Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världsreligioner – Ni ska känna till:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världsreligioner – Ni ska känna till:"— Presentationens avskrift:

1 Världsreligioner – Ni ska känna till:
Grundaren av religionen och religionens uppkomst (Vem, var, när och hur?) Historia – Hur har religionen växt till en världsreligion? Innehåll – Vilket är religionens budskap? Har religionen några heliga texter? Vilka och vad är dess innehåll? Gud/gudar Högtider – Vilka är religionens viktigaste högtider? Vad är det som firas och hur firar man? Gudstjänstlokal/mötesplats - Var anordnar man gudstjänst? Vilka är religionens heliga platser?

2 Inriktningar – Finns det olika inriktningar av religionen och i så fall vilka? Vilka skillnader finns mellan de olika inriktningarna? Geografi – Var i världen hittar vi huvudsakligen utövarna av religionen? Hur aktivt utövas den i Sverige? Livsväg - hur man skall leva sitt liv. Vad följer man för regler? Människosyn - Hur ser man på människan? Mål med livet - Vart man vill komma efter döden. Symboler - Ha kunskap om viktiga symboler och riter inom religionen.

3 Judendomen ”Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.” (5 Mose. 6:4-5). Denna text är en del av den judiska trosbekännelsen. Det är judendomens kärna: att det bara finns en Gud som är världens skapare och Herre. Detta kallas monoteism. Det är människans uppgift att leva enligt Guds vilja och judarna är Guds utvalda folk.

4 Fakta om judendomen Idag finns det omkring 16 miljoner judar i världen. De lever utspridda i ett stort antal länder. Ca. 6 miljoner bor i USA. 3 miljoner finns i Ryssland och omkring 5 miljoner i Israel. I det europeiska länderna finns det omkring 1.5 miljoner judar. Idag lever ca judar i Sverige.

5 Vem är jude? Jude är den som har en judisk mor eller som väljer att bli jude, dvs. konverterar till judendomen. Att vara jude har en religiös innebörd: Att tro på en enda Gud, att be till Gud. kulturell innebörd: att tycka om judiska sånger och att äta särskild mat osv. historisk innebörd: att tillhöra ett folk och att förstå att händelser i det förflutna påverkar livet idag. social innebörd: att vara tillsammans med andra judar och att känna att alla judar hör ihop. politisk innebörd: att vara en del av ett folk som är utspritt över hela världen men har sitt riktiga hem i Israel.

6 Judarnas Bibel är den bok som kristna kallar GT
Judarnas Bibel är den bok som kristna kallar GT. Den viktigaste delen är de fem Moseböckerna. De kallas Tora som betyder läran eller lagen. Enligt Bibeln valde Gud ut judarna att vara hans speciella folk på jorden och Israel skulle vara deras land. Mose betraktades som judendomens grundare.

7 Judendomen började med Abraham
Abraham blev uppmanad av Gud att bege sig till ett nytt land, ett land som skulle bli hans om han lyssnade och trodde på Gud. Landet som tilldelas Abraham och hans efterkommande kallades för Kanaan. Abraham började tro på en enda Gud och begav sig av mot det förlovade landet Kanaan. Abraham ingår ett förbund med Gud. Judarnas härstamning går vidare med Sara och Abrahams son Isak. Isak i sin tur fick sonen Jakob som fick tolv söner. Folket i Kanaans land drabbades av hungersnöd och därför fick de bosätta sig i Egypten där de tvingades att arbeta som slavar.

8 Gud talade till Mose och sa att det var han som skulle befria det israelitiska folket från slaveriet. Det var på väg till Kanaan på berget Sinai som Mose slöt ett nytt förbund med Gud och där Gud gav de lagar och regler som judarna följer än idag. Denna händelse kallas exodus, uttåget ur Egypten. Mose är därför den som räknas som judendomens grundare idag. Lagarna och reglerna sammanfattades i det som brukar kallas för Tio Guds bud. Buden skrevs ner på två stentavlor och det var mycket vikigt för folket att följa buden.


Ladda ner ppt "Världsreligioner – Ni ska känna till:"

Liknande presentationer


Google-annonser