Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur är ett argumenterande tal uppbyggt? Vilka delar och vad innehåller de?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur är ett argumenterande tal uppbyggt? Vilka delar och vad innehåller de?"— Presentationens avskrift:

1 Hur är ett argumenterande tal uppbyggt? Vilka delar och vad innehåller de?

2 1. Inledning/exordium  Väcka publikens intresse  Förbereda dem på vad talet kommer att handla om  Vinna sympatier hos publiken/vinna deras förtroende.

3 2. Bakgrund/narratio  Sätta in publiken i ämnet utifrån vad de förväntas kunna i ämnet  Förberedelse för tes och argument  Gärna redan i bakgrunden använda värdeladdade ord så att du får din publik i den riktning du vill ha den

4 3. Tes/Probatio  Talarens åsikt  För eller emot något  Tydlig och klar  Efter inledning och bakgrund, där man redan preparerat sin publik för åsikten

5 4. Argumentation/argumentatio  Bevis för att tesen är den rätta  Oftast 3 till antalet  Eventuellt även motargument som bemöts  Variation av argument:  Ethos (bygger på att du är trovärdig och pålitlig)  Logos (bygger på att du är sakkunnig)  Pathos (bygger på ditt engagemang och förmåga att väcka känslor hos publiken)  Viktigt med övergångar mellan argumenten (”För det första…, För det andra…, Slutligen”)

6 5. Avslutning/peroratio  Återknyta till inledningen  Kort sammanfatta innehållet i talet  Uppmaning eller annat tänkvärt som publiken kan ha med sig från talet

7 Att välja argument  Viktigt att argument är HÅLLBARA, VÄLGRUNDADE och RELEVANTA  Behövs fakta och exempel  Argumenten måste även vara NYANSERADE (inte överdrivna, förvanskade vad gäller fakta eller grovt förenklade)  Motargument (refutatio): genom att bemöta det visar man publiken att man har gått igenom både för- och nackdelar – ger ett seriöst och sympatiskt intryck.

8 Mall Tes Bakgrund Inledning Argumentation Avslutning


Ladda ner ppt "Hur är ett argumenterande tal uppbyggt? Vilka delar och vad innehåller de?"

Liknande presentationer


Google-annonser