Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Hummel, Nolhagaskolan, Alingsås –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Hummel, Nolhagaskolan, Alingsås –"— Presentationens avskrift:

1 Anders Hummel, Nolhagaskolan, Alingsås – www.lektion.se
ETIK & MORAL Orden moral och etik är inte olika ord för samma sak: Moral Syftar på hur vi agerar i olika situationer. Etik Syftar på varför vi agerar som vi gör. Ett agerande eller en handling är en process och kan ur ett moraliskt perspektiv delas upp i tre moment: Avsikten (med handlandet) Aktiviteten (Hur handlar vi? På vilket sätt? Gör vi det över huvud taget?) Resultatet (Resultatet av ens handlande, vilka konsekvenser får mitt handlande?) Anders Hummel, Nolhagaskolan, Alingsås –

2 Olika former av etik Sinnelagsetik
En handling är rätt om den utförs med gott uppsåt, d.v.s. med goda avsikter. Regeletik Man skall göra (behandla) mot andra som man vill att de ska göra (behandla) mot en själv. Pliktetik/Kategoriska imperativet Detta är ett humanistiskt och filosofiskt begrepp. Handla/agera alltid så att etiken bakom ditt handlande/agerande kan upphöjas till allmän lag. (Immanuel Kant) Konsekvensetik En handling är rätt om den leder till bättre konsekvenser än andra han hade gjort som man har möjlighet att välja mellan. eller Man ska handla så att största möjliga antal människor får största möjliga lycka. (Utilitarismen)

3 Konsekvensetik En handling är rätt om den leder till bättre konsekvenser än andra handlingar hade gjort som man har möjlighet att välja mellan. eller Man ska handla så att största möjliga antal människor får största möjliga lycka. (Utilitarismen) Detta med avseende på: De faktiska konsekvenserna Vad som verkligen blir konsekvenserna av handlandet. De förutsedda händelserna Kan man förutse konsekvenserna av ens handlande?

4 Rangordning av viktiga ”plikter” och ”värden” inom Pliktetik/Kategoriska imperativet och konsekvensetik Pliktetik Konsekvensetik PLIKTTRAPPA Att bevara liv Att inte stjäla Att vara rättvis Att hålla löften Att inte ljuga Att vara solidarisk Att… VÄRDETRAPPA Liv Hälsa Frihet Fred Trygghet Självförverkligande

5 Också var det gubbarna då…
Immanuel Kant ( ) Professor i filosofi. Kant menade att man ska handla så att ens handlingssätt ska kunna gälla som en allmän lag. Varje människa har en plikt att handla efter allmänna regler: ex. du ska inte ljuga. (pliktetik) Jeremy Bentham ( ) Engelsk filosof. Han menade att man ska handla så att största möjliga antal människor får största möjliga lycka. Det gäller att välja så att följderna av ens val blir så goda som möjligt. (konsekvensetik)

6 Joseph Schultz val kostade honom livet
Joseph Schultz val kostade honom livet. Att leva som mördare eller dö med rent samvete? Hur skulle du ha gjort?

7 Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten,
Kärlekens lov Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre och störst av dem är kärleken. ~~ 1 Kor 13:4-7, 13 ~~

8 Var Kamikazepiloterna hjältar eller mördare?


Ladda ner ppt "Anders Hummel, Nolhagaskolan, Alingsås –"

Liknande presentationer


Google-annonser