Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SET Social Emotionell Träning Norra rektorsområdet Norra skolan & Saltvikskolan Oskarshamns kommun Birgitta Holmberg Birgitta Svanbäck-Olejnik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SET Social Emotionell Träning Norra rektorsområdet Norra skolan & Saltvikskolan Oskarshamns kommun Birgitta Holmberg Birgitta Svanbäck-Olejnik."— Presentationens avskrift:

1 1 SET Social Emotionell Träning Norra rektorsområdet Norra skolan & Saltvikskolan Oskarshamns kommun Birgitta Holmberg Birgitta Svanbäck-Olejnik

2 2 SET Social Emotionell Träning Vår vision för Norra rektorsområdet POSITIV TID TILLSAMMANS; BERÖM, BELÖNING, POSITIV FÖRSTÄRKNING STRUKTUR TYDLIGA INSTRUKTIONER UPPMÄRKSAMMA-IGNORERA REGLER KONSEKVENSER

3 3 SET Social Emotionell träning SET är ett program som syftar till att:  Synliggöra läroplanens värdegrundsarbete och befästa det hos eleverna  Främja psykisk hälsa  Lägga en god grund för elevernas sociala och emotionella kompetens  Eleverna och skolans personal tillsammans ska utvecklas och nå bättre självinsikt  Eleverna lättare ska kunna tillgodogöra sig undervisningen

4 4 SET Social Emotionell träning Våra styrdokument säger:  Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling LPO 94  Värdegrunden ska vara i fokus för att stärka demokratin i skola och samhälle. Arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående process som omfattar alla sammanhang i skolan. Detta är ett sätt att förebygga mobbning, sexuella trakasserier, våld, främlingsfientlighet och andra uttryck för bristande respekt för människors lika värde. Det bidrar också till en bättre arbetsmiljö i skolan. Skolplan för Oskarshamns kommun

5 5 SET Social Emotionell Träning SET arbetet går bra att integrera i svenskundervisningen. Kursplanen i svenska säger: Mål att sträva mot  Utvecklar språklig säkerhet i tal och skrift  Utvecklar förmågan att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor  Stimulera till att reflektera och värdera Ämnets syfte och roll i utbildningen  Ge möjlighet att använda och utveckla sin förmåga att tala och lyssna  Ge möjlighet till språkutveckling  Träna kommunikation och samarbete med andra  Utveckla kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet

6 6 SET Social Emotionell träning SET kan hjälpa oss att:  Skapa ett positivt inlärnings- och arbetsklimat  Stärka välmåendet hos både elever och vuxna  Utveckla ett accepterande gruppklimat där olikheter upplevs som en tillgång  Använda ett positivt bemötande och tron på varandras förmågor som pedagogiskt verktyg  Skapa harmoni och trygghet i skolvardagen

7 7 SET Social Emotionell Träning Moment som kommer att övas:  Självkännedom  Hantera känslor  Empati  Motivation  Social kompetens

8 8 SET Social Emotionell Träning Följande Teman återkommer i SET-programmet:  Problemlösning  Att hantera starka känslor  Lika – olika  Värderingar  Konflikthantering  Tolkning av bilder och berättelser  Göra mer av sådant man mår bra av  Stå emot kompistryck

9 9 SET Social Emotionell Träning SET-teman forts.  Att kunna säga NEJ  Läsa av människor och situationer  Samarbete  Veta vad man känner  Lyssna och föra fram budskap  Sätta upp mål och arbeta för att nå dem  Ge och ta emot positiv feedback  Stresshantering

10 10 SET Social Emotionell Träning Varför SET?  Programmet är evidensbaserat (http//hearpro.oxfordjournals.org. Övriga evidensbaserade program med liknande inriktning: Lions Quest, ÖPP, IM)  Förebygger mobbning  Manualbaserat – färdigt att använda  Omfattar hela skoltiden från förskoleklass till gymnasiet

11 11 SET Social Emotionell Träning Dessa punkter blir centrala i arbetet med SET:  Det vi ger mycket uppmärksamhet får vi mer av! Så….  Ta dem på bar gärning när de gör rätt!  Beröm – Belöna - Tacka

12 12 SET Social Emotionell Träning Detta är också viktig kunskap för oss alla: Man kan aldrig förändra någon annan än sig själv

13 13 SET Social Emotionell Träning Det du tror om mig Sådan du är mot mig Hur du ser på mig Vad du gör mot mig Hur du lyssnar på mig Sådan blir jag! (Från ett klotterplank i en svensk grundskola)


Ladda ner ppt "1 SET Social Emotionell Träning Norra rektorsområdet Norra skolan & Saltvikskolan Oskarshamns kommun Birgitta Holmberg Birgitta Svanbäck-Olejnik."

Liknande presentationer


Google-annonser