Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är identitet?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är identitet?."— Presentationens avskrift:

1 Vad är identitet?

2 Identitet = Självbild, medveten om sig själv som en unik individ. Identitet består i första hand av en medvetenhet om sitt jag Hur jag ser på mig själv – det är min identitet

3 Identiteten är kopplad till en människas livsåskådning.
För att ta exempel: En muslim lever utifrån sina traditioner och en muslimsk livsstil, vilket skapar en identitet. Vad är då en livsåskådning? Livsåskådning består av två ord, liv och att skåda (se). Livsåskådning betyder att se på livet. Man kan antingen ha en religiös livsåskådning eller en icke- religiös livsåskådning.

4 Vad är det som formar en människas identitet?
Vad är det som behövs för att den här gubben ska få en identitet??

5 Det är många saker/faktorer som formar en människas identitet.
Tex Kön Ålder Sexualitet Familj Vänner Hur vi pratar Utbildning Religion och religiösa riter Traditioner Livsfrågor

6 ”Som ung letar man ofta efter sin identitet och det kan vara svårt många gånger. Genom att pröva på olika identiteter kommer man förhoppningsvis så småningom fram till det som känns bäst och sannast för en själv” Religion, SO-Sreier från Liber

7 Vad är religionsfrihet?

8 Religionsfrihet Religionsfriheten är reglerad i Regeringsformen som är en del av Sveriges grundlag. Den lyder: “frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.” I Sverige blev religionsfrihet lag 1951. Religionsfriheten är både en positiv och en negativ rättighet, vilket innebär att individen har rätt till att utöva religion,

9 Vad är diskriminering?

10 Diskriminering Med diskriminering menas att en person eller grupp behandlas sämre på grund av till exempel kön, religion, hudfärg eller vilket land de kommer ifrån. Diskrimineringsombudsmannen- är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kön, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

11 Jämställdhet jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet

12 Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet


Ladda ner ppt "Vad är identitet?."

Liknande presentationer


Google-annonser