Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 3 etiska principer, Vad pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik är för något.  Vad etik och moral är  Att själv kunna ta ställning till några.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " 3 etiska principer, Vad pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik är för något.  Vad etik och moral är  Att själv kunna ta ställning till några."— Presentationens avskrift:

1

2  3 etiska principer, Vad pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik är för något.  Vad etik och moral är  Att själv kunna ta ställning till några etiska val och principer utifrån några moraliska dilemman.  Att själv fundera på vad som menas med den goda människan och det goda livet.

3  Moral är sättet vi beter oss på.  Bedöms utifrån de beslut vi fattar ( i tex. vardagliga situationer. )  Moralen är resultatet av dessa beslut och bedöms ofta som antingen hög moral eller låg moral.  Den moral vi har styrs av vart vi lever (samhäller eller religion) och vad våra föräldrar och vänner tycker.

4  Kan beskrivas som läran om moralen. Våra tankar kring moralen.  Det som styr vårt handlande.  Vår uppfattning om vad som är rätt eller fel

5  : Det är din plikt att handla rätt! ( Du drivs av en pliktkänsla)  ” Handla endast efter den regel du vill se upphöjd till allmän lag” (Kant 1724-1804)  Det allmänna kan vara lagar som bygger på religion, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter eller naturliga lagar.  Problem: Alla följer gemensamma regler, men är det säkert att det är rätt plikt vi följer? (Exempel Nazistläkaren som tog liv för att rädda rasen)  Kan en plikt stå högre än en annan? Tex rädda liv eller ljuga?

6  En handling är alltid rätt om konsekvenserna  ( resultatet av handlingen) är goda.  (Exempel bussen på bron och barnet)  Vad är då gott?  Det som värnar om livet, hälsan, friheten, tryggheten, fred, kunskap och sanning!  Jeremy Bentham (1848-1832): ”Största möjliga lycka till största möjliga antal!”   Problem: Vad är gott och vad är mindre gott? Finns det ett facit? Vem bestämmer vad som ger mest lycka för alla?

7  En människas moral döms utifrån avsikternas med dennes handlingar. (Exempel, bussen på bron och barnet, jämför med konsekvensetik)  Problem: Vems goda avsikter är allra godast? Terroristens eller Usas?.  Hur blir du vägledd genom livets svåra val?

8  Menar att vi inte behöver veta/lära oss om hur vi ska handla i varje situation.  Det viktigaste är istället att vi strävar efter att bli så bra människor som möjligt. (då väljer vi rätt)  Exempel på positiva dygder: välvilja, medkänsla, mod, flit, rättrådighet, återhållsamhet, givmildhet, lojalitet och vänskaplighet. Vissa hävdar att kvinnor inte har samma dygder som män. (exemplet undersökningen apotekaren och den döende sonen) Problem: Människor som strävar efter att göra gott gör också fel och människor som inte är medmänskliga kan göra gott.

9  Scotts svåra val!


Ladda ner ppt " 3 etiska principer, Vad pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik är för något.  Vad etik och moral är  Att själv kunna ta ställning till några."

Liknande presentationer


Google-annonser