Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vi arbetar mot hot, våld, kränkningar och trakasserier Sammanfattning av Likabehandlingsplan för Slöingeområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vi arbetar mot hot, våld, kränkningar och trakasserier Sammanfattning av Likabehandlingsplan för Slöingeområdet."— Presentationens avskrift:

1 Hur vi arbetar mot hot, våld, kränkningar och trakasserier Sammanfattning av Likabehandlingsplan för Slöingeområdet

2 Främjande arbete ”Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten” (Skolverkets allmänna råd)

3 Exempel på främjande arbete på Slöingeskolan • Rasttillsyn • Klassråd och elevråd • Kamratstödjare (år 3-5) • Föräldraförening och föräldramöte • Vuxenstyrda gruppindelningar • Gemensamma regler för skolans ute- och innemiljö • Alla vuxna tar ansvar för alla barn

4 Förebyggande arbete • ”Förebyggande arbete syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer.” (Skolverkets allmänna råd)

5 Förebyggande arbete på Slöingeskolan • Personalen är uppmärksam på ställen och situationer där konflikter mellan elever kan uppstå, t.ex. genom ”husmodellen”. (Diskrimineringsombudsmannen) Om vi ser sådana mönster ändrar vi på förutsättningarna. • Personalen träffas regelbundet och diskuterar och kartlägger situationer. Detta är ett ständigt pågående arbete för att alla ska känna sig trygga.


Ladda ner ppt "Hur vi arbetar mot hot, våld, kränkningar och trakasserier Sammanfattning av Likabehandlingsplan för Slöingeområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser