Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Minnesanteckningar från förtroendevaldsträff 15/1 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Minnesanteckningar från förtroendevaldsträff 15/1 2013."— Presentationens avskrift:

1 Minnesanteckningar från förtroendevaldsträff 15/1 2013

2 Engagerad •Vill förändra något •Att man vill något •Ha en aktiv dialog •Intresserad •Tror på något •Närvarande •Ansvarskänsla

3 1.Hur gör jag idag? •Information – dialog •Frågar efter åsikter •Bjuder in till möten 2. Hur kan jag utveckla detta? •Nytänkande •Delta här idag 3. Vilket stöd behöver jag? •Kunskap – utbildning •Stöd från styrelsen •Verktyg som förtroendevald

4 4. Hur kan mina kollegor bidra? •Uppmuntrar till engagemang för det dom brinner för •Utgå att det finns en kraft hos alla 5. Hur kan min chef bidra? •Tillåtande – högt till tak •Respektfull – skilja på sak och person 6. Vad kan du bidra med? •Engagemang, kunskap, kritiskt tänkande, positivt tänkande

5 Våga ifrågasätta •Ställa följdfrågor/mot frågor/konsekvensanalys •Genom samverkan i alla nivåer / börja med APT •Uppmuntra idéer, förslag från kollegor, träna mötesteknik, träna att framföra sina åsikter. •Behöver stöd från kollegor och styrelsen •Information och ”korridorprat” •Genom information och dialog •Genom positivt bemötande och dialog, högt i tak vid diskussioner.

6 Aktivt skyddsombud •Att vara närvarande i arbetsmiljöarbetet •Arbetsmiljöronder •Påtala fel och brister och risker •Prata om det regelbundet Stående punkt på möte Arbetsmiljörond •Fortbildning och stöd/övningar •Samverkan med andra skyddsombud/chef •Rapportera fel och brister Viktigt med dialog Alla är medvetna om arbetsmiljön

7 Föra dialog Länk mellan medlemmar och ledning i en öppen dialog •Hur gör jag idag? Deltar och är aktiv. •Utveckla? Försöka få fler medlemmar engagerade. •Stöd? Mer stöd från styrelsen •Kollegor Vara aktiv i dialogen •Chef ”Tvåvägskommunikation”

8 Sprida/ Ge information 1.Anslagstavla, kollegiala möten, mail 2.”100-lappen”, info möten, prata yrkesidentitet med nya medarbetare, ta vara på tillfällen då hela gruppen är samlad. 3.Andras erfarenheter, styrelsen/kontaktperson 4.Vara delaktiga, själva söka info 5.Öppen för samarbete, föra frågor uppåt, avsätta tid 6.Aktiv och engagerad

9 Lojal mot Vårdförbundet •Följa stadga och vision, tala positivt om VF 1.Pratar positivt 2.Väcka frågor som t.ex. tas upp i vårdfokus, uppmuntra till att gå på VF:s möte och sammankonster. 3.Bättre hemsida, uppdatera medlems mailadress, snabb återkoppling vid frågeställning från styrelsen

10 4. Ökat engagemang 5. Ge oss tid för fackligt arbete + ska synas i lönekuvert. 6. Fackliga träffar 100 kr/ bjuda in styrelsen, info från FF träffar.

11 Hålla överenskommelse •Vad innebär orden? Kan vara svårt att veta vad vi har för överenskommelse att hålla oss till som förtroendevalda. Både gentemot Vårdförbundet/medlemmar/chefer -Inte vara konflikträdd -Lojal mot Vårdförbundet -Kommunikation/tydlighet/Mod -Utbildning -Tid

12 •Hur gör jag idag: Närvarar vid träffar. Deltar på utbildningar (ex kronodagar). Sprider information. Har 100 -kronors möte. •Utveckla?: Hitta nya vägar att sprida informationen och engagera medlemmar på arbetsplatsen. •Stöd?: Mer redskap (tips och råd) vid förtroendevaldsträffarna. Dialog med den som sitter i samverkan centralt = sammanhållande länk mellan träffarna. Åhörarkopior på presentationer vid träffarna – lättare för minnet och för att kommunicera vidare.

13 •Kollegor: Inhämta info – inte bara bli serverad. T ex Registrera sim mail på vårdförbundets hemsida. Stötta så den förtroendevalda kan utföra sitt uppdrag, t.ex. se det positivt att man går ifrån på möten och dylikt. •Chef: Tillåtande attityd. Ge tid. Se den förtroendevalda som en tillgång. Avsätter egen tid för att dialog med mig som förtroendevald. •Jag: Lyssna in tips och idéer från andra förtroendevalda och själva inspirera andra! T.ex. lunchmöte med medlemmarna på arbetsplatsen.

14 Föra medlemmarnas talan •Objektivitet •Inom ramen för Vårdförbundets ideologi. •IDAG: -Samlar info på möten -Direktinfo -Mail •UTVECKLA: -Rutiner, struktur för dialog med medlemmar •STÖD: -Medlemmarnas

15 -Styrelsen -Ombudsman -Andra FF •KOLLEGORS BIDRAG -Aktiva medlemmar ”tycka” -Öppen och kreativ dialog •CHEFENS BIDRAG -Skilja på rollen som förtroendevald och medarbetare -Informera •MITT BIDRAG -Stora öron -Respekt för allas åsikter -Goda argument


Ladda ner ppt "Minnesanteckningar från förtroendevaldsträff 15/1 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser