Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografi År 1-2 År 3-4 År 5 År 6 Kartan: Känner till närmiljön

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografi År 1-2 År 3-4 År 5 År 6 Kartan: Känner till närmiljön"— Presentationens avskrift:

1 Geografi År 1-2 År 3-4 År 5 År 6 Kartan: Känner till närmiljön
Levnadsvillkor och miljö: Känner till vad människor i närmiljön lever av Klimat och naturkrafter: Kan årstiderna Kartan: Kan använda sig av en karta Levnadsvillkor och miljö: Känner till olika levnadsvillkor för olika delar av Sverige Känner till olika slags energikällor Klimat och naturkrafter: Känner till olika klimatförhållanden som finns i Sverige Känner till några krafter som format jordytan Kartan: Förstår vad en karta är och hur den kan användas och vara förtrogen med globen Levnadsvillkor och miljö: Känner till olika levnadsvillkor för olika delar av världen Vet hur olika energikällor påverkar globen Klimat och naturkrafter Förstår innebörden av begreppen väder, klimat och årstider samt vet hur sådana förhållanden varierar mellan olika områden i världen Känner till några krafter som format jordytan och förändrat landskapet samt ger exempel på sådana förändringar i närmiljön Kartan: Har kunskaper om världskartan och känner till viktiga namn samt kan hitta på globen Levnadsvillkor och miljö: Känner till olika levnadsvillkor för olika delar av världen och kan jämföra dessa. Vet hur olika energikällor och människans val påverkar globen (fördelar/nackdelar) Klimat och naturkrafter: Känner till huvuddragen vad gäller klimat- och vegetationszonerna i världen Känner till några krafter som format jordytan och förändrat landskapet samt ger exempel på sådana förändringar i världen Geografi

2 År 1-2 År 3-4 År 5 År 6 Känner till någon historisk händelse som inträffat i närmiljön . Känner till några historiska händelser och personer ur den svenska historien Känner till några historiska händelser och personer ur den svenska och nordiska historien, samt kunna jämföra dessa. Berättar och jämför hur män, kvinnor och barn levt i några skilda miljöer och tidsepoker i Sverige och andra platser i världen Samtalar kring perspektivet då – nu - sedan Känner till några historiska händelser och personer ur den svenska, nordiska och europeiska historien, samt kunna jämföra dessa. Har insikt i hur stora samhälleliga omvälvningar har förändrat människors livsvillkor Kunna granska och värdera information (källkritik) Historia

3 År 1-2 År 3-4 År 5 År 6 Etik: Samtalar om rätt/orätt utifrån jag – perspektiv Etik: Samtalar om rätt/orätt utifrån grupp – perspektiv (klass, familj) Etik: Samtalar om rätt/orätt utifrån vardagliga händelser (man behöver inte själv vara inblandad, se händelser ur andras perspektiv) och förstår konsekvenser av sitt handlande Etik: För etiska resonemang och ser konsekvenser av olika ställningstaganden Religion Livsfrågor: Samtalar om barnens frågor inför livet, döden och tillvaron. Tro och tradition: Känner till de bibliska berättelserna som hör ihop med våra högtider Tro och tradition: Känner till sambandet mellan kristendomen och våra högtider Känner till några kristna symboler och värderingar Jämför någon kristen högtid med någon annan religion Tro och tradition (år 5-6): Känner till berättelser och traditioner från andra religioner och känner till vad de betyder för dem som brukar dem. Jämför olika religioner med varandra.

4 samhällskunskap År 1-2 År 3-4 År 5-6 Demokrati och samhälle:
Känner till de grundläggande demokratiska principerna samt individens rättigheter och skyldigheter i ett samhälle. Deltar i en demokratisk beslutsprocess. Förstår skillnaden mellan demokrati och diktatur. Globalisering: Känner till människors livsvillkor i olika kulturer och jämför livsvillkoren mellan olika länder. Förstår hur de egna handlingarna påverkar miljön och samhället. Kan läsa, skriva och formulera sig om samhället utifrån olika källor. Känner till att det finns olika källor som uttrycker olika åsikter. Demokrati och samhälle: Känner till vad demokrati innebär i klassrummet, t ex rösta Globalisering: Känner till hur barn lever i andra delar av världen Demokrati och samhälle: Känner till hur det demokratiska systemet i Sverige är uppbyggt. Globalisering: Känner till människors livsvillkor i olika kulturer och jämför livsvillkoren mellan Sverige och något annat land. Media: Skriver en faktatext om samhället utifrån en given källa. samhällskunskap


Ladda ner ppt "Geografi År 1-2 År 3-4 År 5 År 6 Kartan: Känner till närmiljön"

Liknande presentationer


Google-annonser