Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Retorik Konsten att tala Hur håller man ett bra argumenterande tal?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Retorik Konsten att tala Hur håller man ett bra argumenterande tal?"— Presentationens avskrift:

1 Retorik Konsten att tala Hur håller man ett bra argumenterande tal?

2 Argumentation Vad är argumentation?
När är det bra att kunna argumentera? Vad är viktigt att tänka på när man argumenterar?

3 Argumenterande tal Du ska ha en klar tes/ståndpunkt/åsikt
Du presenterar din tes med hjälp av argument Dina argument ska bygga på fakta och erfarenheter Du ska presentera motargument och kunna bemöta dessa Du ska kunna presentera minst en ”lösning” på problemet

4 Att tänka på Din tes ska framgå tydligt
Du ska se till att du har en röd tråd genom hela ditt tal Du ska inleda talet på ett intresseväckande sätt Du kan avsluta genom att sammanfatta dina åsikter eller lägga fram ditt starkaste argument.

5 Retorik Ett bra tal har en bra balans mellan följande delar.
Logos – förnuft Pathos – känsla Etos – trovärdighet

6 Logos Att hålla sig till fakta Att tala till lyssnarens förnuft
Att vara saklig Att tala sanning Att föra fram relevanta argument Logos är grunden för all argumentation. Utan ”fakta” har du ingen grund att stå på.

7 Pathos Att beröra Att väcka känslor Att använda värdeladdade ord
Att skapa engagemang Ett starkt pathos gör åhöraren engagerad. Ett bra argumenterande tal ska väcka känslor!

8 Ethos Att skapa trovärdighet Att visa att man vill väl
Att tala av egen erfarenhet Att vara ärlig Vissa yrken eller personer skapar en naturlig ethos, t.ex. läkare, forskare, experter, ögonvittnen.

9 Tänk på att! För mycket logos kan ge ett ganska torrt
eller ointressant tal. Bara fakta är sällan roligt. För mycket pathos kan ge ett oseriöst intryck. Är det verklig sant det som sägs eller överdriver bara talaren? För mycket ethos kan också göra talet mindre trovärdigt och få åhöraren att känna att det inte berör henne själv.

10 Att skriva samt hålla ett tal Olika faser i arbetet
Intellectio – att tänka igenom uppgiften . Vad vill du ha sagt med ditt tal? Vem vänder du dig till med ditt tal? Vad vill du att dina åhörare ska tänka, känna eller göra när de hört ditt tal? Behöver du förklara något extra noga? Redan här ska du bestämma din tes. Den bör kunna sammanfattas med en mening och bör vara ett påstående t.ex. ”Sex före äktenskapet är fel”

11 Inventio – att samla fakta och argument
Anteckna källan och hänvisa gärna till den om den kan stärka ditt ethos. Har du har en balans mellan ethos och logos? Vilka motargument kan du hitta, hur kan du bemöta dem?

12 Dispositio – hur ska talet byggas upp?
Hur ska jag inleda talet? Hur ska jag avsluta talet? Ska jag börja med det viktigaste eller låta det komma sist? Har jag en röd tråd genom hela talet?

13 Elocutio – hur ska budskapet framföras?
Vilka ord fungerar bäst? Vilka ord ska jag välja för att skapa pathos? Vilka värdeladdade ord ska jag ha med? Hur många värdeladdade ord ska jag använda?

14 Memoria – att komma ihåg
Försök att lära dig talet så att du inte behöver läsa innantill. Skriv ner stödord istället för hela talet Träna mycket och prova dig fram med olika ord, olika sätt att betona orden och det du vill ha sagt.

15 Actio – att hålla talet Lyft blicken och ha ögonkontakt Sänk axlarna, räta på ryggen så utnyttjar du din röst bättre och du ser säkrare ut Tala lagom fort Betona viktiga ord Använd gärna olika gester för att förstärka det du säger och ge ett mer engagerat intryck


Ladda ner ppt "Retorik Konsten att tala Hur håller man ett bra argumenterande tal?"

Liknande presentationer


Google-annonser