Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLSKUNSKAP & RELIGION

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLSKUNSKAP & RELIGION"— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLSKUNSKAP & RELIGION
Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

2 Vad är lämpligt att publicera på Internet?
Det finns många privatpersoner och företag som publicerar material av olika typer på sina hemsidor. Frågan om vad som är lämpligt att publicera styr givetvis in på området etik och moral. Någonting som anses lämpligt i ett land kanske inte gör det i et annat. Där har vi problemet men också charmen med Internet, att det är ett globalt medium. Det är alltså svårt att kontrollera. Därför har också alla samma möjlighet att lägga ut och ta del av information. Internet är. Censur existerar inte på nätet vilket gör mediet till det mest demokratiska uttrycksmedlet. En grundregel för vad som är lämpligt att publicera kanske borde vara sådant som är lagligt i andra medier, det vill säga sådant som inte är kränkande för någon annan person. Det skulle kunna röra sig om all sorts information både från privata och företags hemsidor. När man ska publicera något på nätet anser viss att man bör rätta sig i efter vad som är etiskt korrekt i det egna samhället. Det som är oetiskt i andra medier bör kanske inte heller publiceras på Internet.

3 Vad är Nätetik ??

4 Tänk på att alltid respektera andra även om ni tycker olika!
Det betyder att du ska vara schysst och behandla andra som du själv vill bli behandlad! Tänk på att alltid respektera andra även om ni tycker olika!

5 Etik och moral Det pratas mycket om etik och moral i samband med internet. Ofta blandas begreppen ihop Etik (från grekiska ethos = sed, sedvänja, bruk) innebär läran om hur vi idealt bör tänka och bete oss dvs det "rätta", det "bästa" och det "goda". Moral (från latinets moralis med ungefär samma betydelse som det grekiska ethos) är då hur vi i praktiken gör.

6 Det går alltså att ha en god etik (officiella levnadsregler på en hög nivå) men en dålig moral (uppträda dåligt dvs bryta mot de goda etiska reglerna). Kortfattat rör det sig alltså om att leva (moral, praktiken) som man lär (etik, teorin). Detta naturligtvis under förutsättning att det som man lär är "det goda och rätta". Tex Du ser någon bli mobbad. Du vet att det är fel att mobba någon (då har du bra etik) men du gör ingenting åt det (då har du sämre moral).

7 Olika former av etik Pliktetik
Ingen människa följer en och samma etiska modell hela tiden utan man växlar mellan de olika modellerna. Detta kan bero på att varje modell har sina brister. Pliktetik kallas även regeletik, utgår ifrån att regler och plikter kan hjälpa en människa att leva moraliskt rätt. Dina handlingar styrs av regler eller plikter. Svårigheten med denna etik är att två regler kan krocka. Tex du har bestämt dig för att aldrig stjäla och att du alltid ska hjälpa dina föräldrar. Din mamma är svårt sjuk och du måste stjäla medicin , annars dör hon. Vilken regel ska du följa? - Då måste du värdera vilken regel som är viktigast

8 Konsekvensetik Bygger på att det är konsekvenserna av en handling som avgör om det är moraliskt rätt. Det vill säga varje handling bedöms utifrån konsekvenserna. Tex din mamma är sjuk och behöver medicin. Du bedömer att det är bättre att du stjäl medicin och eventuellt får ett straff för det, än att din mamma dör. Svårigheterna med denna etik är att det inte alltid går att bedöma konsekvenserna i förhand, även om vi ofta försöker göra det.

9 Sinnelagsetik Går ut på att det är min tanke med handlingen som avgör om den är rätt eller inte. Jag vill att det ska bli bra. Tex ” Det var inte meningen, jag gjorde det inte med avsikt.” Om du vill göra något gott, men det ändå blir fel, är handlingen i alla fall rätt. Svårigheten med denna etik är att man aldrig behöver stå för det man gör, man kan skylla på att ”jag ville väl…”

10 Kränkningar online I stiftelsen Friends studie från 2099 uppgav 40 procent av de tillfrågade har blivit utsatta för hot och/eller kränkningar via internet eller mobiltelefoner Skillnaden mellan kränkningar på nätet eller utanför nätet, är spridningen. På nätet blir kränkningarna snabbt en sak som flera kan ta del av.

11 OBS!! Det är samma lagar som gäller på internet som i det verkliga livet. Det är precis lika olagligt med hot, trakasserier, förtal, kränkningar och mobbning på nätet

12 Spridning av bilder En bild som läggs upp på internet kan vara väldigt svår att bli av med. Vem som helst kan ju ladda ner bilden och sprida den vidare. De flesta ungdomssidor och bloggportaler har anmälningsknappar. Sprids det bilder på dig eller någon kompis som du inte vill ska spridas kan man där anmäla det anonymt så tas det bort.

13 Vad är PUL??

14 Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

15 PUL Det är PUL som är styrande bland de lagar som reglerar spridning av bilder. Enligt PUL får man publicera bilder utan att fråga om lov om bildens innehåll är ”harmlöst”. Vad som egentligen är harmlöst är en tolkningsfråga och skiljer sig från individ till individ

16 Vad är diskriminering? Med diskriminering menas att en person eller grupp behandlas sämre på grund av till exempel kön, religion, hudfärg eller vilket land de kommer ifrån. Diskrimineringsombudsmannen- är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kön, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

17 Vad är barnkonventionen för någonting?

18 Vad är mänskliga rättigheter för någonting?


Ladda ner ppt "SAMHÄLLSKUNSKAP & RELIGION"

Liknande presentationer


Google-annonser