Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 70 % av alla förändringsprojekt fallerar… Varför?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 70 % av alla förändringsprojekt fallerar… Varför?"— Presentationens avskrift:

1 1 70 % av alla förändringsprojekt fallerar… Varför?

2 2 Bidragande orsaker till lyckade förändringsprojekt Hög krismedvetenhet i organisationen När de ansvariga ledarna tar ansvar för och engagerar sig i förändringen (även på längre sikt) När förändringen innebär snabba synliga förbättringar När förändringsprocessen ”hålls vid liv” ända tills att förändringen är genomförd När kommunikationen fungerar på ett genomtänkt och strukturerat sätt – externt, internt, centralt, lokalt, i linjen

3 3 Alla reagerar i förändringar Förnekelse Detta berör inte mig så varför bry sig! Ilska Oro Apati Sorg Acceptans Förhandling Omställning Uppslutning Ni har tagit helt fel och har inte fattat något om vad vi gör. Hur ser framtiden ut? Får jag behålla mitt jobb? Jag orkar inte engagera mig och jag kan ändå inte påverka något. Det är förfärligt att vi inte får fortsätta som förr. Har vi verkligen varit så dåliga? OK, nu är det som det är. Vi får göra det bästa av situationen. ”What’s in it for me (and all of us) ?” Sätter nya mål ” Let’s go!” ChockfasReaktionsfasBearbetningsfasNyorienteringsfas Reaktion Tid

4 4 Alla reagerar – men inte samtidigt Lednings- gruppen Mellanchefer Övriga medarbetare Reaktion Tid

5 5 Kommunikation i olika faser Reaktion Tid Enkla och tydliga budskap Varför och vad Muntlig och skriftlig Utrymme för reaktioner och kritik Argument för och emot Upprepa varför och vad När och hur Skapa dialog Återkoppling Bekräftelse Goda exempel Lärdomar ChockfasReaktionsfasBearbetningsfasNyorienteringsfas

6 6 Medarbetarnas viktigaste frågor

7 7 ”The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place” George Bernard Shaw, 1856-1950

8 8 För och emot: 20-60-20 regeln Utgå från att du skattar att de i din grupp fördelar sig så här: 20% är för förändringen 60% är neutrala 20% är emot

9 9

10 10 För och emot Lojala positiva Ambassadörer OintresseradeSkeptiker HögLåg Hög Låg Förståelse Acceptans

11 11 Olika faser – olika kommunikationsbehov Förändringsprocessen och chefens olika uppdrag kan delas in i fyra faser: Här skapar du handling och håller energin uppe under förändringen. Här förbereder du och drar igång förändringsarbetet. Här upphör alla aktiviteter och du markerar att det nya hädanefter ska tillämpas i arbetet. Här “säljer du in” förändringen till medarbetarna. StartfasenIns ä ljningsfasen Avslutningsfasen Drivningsfasen

12 12 Huvudbudskap Modell för att formulera budskap Orsaker?/ Varför? Konsekvenser? Delbudskap

13 13 Kommunikationssystem

14 14 Struktur på kommunikation HUVUDBUDSKAPMÅLGRUPP SYFTEKANALANSATS

15 15 2.Målgrupp Vem vill du nå? Vilka är målgruppens behov, attityder och önskemål? 3. Aktivitet och kanal Vilka aktiviteter ska göras och var ska budskapet gå ut? 4. Tidpunkt När ska aktiviteterna genomföras och när ska de vara klara? 5. Ansvar Vem genomför vad? 6. Kostnad Tänk igenom vilka resurser du har i tid, pengar och personal. 7.Utvärdering Hur ska du mäta effekterna av din plan? Planera din kommunikation 1. Mål och budskap Vad vill du uppnå? Vad vill du förändra? Vad vill du säga? Vilka argument finns?

16 16 Kommunikationssystem Ledning Chefer Medarbetare Facket Medborgare Press/media… Möten Linjen Intranät Personaltidning Nyhetsbrev E-post, sms Telefon… Operativa Feedback Sociala Nyhets- och lägesorienterade Strategiska Värderelaterade… HUR (kanaler): HUR (kanaler): VAD (budskap): VAD (budskap): VEM (aktörer): VEM (aktörer): Ett kommunikationssystem består av: Kommunikationssystem

17 17 Skillnaden i att kasta en sten eller en fågel Källa: Paul Plsek


Ladda ner ppt "1 70 % av alla förändringsprojekt fallerar… Varför?"

Liknande presentationer


Google-annonser