Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- en positiv och realistisk självbild

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- en positiv och realistisk självbild"— Presentationens avskrift:

1 - en positiv och realistisk självbild
Det här är jag - en positiv och realistisk självbild Cecilia Olsson Häggviks Gymnasium och FUB:s Forskningsstiftelse ALA

2 Attityder - Ordets och handlingens makt över tanken
Det här är jag Attityder - Ordets och handlingens makt över tanken Normal Onormal normalbegåvning normalfördelningskurvan Vanlig Ovanlig vanliga skolan vanliga kompisar

3 Det här är jag ”En utvecklingsstörning föds man med och den äger man hela livet”

4 Elevens självbild – skolans ansvar
Det här är jag Elevens självbild – skolans ansvar Grundsär Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas: Eleven skall efter sina förutsättningar: känna till något om begåvningsnedsättningen och dess konsekvenser (Grundsär, kursplan, samhällsorienterade ämnen, s.39) Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i det dagliga livet (Lpo 94 s. 11)

5 Elevens självbild – skolans ansvar
Det här är jag Elevens självbild – skolans ansvar Gymnasiesär Skolan skall i sin undervisning i individ och samhälle sträva efter att eleven: Fördjupar sina kunskaper om sig själv och om sina möjligheter och behov samt får hjälp att utveckla en egen livsstil (Gysär 2002:1, kursplaner, nationella o specialutformade program, s. 136) Individuella programmet ?

6 Eleven har en positiv och realistisk syn på sig själv
Det här är jag Övergripande mål: Eleven har en positiv och realistisk syn på sig själv NN vet att han har en lindrig utvecklingsstörning. Han kan tala om för andra vad han är bra på och vad han har svårt för. Han vet vad som underlättar för honom och kan informera andra om det vid behov. Elev 1 NN vet varför han går i särskola. Han vet vad han är bra på och vad han har svårt för och kan överlämna den informationen till andra. Elev 2 NN visar att hon vet att hon kan påverka sin omgivning. Hon vill ofta försöka själv men tar emot hjälp när hon inte kan. Elev 3

7 Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning
Det här är jag Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning ”Jag blir arg ibland, undrar hur det skulle vara om jag inte hade en utvecklingsstörning. Varför måste man vara funktionshindrad?” Önskar bort

8 Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning
Det här är jag Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning ”När någon talar om hur jag ska göra och sen när jag ska göra det har jag glömt bort vad dom sa. Då tror jag att det beror på utvecklingsstörningen” Pragmatisk ”Jag accepterar den inte men jag har lärt mig att leva med den”.

9 Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning
Det här är jag Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning ”Jag tror inte det spelar så stor roll – jag är den jag är och jag tror att det mesta av mig inte hade varit så annorlunda ifall jag inte hade haft utvecklingsstörning”. Det spelar ingen roll

10 Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning
Det här är jag Egen inställning till att ha en utvecklingsstörning ”Jag vet att jag har en kromosom mer än andra. Därför är jag vigare än andra fast jag har hjärtfel också”. Positiv-realistisk ”Jag är lika bra som andra men saker tar längre tid för mig ”

11 Att veta vem man är En person – många identiteter Det här är jag Tjej
Går i skolan Gillar Darin Har släkt i Finland Går i teatergrupp Har en utvecklings-störning

12 Hjälp!! ”Kan jag hjälpa dig?” ”Hjälpinsatser” ”Hjälp och stöd…”
Det här är jag Hjälp!! ”Kan jag hjälpa dig?” ”Hjälpinsatser” ”Hjälp och stöd…” ”Hjälpmedel”

13 Eleven ber om hjälp vid behov
Övergripande mål Det här är jag Eleven ber om hjälp vid behov Elev 1 NN har varierade och bra sätt att be om hjälp beroende på situationen. Kan be om hjälp i förväg, t.ex att passa en tid NN ber om hjälp i olika konkreta situationer, t.ex att välja program vid datorn. NN använder ett ”hjälp”kort vid behov. Elev 2 NN kan påkalla uppmärksamhet med t.ex ringsignal. NN för någons hand till det han vill ha hjälp med Elev 3

14 Att vara bärare av sin egen information
Det här är jag Att vara bärare av sin egen information

15 Att vara bärare av sin egen information
Det här är jag Att vara bärare av sin egen information

16 Att vara bärare av sin egen information
Det här är jag Att vara bärare av sin egen information

17 Kunskaper om det egna funktionshindret
Det här är jag ”När jag var mindre och inte visste gick jag och grubblade jättemycket över varför jag inte var som alla andra”.

18 Kunskaper om det egna funktionshindret
Det här är jag ”Att veta att man har en utvecklingsstörning gör det lättare att leva med den”.

19 Att ta del av sin egen utredning
Det här är jag

20 Att ta del av sin egen utredning
Det här är jag

21 Att ta del av sin egen utredning
Det här är jag

22 Att ta del av sin egen utredning
Det här är jag

23 Att ta del av sin egen utredning
Det här är jag

24 Att ta del av sin egen utredning
Det här är jag

25 Lägga papper eller linjal under texten. Inplastat kort på dukningen
Det här är jag Konferens om sig själv Bra hjälp Lägga papper eller linjal under texten. Inplastat kort på dukningen Äggklocka Träna i rollspel 3 olika arbeten, t.ex: Metro – 20 min. Stretcha – 10 min. Arbetsblad – resten av tiden Förklara och rita Ta korta pauser Inplastat schema

26 Och sen då? Realistiska livsmål
Det här är jag Och sen då? Realistiska livsmål

27 NinjaKoll Ett läromedel om utvecklingsstörning för
ungdomar med lindrig utvecklingsstörning Film + Lärarhandledning Kommer till hösten! FUB:s forskningsstiftelse ALA


Ladda ner ppt "- en positiv och realistisk självbild"

Liknande presentationer


Google-annonser