Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur är ett argumenterande tal uppbyggt? Vilka delar och vad innehåller de?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur är ett argumenterande tal uppbyggt? Vilka delar och vad innehåller de?"— Presentationens avskrift:

1 Hur är ett argumenterande tal uppbyggt? Vilka delar och vad innehåller de?

2 1. Inledning/exordium  Väcka publikens intresse  Förbereda dem på vad talet kommer att handla om  Vinna sympatier hos publiken/vinna deras förtroende.

3 2. Bakgrund/narratio  Sätta in publiken i ämnet utifrån vad de förväntas kunna i ämnet  Förberedelse för tes och argument  Gärna redan i bakgrunden använda värdeladdade ord så att du får din publik i den riktning du vill ha den

4 3. Tes/Probatio  Talarens åsikt  För eller emot något  Tydlig och klar  Efter inledning och bakgrund, där man redan preparerat sin publik för åsikten

5 4. Argumentation/argumentatio  Bevis för att tesen är den rätta  Oftast 3 till antalet  Eventuellt även motargument som bemöts  Variation av argument:  Ethos (bygger på att du är trovärdig och pålitlig)  Logos (bygger på att du är sakkunnig)  Pathos (bygger på ditt engagemang och förmåga att väcka känslor hos publiken)  Viktigt med övergångar mellan argumenten (”För det första…, För det andra…, Slutligen”)

6 Att välja argument  Viktigt att argument är HÅLLBARA, VÄLGRUNDADE och RELEVANTA  Behövs fakta och exempel  Argumenten måste även vara NYANSERADE (inte överdrivna, förvanskade vad gäller fakta eller grovt förenklade)  Motargument (refutatio): genom att bemöta det visar man publiken att man har gått igenom både för- och nackdelar – ger ett seriöst och sympatiskt intryck.

7 5. Avslutning/peroratio  Återknyta till inledningen  Kort sammanfatta innehållet i talet  Uppmaning eller annat tänkvärt som publiken kan ha med sig från talet

8 Mall Tes Bakgrund Inledning Argumentation Avslutning

9 Retoriska arbetsprocessen 1. Intellectio: Att förstå uppgiften. Här handlar det om att veta sitt ämne, syftet med talet, vilken publik en har och platsen där en ska tala 2. Inventio: Att få uppslag och hitta material. Här utgår du från syftet och ämnet. Sedan börjar en reflektera över innehållet och samla lämplig information. 3. Dispositio : Att ordna innehållet. Här struktureras och organiseras innehållet. 4. Elocutio: Att välja sina ord. Här gör du färdigt ditt tal. Du smyckar ditt språk och funderar på formuleringar och hjälpmedel.

10 Sista delen… 5. Memoria : Att lära in talet. Här övar en på talet. 6. Actio: Att framföra talet. Här fokuseras det på kroppsspråk, ögonkontakt och röstläge.

11 Stilmedel/stilfigurer  Upprepningar 1. Anafor = samma ord eller uttryck upprepas exakt. T ex. Martin Luther King: "Jag har en dröm... Jag har en dröm... Jag har en dröm...eller I myterna lever…, I myterna lever… I myterna lever… 2. Parallellism = upprepar samma sak men med andra ord.T ex: Kärleken är en stark kraft hos människan, ett viktigt bränsle för mänskligheten. 3. Hopning = radar upp ord från samma ordklass efter varandra. T ex: Herkules är en förebild, en ledstjärna, en kämpe.  Bildspråk 1. Liknelse = en jämförelse mellan två saker. Innehåller ett jämförande ord, som liksom. T ex: Odyssén är som en sökande tonåring som irrar runt i tillvaron för att hitta sitt hem och rätta jag. 2. Metafor = jämförelse mellan två saker, men saknar jämförande ord. “Du är en klippa”T ex: Prometheus är ett ljus i mörkret.  Motsatser 1. Antites = en jämförelse där man tar bort alla nyanser. Det handlar oftast om två olika sidor som står mot varandra. T ex: “Det är fråga om liv eller död”. Idén var klockren, men resultatet var kasst. 2. Kontrast = Bygger hela texten på en motsats talar man om en kontrast. T ex: Den gråa vardagen ställs mot mytens magiska fantasivärld i debattartikeln.

12  Besjälning = ger mänskliga egenskaper åt ting som inte är levande. T ex: Björken gäspade och ruskade sina grenar. Vinden sjöng och skogen började vakna till liv.  Den retoriska frågan = en fråga där du själv och läsaren vet svaret. ex. Vem vill inte vara hjälte? Vill du bli lämnad ensam och övergiven?  Stegring = Man säger en sak flera gånger men ökar intensiteten i dess betydelse för varje gång. T ex: Romanen ”Mannen under trappan” ger en bild av hur livet sakta förändras. Hur tillvaron successivt krackelerar. Hur allt går från idyll till mardröm.  Episka tretalet = en klassisk figur som kallas den dramatiska stegringen. T ex: Med de här myterna i huvudet vågar du säga ifrån när du tycker någon är elak. Du vågar stå upp för dina ideal. Du vågar gå din egen väg och följa dina drömmar.  Hyperbol = stark överdrift T ex : Det var en enorm uppslutning kring hjälten. Alla människor älskade honom till vansinne.  Liotes = underdrift (används ofta ironiskt) T ex: Myterna var några små sagor utan betydelse.


Ladda ner ppt "Hur är ett argumenterande tal uppbyggt? Vilka delar och vad innehåller de?"

Liknande presentationer


Google-annonser