Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högtidstal Retorik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högtidstal Retorik."— Presentationens avskrift:

1 Högtidstal Retorik

2 Frågor från förra lektionen
Hur länge vi ska jobba med det här arbetsområdet. Hur mycket man behöver öva in ett tal och hur lång tid det tar att skriva ett och hur mycket arbete som behövs. Hur man bygger upp tacktal? Om hur det kommer gå med redovisning. Vilket tal som är vilket. Vad är viktigast under en Hyllningstal. hur arbetsgången av tacktal ser ut. vilket tal ska man göra? Svar: Måndagen den 7 april är sista dagen. Svar: Det kan vara olika för olika personer. Ni ska skriva ett talmanus och sedan öva på det så ni känner er säkra i framförandet. Svar: Det kan ni få svar på i dag. Svar: Redovisningen sker fredagen den 4 april eller måndagen den 7 april. Svar: I ett tacktal så tackar du någon eller för något som hen gjort. I ett hyllningstal hyllar du någon eller något genom att berätta allting bra som den eller det har gjort. Svar: Att vara positiv. Svar: Det får ni kanske reda på i dag. Svar: Det spelar ingen roll.

3 Frågor från förra lektionen
Varför är tal så viktigt för oss? Vad är skillnaden mellan tacktal och hyllningstal? Hur ska man skriva talet? Vad ska man tänka på när det gäller högtidstal? Hur ska man börja ett hyllningstal eller tacktal? Vilket är bäst att göra om man vill ha höga betyg? Vad måste jag tänka på "mest" när jag har en tacktal eller hyllningstal? Måste det vara känslomässigt? Måste man känna personen?

4 Högtidstal Hålls t.ex. vid: Födelsedagar Studentexamensfester
Dopfester Bröllop Begravningar

5 Högtidstal Två sorters högtidstal: Hyllningstal Tacktal
- Du hyllar något eller någon du beundrar. I detta kan det finnas tack. Tacktal - Du tackar någon eller något genom att beskriva vad denne eller det har gjort för dig. Tack måste finnas med.

6 Högtidstal 1. Intellectio – att finna uppslag och idéer:
Vilken sorts högtidstal ska du hålla? Vid vilket tillfälle ska du hålla talet? Bestäm vad talet ska handla om och håll dig till det. Fundera över vilka det är som ska lyssna på dig. Är det barn, ungdomar eller vuxna? Anpassa talets innehåll och språk efter publiken.

7 Högtidstal 2. Inventio – vad ska du säga? Samla stoff. Du behöver:
Inledning. Berättelse. Tes. 3 argument. Motargument. Avslutning.

8 Högtidstal Inledning Vänta med syftet. Vinn publikens hjärta.
Exempel: beröm publiken för någonting, tacka så mycket för att du givits möjlighet att tala.

9 Högtidstal Berättelse Ge publiken bakgrundsinformation.
Förklara varför du håller ditt tal.

10 Högtidstal Tes och argument Avslöja vad du vill ha sagt = tesen
Exempel: ”Min mamma är den bästa mamman i hela världen.” Lägg fram argument för din åsikt – ”därför att, för att, eftersom”. 3 huvudargument, det starkaste sist, det näst starkaste först och det svagaste i mitten.

11 Högtidstal Motargument Försvara dig mot eventuella invändningar.
Du ska alltså förekomma de personer som är av annan åsikt innan de hunnit framföra sina motargument – ”fastän, trots att, även om”. Exempel: ”fastän mamma ibland tjatar på mig att bädda sängen, så…”

12 Högtidstal Avslutning
Få åhörarna att känna tacksamhet över att de har fått lyssna och acceptera allt som du har sagt. Få åhörarna att göra det du hela tiden velat att de ska göra, t.ex. utbringa ett fyrfaldigt leve för din mamma.

13 Högtidstal 3. Dispositio.
Du bestämmer i vilken ordning du t.ex. ska säga argumenten.

14 Högtidstal Typ av tal? Vilken publik? Hur inleder hon?
Hur förklarar hen syftet med talet? Vad är tesen? Vad är motbeviset? Hur avslutas talet?

15 Frågor från förra lektionen
Varför är tal så viktigt för oss? Diskutera frågorna Svar: För att det är bra att kunna tala för sin sak. Vad är skillnaden mellan tacktal och hyllningstal? Svar: Tackar för någon (Tack måste vara med). Hyllar någon (Tack kan vara med). Hur ska man skriva talet? Svar: Inledning, berättelse, tes, argument, motargument, avslutning. Vad ska man tänka på när det gäller högtidstal? Svar: Att vara positiv och få en röd tråd genom talet. Hur ska man börja ett hyllningstal eller tacktal? Svar: Genom att få med publiken. Vilket är bäst att göra om man vill ha höga betyg? Svar: Det har ingen betydelse. Vad måste jag tänka på "mest" när jag har en tacktal eller hyllningstal? Svar: Att det du säger kommer från hjärtat. Måste det vara känslomässigt? Svar: Det är oftast bra. Måste man känna personen? Svar: Nej, men det är bra att ha en relation till denne. Du kan även tala om en sak.

16 Högtidstal Exit ticket


Ladda ner ppt "Högtidstal Retorik."

Liknande presentationer


Google-annonser