tror att det mesta av mig inte hade varit så annorlunda ifall jag inte hade haft utvecklingsstörning”. Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning Det här är jag Det spelar ingen roll

10 Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning Det här är jag ”Jag vet att jag har en kromosom mer än andra. Därför är jag vigare än andra fast jag har hjärtfel också”. ”Jag är lika bra som andra men saker tar längre tid för mig ” Positiv-realistisk

11 Att veta vem man är Tjej Går i skolan Gillar Darin Går i teatergrupp Har en utvecklings- störning Har släkt i Finland Det här är jag En person – många identiteter

12 Det här är jag ”Kan jag hjälpa dig?” ”Hjälpmedel” ”Hjälpinsatser” ”Hjälp och stöd…”

13 Det här är jag Övergripande mål Eleven ber om hjälp vid behov NN har varierade och bra sätt att be om hjälp beroende på situationen. Kan be om hjälp i förväg, t.ex att passa en tid Elev 1 Elev 2 NN kan påkalla uppmärksamhet med t.ex ringsignal. NN för någons hand till det han vill ha hjälp med Elev 3 NN ber om hjälp i olika konkreta situationer, t.ex att välja program vid datorn. NN använder ett ”hjälp”kort vid behov.

14 Det här är jag Att vara bärare av sin egen information

15 Det här är jag Att vara bärare av sin egen information

16 Det här är jag Att vara bärare av sin egen information

17 Kunskaper om det egna funktionshindret Det här är jag ”När jag var mindre och inte visste gick jag och grubblade jättemycket över varför jag inte var som alla andra”.

18 Kunskaper om det egna funktionshindret Det här är jag ”Att veta att man har en utvecklingsstörning gör det lättare att leva med den”.

19 Att ta del av sin egen utredning Det här är jag

20 Att ta del av sin egen utredning Det här är jag

21 Att ta del av sin egen utredning Det här är jag

22 Att ta del av sin egen utredning Det här är jag

23 Att ta del av sin egen utredning Det här är jag

24 Att ta del av sin egen utredning Det här är jag

25 Konferens om sig själv Det här är jag Lägga papper eller linjal under texten. Inplastat kort på dukningen Bra hjälp Äggklocka Träna i rollspel 3 olika arbeten, t.ex: Metro – 20 min. Stretcha – 10 min. Arbetsblad – resten av tiden Inplastat schema Ta korta pauser Förklara och rita

26 Och sen då? Realistiska livsmål Det här är jag

27 NinjaKoll Ett läromedel om utvecklingsstörning för ungdomar med lindrig utvecklingsstörning Film + Lärarhandledning Kommer till hösten! FUB:s forskningsstiftelse ALA


Ladda ner ppt "Det här är jag Cecilia Olsson Häggviks Gymnasium och FUB:s Forskningsstiftelse ALA - en positiv och realistisk självbild www.up-ab.com."

Liknande presentationer


Google-annonser