Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om människosyn och etik - och bemötande…. ETIK TRE CENTRALA FRÅGOR 1.Hur uppfattar vi människans värde?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om människosyn och etik - och bemötande…. ETIK TRE CENTRALA FRÅGOR 1.Hur uppfattar vi människans värde?"— Presentationens avskrift:

1 Om människosyn och etik - och bemötande…

2 ETIK TRE CENTRALA FRÅGOR 1.Hur uppfattar vi människans värde?

3 Människovärdesprincipen Människans värde är…. -Högt -Lika -Obetingat/givet med livet -Överordnat djurens värde

4 Ur FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna Art 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.

5 Ur Regeringsformen RF 1 Kap. 2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

6 Om människosyn Har människovärdesprincipen sin grund i en värdedimension eller är det en social konstruktion? Svaret medför olika synsätt på ansvar och omsorg om den andre.

7 ETIK TRE CENTRALA FRÅGOR 1.Hur uppfattar vi människans värde? 2.Vad gör en handling rätt?

8 En handling är rätt om: Den har sin grund i goda intentioner Sinnelagsetik Den stämmer med moralisk intuition (i en konkret situation) Situationsetik Den bygger på giltiga etiska principer och normer Pliktetik Att den (sannolikt) ger de bästa konsekvenserna Konsekvensetik

9 Olika perspektiv •Vad är rättvisa? Rättvisa utifrån likhet, behov eller prestation? •Sannolikt bästa konsekvenser – för alla berörda, största möjliga antal personer eller främst för personer som är eller riskerar en särskilt utsatt situation?

10 ETIK TRE CENTRALA FRÅGOR 1.Hur uppfattar vi människans värde? 2.Vad gör en handling rätt? 3.Vilket ansvar har jag som människa och i en viss roll?

11 Perspektiv •Det finns alltid en möjlighet att utveckla nya perspektiv…. •Det levande personliga ansvaret för hur man förhåller sig till sig själv och andra kan ingen lösgöra sig från. •När vi ställs inför en annan människas värnlöshet, riktar denna värnlöshet en uppmaning att visa omsorg – vi kan välja att lyssna till den eller ej.

12 Ur Akademikerförbundet SSR:s etiska kod för socialarbetare •Mod/civilkurage •Rättskänsla •Balanserat omdöme •Empati •Lyhördhet •Vidsynthet •Tolerans •Integritet •Respektfullt, jämlik och vänlig grundhållning till andra •Ansvarstagande •Kritisk självinsikt •Samförståndsvilja •Samarbetsförmåga •Självständighet •Saklighet •Tydlighet •Social kompetens •Noggrannhet •Humor

13 Varifrån kommer den strävan som finns i omsorgen om en annan människa? Hur är den möjlig och vad kan dess ursprung vara?

14 Referenser •Erik Blennberger, www.esh.sewww.esh.se •Ludvig Igra, Den tunna hinnan, mellan omsorg och grymhet ScandBook AB 2005 •www.regeringen.sewww.regeringen.se •www.akademikerforbundet.sewww.akademikerforbundet.se


Ladda ner ppt "Om människosyn och etik - och bemötande…. ETIK TRE CENTRALA FRÅGOR 1.Hur uppfattar vi människans värde?"

Liknande presentationer


Google-annonser