Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOLLEGIAL HANDLEDNING REFLEKTION TILLSAMMANS I ARBETSLAG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOLLEGIAL HANDLEDNING REFLEKTION TILLSAMMANS I ARBETSLAG."— Presentationens avskrift:

1 KOLLEGIAL HANDLEDNING REFLEKTION TILLSAMMANS I ARBETSLAG

2 PIA ELOFSSON UTBILDAD FÖRSKOLLÄRARE – KOLLEGIAL HANDLEDARE UPPDRAG SOM KOLLEGIAL HANDLEDARE/PEDAGOGISTA OMRÅDE HERTSÖN MED TVÅ FÖRSKOLOR SOM ARBETSPLATS HANDLEDER SAMMANLAGT 9 STYCKEN ARBETSLAG

3 VARFÖR KOLLEGIAL HANDLEDNING? • Reflektera över sin vardag och ta tillvara allas tankar och erfarenheter genom lyssnande och samtal • Reflektera kring hur man omsätter styrdokumenten till praktisk handling, väva samman teori och praktik • Synliggöra sitt kvalitetsarbete/förändringsarbete • För att få syn på sin organisation, tid, rutiner mm. • Som ett verktyg för kompetensutveckling i sitt eget lärande och öka medvetenheten hos varandra

4 • Om vi aldrig eller sällan stannar upp och reflekterar över vårt tänkande och beteende har vi svårt att förändra. • Detta kan i viss mån upplevas som hotande och i vissa fall skapa otrygghet. • Den ende som kan förändra mig är jag själv!

5 • Verksamhetens uppdrag • Synen på människan, kunskap, lärande, vårt förhållningssätt och vår yrkesroll. • Kollegial handledning - ett hjälpmedel i arbetet med utvärdering av verksamheten. • Kollegial handledning grundar sig på värdegrund och förhållningssätt och passar de flesta organisationer.

6 Förslag på arbetssätt • Varje deltagare presenterar ett konkret problem från sin egen arbetssituation. • Gruppen bestämmer vilket problem som ska tas upp • Probleminnehavaren redogör närmare för problemet. Det finns inte möjlighet för de andra att fråga i den här fasen. • Genom frågor och svar ska gruppen försöka förstå, sätta sig in i vad problemet går ut på. I tur och ordning ställs frågor. • Probleminnehavaren beskriver sina egna lösningsförslag • Gruppen får presentera ett råd var i tur och ordning. Kommentera inte andras råd • Probleminnehavaren utvärderar vilka råd som har känts värdefulla

7 ATT TÄNKA PÅ • En schemalagd tid måste bestämmas • Gruppen måste veta vad kollegial handledning är • Fokusera på konkreta problem • Se till att ni har struktur och progression i samtalen • Alla ska bidra – alla ska komma till tals • Deltagarna har tystnadsplikt, efter handledningen kan bara formerna diskuteras

8 REFLEKTERANDE SAMTAL 1.I en stressad situation uppstår en konflikt mellan två kollegor. Det blir upprörda känslor, hårda ord och en kund blir upprörd vilket skapar ”kaos”. Hur hanterar vi i arbetslaget en sån situation? 2.En kund vägrar ta emot hjälp av en kollega. Hur gör vi i arbetslaget då? Vilka rutiner? 3.Vi är oense om hur mycket stöd och hjälp en av våra kunder behöver. Vi agerar alla annorlunda vilket skapar osäkerhet. Hur ska vi göra?

9 ”När du lyssnar till någon uppmärksamt och fullkomligt, då lyssnar du inte bara till orden, utan även till känslan av det som förmedlas, till helheten, inte bara delar av den” ” Att lyssna helhjärtat till någon är en gåva som innebär att du skänker den personen din tid och fulla uppmärksamhet” Indisk filosof Jiddu Krishnamurti


Download ppt "KOLLEGIAL HANDLEDNING REFLEKTION TILLSAMMANS I ARBETSLAG."

Liknande presentationer


Ads by Google