Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Muntlig presentation Retorik = alla former av kommunikativ påverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Muntlig presentation Retorik = alla former av kommunikativ påverkan."— Presentationens avskrift:

1 Muntlig presentation Retorik = alla former av kommunikativ påverkan

2 Retorikens arbetsfält • …när vi vill klargöra vår åsikt – Att jämföra verklighetsbilder • …när vi vill få vår vilja fram – Makt och inflytande • …för att styra och leda – Religiös karisma, projektledarrollen • …när vi säljer varor och tjänster – Sälja in budskap eller varor • …för att uttrycka vår identitet – Skapa position och självkänsla • …när vi vill berätta hur det är

3 Övertyga genom Ethos • Talarens plikt – att behaga • Talets innehåll – att skapa stämning • Talarens egenskaper – pålitlig och hederlig • Påverkan genom – personlighet • Typ av tal – underhållande stämningsskapande

4 Övertyga genom Ethos • Man ger ett ärligt intryck • Om man är kunnig inger man förtroende • Publiken vill känna sig tilltalad och respekterad • Humor skapar gemenskap

5 Övertyga genom ethos • Se publiken – Ögonkontakt – Tala för publikens skull – Låt publiken känna sig respekterad – Var intresserad av kontakt – Du är där för deras skull

6 Övertyga genom ethos • Bjud på dig själv – Anknyt till egna erfarenheter – detta ger trovärdighet – Var inte privat eller egocentrisk – Skapa gemensamma erfarenheter – Avspänd relation till publiken – Ta dig inte på alltför stort allvar – En viss distans är klädsam

7 Övertyga genom ethos • Var kunnig – Var påläst och förberedd – Första intrycket viktigt – Kunnig i ämnet – Välstrukturerad – Etablera kontakt med publiken – Ge publiken chansen att ompröva ett ev. ofördelaktigt första intryck – Be inte om ursäkt

8 Övertyga genom Logos • Talarens plikt – att undervisa • Talets innehåll – information • Talarens egenskaper – kunnig och strukturerad • Påverkan genom – fakta och logik • Typ av tal – undervisande och informerande

9 Att övertyga genom Logos • Relevant innehåll – Analysera talsituationen – till vem om vad, varför, var, när och hur – Välj ett relevant innehåll – Isbergsprincipen – berätta inte allt du vet

10 Att övertyga genom Logos • Klar och redig – Presentera begripligt, redigt och logiskt – Tydlig disposition – Markera med dispositionssignaler – Upprepa – Anaforer ”I have a dream” Anafor är en stilfigur där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser.

11 Att övertyga genom Logos • Konkretisera – Abstraktionen behövs för sammanhanget – Konkretisering skapar bilder • …många blommor redan slagit ut på ängen – gullviva mandelblom kattfot och blå viol – Belysande och kontrasterande exempel – statistik – Konkretisering genom berättelser – Levande språk

12 Övertyga genom Pathos • Talarens plikt – att beröra • Talets innehåll – känslor • Talarens egenskaper – engagerad • Påverkan genom – engagemang och värderingar • Typ av tal – argumenterande och säljande

13 Övertyga genom Pathos • Var engagerad – Engagemang fortplantar sig – Skapa den motivation som behövs – Väl förberedd = engagerad – Anpassa utlevelsen – Lämna vissa känslor till publiken

14 Övertyga genom Pathos • Utnyttja ämnets känslomässiga innehåll – Varje rationell tanke har en emotionell koppling – Vad anknyter till • Trygghet och hälsa • Samhällsnytta och personlig framgång • Omtanken om andra • Framtidstro • Respekt för auktoriteter • Gemenskap och rädsla för utanförskap • Rättskänsla • Behov av eller rädsla för förändring • Våra sinnen

15 Övertyga genom Pathos • Ge möjlighet till inlevelse – Ge en känsla av deltagande – Känsla av dialog – Aktivera fantasin så att de kan hänga med i resonemanget – Reella dialoger – Mentala vinklingar – har du tänkt på, hur skulle det kännas… – Identifiera med en viss person eller situation

16 HANTVERKET

17 Innehåll • Utnyttja informellt skrivande • Upptäck olika infallsvinklar • Precisera din tes • Samla argument

18 Anförandets upplägg • Inledning – Intresse och uppmärksamhet – Positiv attityd – Förbered för ämnet • Bakgrund – Probleminriktad – Kronologisk – definierande

19 • Tes • Argumentation • Avslutning – Upprepa tesen – Tala om hur du vill påverka – Markera att anförandet är slut • Håll tiden

20 Språklig utformning • Enkelt och begripligt • Vårdat talspråk • Luftiga anteckningar • Upprepa och rytmisera • Konkretisera – ge exempel

