Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liten begreppsgenomgång

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liten begreppsgenomgång"— Presentationens avskrift:

1 Liten begreppsgenomgång
Etik och moral Liten begreppsgenomgång

2 Etik och moral Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer.

3 Vägval Vilka vägar ska man välja i livet?
Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och det rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. God etik är därför förenligt med dålig moral (därav dubbelmoral).

4 Handlingen När man diskuterar frågor om etik och moral kan man dela in en handling i tre steg: 1. Det som har skett före – Avsikten, uppsåtet (ofta avgränsat i tiden) 2. Det som sker nu – Agerandet (vanligen avgränsat i tiden) 3. Det som kommer att ske efter – Resultatet, effekten, konsekvensen (inte alltid klart avgränsat i tiden) Det hela är oftast inte avslutat i och med att de tre stegen gåtts igenom en gång. Stegen behöver upprepas tills vi hamnar rätt.

5 Olika utgångspunkter För att bedöma den etiska nivån kan man ha olika betraktelsesätt. Var för sig är samtliga begränsade och har sina för- och nackdelar. De tre vanligaste är: 1. Pliktetik 2. Konsekvensetik 3.Dygdetik

6 Pliktetik Pliktetik (regeletik) – Handlingen är i centrum. En handling är rätt om det är ens plikt att utföra den. Exempel på detta är handlingar utförda under myndighetsutövning eller i krig som normalt skulle anses som oriktiga och till och med kriminella, tex att utvisa flyktingar eller döda en fiende. Efter Andra Världskriget angav tex många nazister att de bara hade gjort sin plikt eller lytt order.

7 Konsekvensetik Konsekvensetik – Effekten av handlingen är det centrala. En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna. Man talar ibland även om situationsetik – Varje situation är unik och fordrar därför nya moraliska ställningstaganden oberoende av regler och tidigare liknande situationer.

8 Dygdetik Dygdetik - Sätter fokus på hur vi bör vara som människor där våra karaktärsdrag indelas i de positiva dygderna (bl a: ansvarsfullhet, givmildhet, medkänsla, mod, pålitlighet, välvilja, ärlighet och ödmjukhet) och de förkastliga lasterna (bl a dygdernas motsatser). En dygdig människa gör rätta. Exempel på förkastliga laster är girighet, lögnaktighet, opålitlighet, oansvarighet etc.

9 Att vara en god människa
Den etiskt/moraliskt ambitiösa utvecklar och förstärker ständigt sina goda karaktärsegenskaper, har alltid goda avsikter, genomför alltigenom erkänt goda handlingar och ser till att effekterna av det vi gör och säger SAMT det vi INTE gör och INTE säger blir bra och goda i såväl ett helhetsperspektiv som ur alla berörda individers perspektiv.

10 Fundera och diskutera ! Om en annan människa uppträder oetiskt/omoraliskt mot mig, är det då rätt att ge igen med samma mynt? Om jag anser att en handling är omoralisk/oetisk blir då handlingen mer moraliskt riktig om någon annan utför den? Om handlingen utförs under omständigheter som jag själv inte råder över (tex krig), blir den då mer mroaliskt acceptabel?

11 Moraliska dilemman Abort Djuretik Dödshjälp och eutanasi Dödsstraff
Genetik Prostitution

12


Ladda ner ppt "Liten begreppsgenomgång"

Liknande presentationer


Google-annonser