Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Retoriska knep. Retorik • ”Talandets konst”, ”Konsten att övertyga” • Retorik handlar främst om att få så många som möjligt att lyssna och förstå • Aristoteles.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Retoriska knep. Retorik • ”Talandets konst”, ”Konsten att övertyga” • Retorik handlar främst om att få så många som möjligt att lyssna och förstå • Aristoteles."— Presentationens avskrift:

1 Retoriska knep

2 Retorik • ”Talandets konst”, ”Konsten att övertyga” • Retorik handlar främst om att få så många som möjligt att lyssna och förstå • Aristoteles (300-talet f.kr) • Retorisk pondus skapas genom ethos (karaktär), logos (kunskap) och pathos (känsla)

3

4 De 5 huvudmomenten • Inventio – finna, och inventera argument och stoff • Dispositio – disponera talet, ordna argumenten • Elocutio – formulera språket och den stilistiska utsmyckningen • Memoria – sättet att hantera koncept och hjälpmedel (memorera) • Actio/pronuntiatio – Kroppsspråk, framförande, uttal

5 Planering • Planering i form av en arbetsprocess • Dispositionen – 1.”Säg vad du tänker säga, säg det, säg vad du har sagt” 2.Vem? Vad? När? Var? Hur? Varför? 3.Igår – Idag – Imorgon 4.Position. Problem. Possibilities. Proposal. 5.1. Inledning (F) 2. Fakta (E) 3. Motargument (D) 4. Argument (C) 5. Lösning, mål (A) 6. Lösningskonsekvens, effekt (B) 7. Avslutning (G) • Överraskningsmoment, börja med slutet, börja mitt i

6 • Slå fast vad du ska säga • Styr och ställ upp anförandet, inte bara på ett organiserat sätt utan också med avseende på varje arguments exakta vikt • Ordna argumenten i enlighet med stilen • Håll dem i minnet • Framför dem effektfullt och på ett fängslande sätt

7 • Vad är målet med presentationen? • Vilka ska lyssna? • Vid vilken tid på dagen ska presentationen ske och hur lång tid får den ta? • Hur ser lokalen ut? • Behövs manuskript?

8 Inledning • Kort och slagkraftig • Väcka åhörarnas nyfikenhet och intresse • Vänta tills tyst • Paus efter inledningsorden Öppningsdrag: • Pang på • Fråga • Händelse • Överraskning • Chockerande påstående

9 Avslutningen • Förstärker och fördjupar ditt budskap • Markering + avrundning • Kort och effektiv • Tala om i god tid att avslutningen kommer • Le och va avslappnad Avslutningsdrag: • Som man började Tips! • Sammanfatta huvudinnehållet • Byt stil • Vässa poängen • Uppmana till handling

10 Argumentation • ”Bevisföring” – försöker få andra att förstå ditt logiska resonemang • Beskåda tekniken i andras tal • God argumentationsteknik = för- och motargument, relevanta & irrelevanta argument, personargument, sakargument • Väl underbyggda av bevis eller förklaringar • Den idé du vill argumentera för är huvudtanken (tesen)

11 Tesen • En enda mening • Ex. ”Våra matvanor idag är helt felaktiga”. ”Latinamerikagrupperna värvade flest medlemmar av alla organisationer under 2012”. ”Språkundervisningen på gymnasiet kan bli bättre”.

12 Argument • 3-5 st. som förstärker och stödjer din tes • Tydlig koppling mellan tesen och argumenten • Viktigt med exempel från verkligheten • Inledning Tesen Stöd tesen med argument Sammanfattning • Trovärdighet, ställa frågor, relevanta uppgifter, olika synvinklar & engagerad • Klart språk + engagerad framställning • ”Ett argument är bra om publiken tycker att det är bra” • Personligt engagemang och utstrålning

13 1.Håll dig till ämnet 2.Referera andra sakligt och neutralt 3.Yttra dig klart, tydligt och kunnigt 4.Tillägna inte motståndarna uppfattningar som de inte har 5.Ge inte en skev bild av fakta 6.Se till att den ena parten inte ges speciella fördelar • För/till vem? Vad? Varför? När? Var? Hur? Med hjälp av vad? • Ethos, Pathos, Logos

