Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Likabehandlingsplanen för Korsavadsskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Likabehandlingsplanen för Korsavadsskolan."— Presentationens avskrift:

1 Likabehandlingsplanen för Korsavadsskolan.

2 Skolområde Centrums policy/vision
Skolområde Centrum accepterar inte någon form av diskriminering eller kränkande behandling Elev som känner sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling skall själv, eller med stöd av vårdnadshavare, med förtroende vända sig till personalen, skolsköterskan, kurator, skolledningen eller annan personal inom rektorsområdet. Det är varje elevs uppdrag att medverka till goda ”arbetsförhållanden”.

3 Diskrimineringslagen (2008:567)
Diskrimineringslagen innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder är förbjuden i förskolan, skolan och vuxenutbildning.

4 Skollagen (1985:1100) Skollagen innebär att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling som exempelvis mobbing. Inget barn och ingen elev ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd.

5 Diskrimineringsgrunder
Sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material. Utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Kön Homosexualitet Bisexualitet Heterosexualitet Sexuell läggning Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck Att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning ex. buddism, ateism mm. Att inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. Religion eller annan trosuppfattning Diskriminering och trakasserier på grund etniska ursprung. Etnisk tillhörighet Funktionshinder är både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt, till exempel olika former av allergi, dyslexi eller annan diagnos. Funktionshinder Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier p.g.a ålder, d.v.s. uppnådd levnadslängd. Ålder

6 Trakasserier och kränkande behandling
Det är en rättighet för elever att inte bli diskriminerad eller utsatta för kränkande behandling. Alla kränkningar är inte diskriminering, men all kränkande behandling måste förhindras. Trakasserier:  Ett uppträdande av en vuxen, en elev eller ett barn, som kränker ett barns eller en elevs värdighet och har koppling till någon av de ovan sju beskrivna diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling: Ett uppträdande, som – utan att vara trakasserier – kränker ett barns eller en elevs värdighet eller principen om alla människors lika värde och inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkande behandling kan vara: fysisk (bli utsatt för slag och knuffar), verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord), psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning), text -och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms) Mobbning är en form av kränkande behandling. För att en kränkning skall betecknas som mobbning förutsätts att den som blir utsatt, blir det vid upprepade tillfällen. Det råder även en obalans i maktförhållandet mellan de/dem som mobbar och de/dem som blir utsatt för mobbning.

7 Vad ska du göra om du eller en kamrat blir utsatt för diskriminering, trakasseri, annan kränkande behandling eller mobbning av annan elev eller av vuxen: Du måste berätta för någon, en kamrat, mamma el. pappa, någon vuxen på skolan. Följande personer kan Du vända dig till:  Mamma eller pappa  Mentor/Klasslärare/fritidspersonal  Socionom Dagny Sigurdardottir tel:  Resurspersonal Joakim Cronval tel;  Skolsköterska Emma Sandberg tel;  Kurator Sanhsara Muniz tel;  Rektor, Pia Svensson  Annan vuxen på skolan  Lämna lapp i brevlådan i biblioteket eller besök/gilla oss på Facebook ! (sök efter Korsavadsskolans Likabehandlingsteam)


Ladda ner ppt "Likabehandlingsplanen för Korsavadsskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser