Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självstyrt lärande (SSL) Lärgrupper Individuellt lärande tillsammans med andra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självstyrt lärande (SSL) Lärgrupper Individuellt lärande tillsammans med andra."— Presentationens avskrift:

1 Självstyrt lärande (SSL) Lärgrupper Individuellt lärande tillsammans med andra

2 Syftet •Lärande om mönster och hinder i tänkande, beteenden, beteenden och känslor – vad påverkar mig? •Dela erfarenheter och lyssna till andras erfarenhet. •Utmana oss själva att hitta nya sätt tänka, agera och arbeta.

3 Ett sätt att tänka och agera… • Alla har ett behov av att lära och utvecklas. • Alla tar ansvar för sitt eget lärande. •Planerat, medvetet, meningsfullt lärande i vardagen. • Lära hur man lär –vad, hur, när, var och varför? •Individuellt lärande tillsammans med andra.

4 Självstyrt lärande •SSL = struktur (ett glas som kan fylllas med vad som helst) •SSL = process En given start och ett bestämt slut.

5 Lärgrupper •SSL pedagogiken är plattformen. •Stödjande struktur för lärandet. •Individer stöttas och utmanas i att formulera, utveckla och agera i enlighet med lärplanen. •“Lära att lära” genom reflektion, dialog och aktiviteter.

6 Lärgrupp i praktiken •Grupper med 5-8 deltagare och en lärcoach. •8-12 månaders process med ca åtta möten med lärgruppen och kontinuerliga möten med chefen.

7 SSL pedagogiken Lärkontraktet •F 1 Var har jag varit? Hur kom jag hit? •F 2 Var befinner jag mig nu? •F 3 Vart vill jag? •F 4 Hur kommer jag dit? •F 5 Hur vet jag när jag är framme?

8 SSL - nyckel process 1.Utforska mina behov (kartlägga och analysera) 2.Planera mitt lärande (mål och aktiviteter) 3.Kontrakt med min chef (lärkontrakt/utvecklingsplan) 4.Genomförande (aktiviteter, små förändringar i vardagen, reflektion, coaching, dela med sig, hitta nya sätt, förändring) 5.Utvärdera mina resultat (bevis på att jag har nått mina mål)

9 Teori/pedagogik •Lärande organisationer, Action Reflection Learning (MiL), Problembaserad inlärning, Learning in a group (P Senge) •“Självstyrt lärande –när katederna inte räcker till.” Jörgen Hansson (Kenneth Wiberg, Hans Frick, Helga Glimsér och Nanette Wolter) •Learning in a group, Peter Senge •Från lärarstyrt till motivationsstyrt lärande •SSL på IKEA: “Me today –me tomorrow” “I want to be a learning being”.

10 Struktur -lärgrupp •“Checking in” – “personal unloading”, landa in, lasta av tankar och händelser •Strukturera dagen, fördela tiden •Individuell “Air-time” -Vad vill jag prata om?, Vad vill jag ha ut av dagens träff? -Vad har hänt i mitt lärande sedan sist? -Var är jag nu? (upplevelser, tankar, utmaningar & framsteg kopplade till mitt lärande) -Gemensam reflektion, dialog, teori, feedback etc. -Till nästa gång ska jag… •“Checking out” – reflektioner från dagen ( + ev. praktiska detaljer inför nästa gång.)

11 Förberedelser -lärgrupp •Vad vill jag ha ut av dagens lärgrupps-session? •Vilka förväntningar har jag? •Vilken slags respons eller feedback vill jag ha?

12 Verktyg -lärgrupp •Lärkontrakt (F1-5) •Gapanalys och utvecklingsbehov •Olika verktyg för kartläggning, tex Pi, MBTI, Livslinje, Fyrarummaren, SWOT etc.

13 ”Fishbowl” -metoden •Du presenterar var du är i ditt lärande. (Alla sitter med ryggen emot.) •De andra diskuterar och reflekterar kring vad du sagt. (Vända mot varandra. Du sitter utanför -ryggen emot.) •Du reflekterar kring vad som blivit sagt. (Vänd dig mot ringen.)

14 Regler -lärgrupp •Konfidentiellt •Aktivt lyssnande •?

15 Coachens roll •Säkra strukturen. - Hjälpa gruppen fördela tiden och göra en prioritering. - Säkra att agendan, tiderna och ämnena följs. •Säkra processen som helhet. •Följa processen. - Spegla det som händer om/när så krävs.

16 Att samtala om •Vad tänker jag om arbetssättet? •Vad är begripligt – vad undrar jag över? •Vad ser jag för fördelar/risker? •Vad innebär aktivt lyssnade för mig?


Ladda ner ppt "Självstyrt lärande (SSL) Lärgrupper Individuellt lärande tillsammans med andra."

Liknande presentationer


Google-annonser