Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik och moral Vad innebär det?. Etik och moral  Moral handlar om vad vi bör och inte bör göra. Vad är rätt och orätt, gott eller ont.  Etik är studiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik och moral Vad innebär det?. Etik och moral  Moral handlar om vad vi bör och inte bör göra. Vad är rätt och orätt, gott eller ont.  Etik är studiet."— Presentationens avskrift:

1 Etik och moral Vad innebär det?

2 Etik och moral  Moral handlar om vad vi bör och inte bör göra. Vad är rätt och orätt, gott eller ont.  Etik är studiet av hur våra moraliska val motiveras och vilka alternativ det finns att välja på.

3 ETIK & MORAL ETIK & MORALETIK & MORALETIK & MORAL Sinnelagsetik Pliktetik Konsekvensetik

4 SINNELAGS ETIK  Bortser man från alla överväganden om plikter och konsekvenser och i stället menar att det är ens attityd, inställning till medmänniskan som avgör den moraliska handlingen. Då använder man sinnelags etik  Dvs: Handlingen blir moraliskt rätt om den utförs med gott sinnelag.

5 PLIKT ETIK  Om man anser att en handling är rätt om den tillhör den sorts handlig som det är ens plikt att utföra.  Tex: Att alltid försöka rädda liv eller att aldrig överge någon i nöd.  Gyllene regeln: ”Allt vad vi vill att människan skall göra för er det skall vi också göra för dem”.

6 KONSEKVENS ETIK  Man anser att en handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenser.  Tex: Så mycket lycka som möjligt.  Utilitarismen står för detta. ”Största möjliga lycka för största möjliga antal”.

7 ETIK OCH MORAL I dag finns det stor frihet för varje individ att själv fatta beslut i moralfrågor. Vi måste själva ta ansvar för vår egen moral.

8 ETIK OCH MORAL Förr avgjorde samhället vad som var moraliskt riktigt. Det har till exempel varit straffbart att INTE gå i kyrkan på söndagar och det var hårda straff för sexuella förhållanden utanför äktenskapet.

9 VART GÅR GRÄNSEN FÖR VÅRT MORALISKA ANSVAR?  Måste vi ta ställning för eller emot abort?  Kärnkraft?  Miljöförstöring?  Djurförsök?

10 ETIK OCH MORAL När vi får ökad insikt om vår frihet att själva bestämma över vårt liv ökar även vår känsla av moraliskt ansvar.

11 ETISKT PROBLEM ”När Scotts berömda expedition till Sydpolen råkade ut för en olycka, fanns det bara en chans för de överlevande och det var att omedelbart nå kusten. Men på vägen dit blev en av dem skadad och måste bäras på bår. Fastän detta dröjesmål allvarligt äventyrade deras sista chans att överleva beslöt befälhavaren att man inte skulle lämna mannen att dö.

12 Resultatet blev att alla dog

13


Ladda ner ppt "Etik och moral Vad innebär det?. Etik och moral  Moral handlar om vad vi bör och inte bör göra. Vad är rätt och orätt, gott eller ont.  Etik är studiet."

Liknande presentationer


Google-annonser