14 ”Troper” för att ge liv och färg åt orden • Ironi/sarkasm • Upprepning (anafor) • Liknelse (metafor) • Citat • Jämförelse/kontrast • Konkreta exempel • Överdrift • Känslor • Humor • Ordlekar • Aktuella händelser

15 Aktivt lyssnande • Åhörarna har ett eget ansvar • Samspel mellan talaren och lyssnaren • ”Se efter” så åhörarna hänger med • Förutsättning: god disposition! • Sammanhängande lyssnande ca. 7 minuter • Efter 40-60 min = paus • Låt åhörarna medverka + demonstrera saker • Lyssna efter idéer inte bara fakta • Viktigt att känna till vilka man ska tala inför • Bästa talaren = expert med god kommunikativ förmåga • Konkreta exempel

16 Kroppsspråket, rösten och hållningen • Balanserad och god kroppshållning • Öppet och inbjudande kroppsspråk • 7 % ord, 38 % rösten & 55 % kroppsspråket • Engagemang, energi & inlevelse

17 Händerna • Naturliga gester kommer automatiskt • Ovanför midjan • Nervösa rörelser

18 Fötterna • Lätt åtskilda, stadigt på golvet • Stå still (Inledning, avslutning) • Publiken rakt framför dig

19 Ögonen • Titta i åhörarnas ögon • Intensiv och märkbar ögonkontakt • Når ett aktivt lyssnande genom ett avspänt kroppsspråk och en koncentrerad ögonkontakt • En bortvänd blick signalerar avståndstagande, blyghet, nonchalans eller dåligt humör

20 Mimiken • Öppen och inbjudande • Visa ett leende! • Huvudrörelser, nick eller huvudskakning • Ansiktsuttrycket ska passa till det budskap du framför

21 Rösten • Spela in dig själv • Kvinnor – högre röstläge än män • Variera röststyrkan – kraftfullt och lågmält genom att ändra tempo + pauser • Va inte rädd för tystnaden! • Andas med magen

22 Kroppshållningen • Rak i ryggen och slappna av i axlarna • Gå nära åhörarna och visa att du är trygg • Klä dig efter situationen och målgruppen, men också bekvämt

23 Nervositet och stress • Helt naturligt • Lära sig känna igen sina egna nerver och hantera nervositeten • Försök stå emot • Gå närmare åhörarna och fäst blicken i andras ögon • Förberedelser • Måttlig nervositet är en tillgång och ingenting farligt • Gå långsamt fram, bra kroppstyngd, titta på åhörarna, samla dig

24 Tänk på följande: • Tänk positivt • Acceptera dina nervösa symptom • Ha ögonkontakt med åhörarna • Tänk på och lär ordagrant in inledning och avslutning. • Drick vatten eller tugga tuggummi innan du talar. Att bita sig lätt i tungan ökar också salivproduktionen • Andas långsamt, massera magen • Slappna av. Träna på avslappningsövningar hemma • Kom ihåg: Nervositet är helt naturligt!

25 Tekniska hjälpmedel • Till för att ge omväxling och klargöra • Används med förnuft och med måtta • Du är huvudperson, inte tekniken! • Powerpoint • Film • Overhead • Whiteboard • Blädderblock • Tabeller och diagram

26 Uttryck du ej bör använda: • ”Jag är medveten om att bilden syns dåligt, men som ni ser här…” • ”Här borde jag haft en bild…” • ”Jag hoppas ni kan se framför er hur jag menar…” • ”Jag skriver som en kråka, men…”

27 Konkreta tips • Vad är syftet med din presentation: informera, övertyga eller underhålla? • Inledning och avslutning! • Konkret och begränsat • Gör pauser • Undvik ironi • Framför inte ursäkter

28 Rekommenderad läsning • Tala & Engagera - populär presentationsteknik (2002), Barbro Fällman, Studentlitteratur Lund • Tala så alla lyssnar och förstår - retorikhandboken (2008), Lena Josefsson & Mona Sahlin, Hjalmarson & Högberg bokförlag • Retorik inför publik – konsten att övertyga (2007), Peter Haraldsson, Liber University Press


Ladda ner ppt "Retoriska knep. Retorik • ”Talandets konst”, ”Konsten att övertyga” • Retorik handlar främst om att få så många som möjligt att lyssna och förstå • Aristoteles."

Liknande presentationer


Google-annonser