Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GYMNASIE SÄRSKOLANS MATEMATIK att räkna i huvudet, med penna och papper och med miniräknare. att utföra grundläggande räkneoperationer med reella tal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GYMNASIE SÄRSKOLANS MATEMATIK att räkna i huvudet, med penna och papper och med miniräknare. att utföra grundläggande räkneoperationer med reella tal."— Presentationens avskrift:

1 GYMNASIE SÄRSKOLANS MATEMATIK att räkna i huvudet, med penna och papper och med miniräknare. att utföra grundläggande räkneoperationer med reella tal. att använda de fyra räknesätten i vardagliga situationer. fundera över om resultatet är möjligt. procent och promille. geometriska figurer. omkrets, area och volym i vardagliga situationer. att förstå klockan, analog och digital tid, tv-tider och tidtabeller. att avläsa skalor. att avläsa enkla tabeller och diagram. att kunna kritiskt granska data från olika källor samt vara medveten om missbruk av statistik. NATURKUNSKAP hur växter, djur och människor är beroende av varandra. olika miljöproblem hemma och på arbetet i Sverige och i världen. hur vi kan påverka miljön själva och tillsammans. vad är energi ? kärnkraft, vattenkraft, olja, sol och vind. energi i framtiden. hur människokroppen fungerar och vad den behöver. SAMHÄLLSKUNSKAP hur samhället är uppbyggt och hur det fungerar. hur samhället var förr. vad demokrati är och hur man kan vara med och bestämma. olika partier och intresseföreningar. hur andra har det i Sverige och ute i världen. aktuella händelser. GYMNASIESÄRSKOLA lagar och trafik.

2 SVENSKA att leta reda på intressanta böcker, läsa själv, använda talböcker eller video. att berätta och diskutera om böcker. att skriva på dator. att fylla i blanketter och personuppgifter. att läsa och förstå recept och olika beskrivningar. olika sätt att ta reda på saker man vill veta. att samtala om bilder och texter: är det information, propaganda eller reklam? att skriva egna texter, göra anteckningar. att skriva brev. att stava vanliga ord. ENGELSKA att förstå talad enkel engelska. att använda vanliga fraser. att delta i samtal och berätta saker. att läsa och förstå en enkel text och sångtexter. att känna till lite om hur man lever i engelskspråkiga länder. att planera eget arbete. kristendom och andra religioner. vad förenar och skiljer? hur det var förr. vad vi själva tycker och tror. vad är rätt och fel ? vad händer efter döden ? mobbning, kärlek och kamratskap. vi diskuterar också om annat som vi i gruppen tycker är viktigt. RELIGIONSKUNSKAP öva att samtala och diskutera. GYMNASIESÄRSKOLA Totalt 150 klocktimmar

3 GYMNASIESÄRSKOLA DATAKUNSKAP - GRUNDKURS Känna till persondatorns olika delar och öva att använda dem. Öppna och stänga datorn.. Använda ordbehandlingsprogrammet Word. Arbeta med bilder från Internet och digitalkamera. Använda några olika program för inlärning. Söka information på Internet. Kommunicera med mail. Använda skanner


Ladda ner ppt "GYMNASIE SÄRSKOLANS MATEMATIK att räkna i huvudet, med penna och papper och med miniräknare. att utföra grundläggande räkneoperationer med reella tal."

Liknande presentationer


Google-annonser