Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för presentationer Presentationsteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för presentationer Presentationsteknik."— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för presentationer Presentationsteknik

2 Introduktion Presentationer hålls på ett effektivt sätt med hjälp av en process i fyra steg: planera, förbered, öva och presentera. Om du följer dessa steg kommer både du och budskapet att göra ett starkt intryck på åhörarna.

3 Planera Beskriv åhörarnas: – Kunskaper – Erfarenheter – Behov – Mål

4 Planera (forts.) Utgå från det resultat du vill uppnå när du definierar syftet med presentationen. – Informera – Övertyga – Motivera till handling – Sälja – Lära ut – Öva

5 Förbered Skapa en positiv stämning. – Värdesätt ditt budskap. – Föreställ dig att du lyckas. – Föreställ dig att åhörarna påverkas. – Sporra dig själv.

6 Förbered (forts.) Fånga åhörarnas uppmärksamhet. – Använd en fråga som berör åhörarnas behov. – Ge ärliga komplimanger. – Hänvisa till en relevant händelse.

7 Förbered (forts.) Illustrera viktiga punkter med relevanta argument och hjälpmedel. – Statistik – Jämförelser – Demonstrationer – Referenser – Händelser – Föremål

8 Förbered (forts.) Förbered en minnesvärd avslutning. – Framställ dina idéer på ett levande sätt. – Presentera en utmaning. – Använd ett motiverande påstående. – Upprepa de viktigaste fördelarna. – Ge en övertygande sammanfattning.

9 Öva Öva Dale Carnegie Training® har funnit att tre områden är särskilt viktiga för en framgångsrik presentation: att du är rätt person att hålla föredrag om ämnet, att du är engagerad i ämnet och att du är ivrig att förmedla dina kunskaper.

10 Öva (forts.) Bygg upp ditt självförtroende och din förmåga genom att göra klart för dig: – Varför du är rätt person att hålla den här presentationen – Varför du är engagerad i ämnet – Varför du är ivrig att förmedla dina kunskaper till åhörarna

11 Öva (forts.) Öva flera gånger och utvärdera dina hjälpmedel med tanke på: – Tydlighet – Relevans – Synintryck – Synlighet – Kvalitet – Minnesvärdhet

12 Öva (forts.) Öva presentationen inför åhörare, handledare eller videokamera. Ta emot respons och handledning vad gäller: – Kraftfull inledning – Tydliga huvudpunkter – Logiskt flöde – Trovärdiga argument

13 Öva (forts.) Ta också emot kritik vad gäller: – Minnesvärd avslutning – Tydlighet i budskapet – Störande manér – Uppnådda resultat

14 Presentera Tänk på dessa tre saker när du håller presentationen: – Att du har rätt kompetens för att hålla presentationen – Att reflektera över ditt ansvar – Omsorgen om åhörarna

15 Presentera (forts.) Förlita dig på grundprinciper – Behärska ditt ämne. – Ha en positiv inställning till presentationen. – Ge åhörarna en klar bild av vikten av ditt budskap.

16 Presentera (forts.) Ge ett gott första intryck – Etablera ögonkontakt. – Uppträd säkert och använd ett kroppsspråk som utstrålar självförtroende. – Var avslappnad. – Var välklädd och välvårdad.

17 Presentera (forts.) Skapa en god relation till åhörarna – Var uppriktig. – Var naturlig. – Använd "vi" i stället för "ni". – Använd termer som fångar åhörarnas intresse. – Engagera åhörarna.

18 Presentera (forts.) Behåll åhörarnas intresse – Var entusiastisk. – Använd livfulla ord. – Uttryck dig klart och tydligt. – Berätta en historia. – Tala med glad röst. – Använd ett rörligt kroppsspråk.

19 Presentera (forts.) Sträva alltid efter förbättringar – Gör en bedömning av hur framgångsrik presentationen var. – Fastställ starka områden och även områden som behöver förbättras. – Avgör hur du ska förbättra nästa presentation.


Ladda ner ppt "Riktlinjer för presentationer Presentationsteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser