Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sexuell läggning Bisexualitet, heterosexualitet och homosexualitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sexuell läggning Bisexualitet, heterosexualitet och homosexualitet"— Presentationens avskrift:

1 Sexuell läggning Bisexualitet, heterosexualitet och homosexualitet
är sexuella läggningar.

2 Queer Personer som inte vill beskriva sig som homo- , bi- eller heterosexuella beskriver sig ibland som queer. Queer handlar i grunden om att ifrågasätta normer som handlar om sexuell läggning eller könsidentitet. Många ser både sin könsidentitet och sin sexualitet som queer.

3 Statistik Ingen undersökning har gjorts i Sverige som har haft som mål att visa hur många som är homosexuella, bisexuella och heterosexuella. I andra länder finns forskningsresultat som visar att antalet homosexuella och bisexuella är någonstans mellan 5 och 10 procent av befolkningen.

4 Homo- och bisexualitet hos djur
Hos djur har homo- och bisexualitet observerats hos nästan alla däggdjur.

5 Orsaker till sexuell läggning
I länder där det forskats om detta så pekar allt på biologiska orsaker. En person väljer inte att bli homosexuell. Läggningen är något personen föds med. Genetiken är ännu inte helt utforskad kring detta. Medvetenheten kan komma tidigt i barndomen, men för en del i puberteten. I religiösa länder kan i vissa fall homosexualitet ses som en synd.

6 Förbjudet att diskriminera
Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

7 Skillnader mellan sexuell läggning och andra sexuella preferenser
Parafili* är en benämning på en socialt ej accepterad och/eller psykisk avvikelse från den sexuella normen. Vad som är en parafili varierar mellan kulturer. *(av grekiska para "utanför", "mot" och philia "kärlek", "vänskap"). Tidigare kallat perversion.

8 Sexuella psykiska störningar
Pedofili är en sexuell störning där personen ”tänder” på barn. Nekrofili är en sexuell störning där personen blir upphetsad av döden eller döda på olika sätt. Länk till sexuella störningar

9 Frågeställningar Det finns som sagt en lag som förbjuder sexuell diskriminering. Hur vanligt tror du att det är att personer diskrimineras på grund av sin läggning? Är det rätt att det ser olika ut gällande sexuella normer i olika kulturer, eller finns det vissa normer som är mer rätt en andra? I så fall varför? Finns det sexuell preferenser som ska vara förbjudna? Diskutera varför/varför inte?


Ladda ner ppt "Sexuell läggning Bisexualitet, heterosexualitet och homosexualitet"

Liknande presentationer


Google-annonser