Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur är ett argumenterande tal uppbyggt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur är ett argumenterande tal uppbyggt?"— Presentationens avskrift:

1 Hur är ett argumenterande tal uppbyggt?
Vilka delar och vad innehåller de?

2 1. Inledning/exordium Väcka publikens intresse
Förbereda dem på vad talet kommer att handla om Vinna sympatier hos publiken/vinna deras förtroende.

3 2. Bakgrund/narratio Sätta in publiken i ämnet utifrån vad de förväntas kunna i ämnet Förberedelse för tes och argument Gärna redan i bakgrunden använda värdeladdade ord så att du får din publik i den riktning du vill ha den

4 3. Tes/Probatio Talarens åsikt För eller emot något Tydlig och klar
Efter inledning och bakgrund, där man redan preparerat sin publik för åsikten

5 4. Argumentation/argumentatio
Bevis för att tesen är den rätta Oftast 3 till antalet Eventuellt även motargument som bemöts Variation av argument: Ethos (bygger på att du är trovärdig och pålitlig) Logos (bygger på att du är sakkunnig) Pathos (bygger på ditt engagemang och förmåga att väcka känslor hos publiken) Viktigt med övergångar mellan argumenten (”För det första…, För det andra…, Slutligen”)

6 5. Avslutning/peroratio
Återknyta till inledningen Kort sammanfatta innehållet i talet Uppmaning eller annat tänkvärt som publiken kan ha med sig från talet

7 Att välja argument Viktigt att argument är HÅLLBARA, VÄLGRUNDADE och RELEVANTA Behövs fakta och exempel Argumenten måste även vara NYANSERADE (inte överdrivna, förvanskade vad gäller fakta eller grovt förenklade) Motargument (refutatio): genom att bemöta det visar man publiken att man har gått igenom både för- och nackdelar – ger ett seriöst och sympatiskt intryck.

8 Mall Inledning Bakgrund Tes Argumentation Avslutning


Ladda ner ppt "Hur är ett argumenterande tal uppbyggt?"

Liknande presentationer


Google-annonser