21 Det informerande talet 1.Mottagarmedveten 2.Engagerad 3.Förberedd 4.Sovra och strukturera 5.Stolpmanus 6.Klar och begriplig 7.Fokusera på inledning och avslutning 8.Vänta lite med det viktigaste 9.Dispositionssignaler 10.Markera slutet 11.Håll tiden 12.Tala inte för fort 13.Tala mot publiken 14.Mottagarmedvetet 15.Bli vän med nervositeten

22 Det argumenterande talet - situationen • Vem talar • Vad ska det handla om • Varför ska jag tala • Vilka talar jag för • Var ska jag tala • När ska jag tala • Hur ska jag tala

23 Det argumenterande talet • Innehållet – Brainstorm – Sortering – Strukturering • Disposition – Rangordning av argument – Inledning – Avslutning – Disposition

24 SPRÅK - MANUS - FRAMFÖRANDE

25 • http://www.youtube.com/watch?v=3_wUtx6XyIw http://www.youtube.com/watch?v=3_wUtx6XyIw • http://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0&feature=relmfu • http://www.ted.com/talks/erik_johansson_impossible_photography.html http://www.ted.com/talks/erik_johansson_impossible_photography.html • http://www.ted.com/talks/lang/en/steven_cowley_fusion_is_energy_s_future.html http://www.ted.com/talks/lang/en/steven_cowley_fusion_is_energy_s_future.html • http://www.ted.com/talks/lang/en/hans_rosling_the_truth_about_hiv.html http://www.ted.com/talks/lang/en/hans_rosling_the_truth_about_hiv.html

26 Hisstal Elevator Pitch

27 • Kortfattad presentation • Hjälper andra att få en klar och tydlig bild av – vem du är och – vilket värde du skapar. • En elevator pitch ska inte, i första hand ska handla om dig utan hur du adderar värde till andras verksamhet.

28 Elevator Pitch • En bra elevator pitch ska i första hand: – Öppna för fortsatt konversation och kontakt. – Ge en bra bild om vem du är, – vad du kan och – på vilket sätt du bidrar till affärsnyttan.

29 Elevator Pitch • Besvara frågorna: – Vad gör du? – Vem gör du det för? – Varför gör du det du gör? – På vilket sätt bidrar du till andras verksamhet?

30 En bra elevator pitch Är kortfattad: • Din EP ska inte ta mer än 30 – 60 sekunder. Du har bara ca 10 sekunder på dig att fånga någons uppmärksamhet. Det största misstaget de flesta gör är att de vill berätta allt. Så var kortfattad och tänk på att alla direkt kommer att fundera över vilket värde din information har för just dem. (what´s in it for me)

31 En bra elevator pitch Är tydlig och enkel: • Använd ett språk som alla förstår. Fall inte för frestelsen att använda ett tillkrånglat och branschspecifikt språk för att få dig att framstå som smartare – de som lyssnar kommer inte att förstå vad du menar och du har du förlorat själva idén med en elevator pitch.

32 En bra elevator pitch Har ett visuellt språk: • Använd ord som skapar bilder i människors hjärnor. Det gör att de bättre kommer att minnas dig och det du sagt.

33 En bra elevator pitch Är målgruppsanpassad: • En bra EP ska alltid vara riktad mot den specifika målgrupp/intressegrupp du prata med. Det kan vara så att du behöver olika presentationer för varje enskild grupp. Fundera över vad som kan intressera just dem? Vad är viktigt för dem?

34 En bra elevator pitch Är resultatinriktad: • Bestäm vad vill du åstadkomma. Du kan ha olika EP:s beroende på ditt syfte, t.ex om du vill sälja något, om du vill få stöd för en idé, väcka nyfikenhet, skapa förtroende…etc

35 En bra elevator pitch Har en krok: • En intresseväckare som gör att de som du pratar med vill veta mer. Det kan vara en fras eller ett ord som slår an en sträng hos lyssnaren.

36 En bra elevator pitch Innehåller ett exempel: • Ett exempel är ofta väldigt effektivt för att skilda det du gör. Ett bra exempel ska innehålla en situation + en utmaning + en lösning.

37 • Tala så det känns – dvs berätta vad i ditt arbete som verkligen engagerar dig. Prata om det som driver dig och varför du gör det du gör.

38 • Var äkta -det är äkta som räknas. Vi känner av direkt när något känns inövat och inte på riktigt. Och det skapar en distans mellan dig och den som lyssnar. Prata på ett sätt som känns naturligt för dig.

39 • Skriv ner och repetera – skriv ner några olika versioner, träna framför spegeln, testa på några vänner, finslipa och träna igen.

40

41

42


Ladda ner ppt "Muntlig presentation Retorik = alla former av kommunikativ påverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser