Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Judendom, kristendom & islam

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Judendom, kristendom & islam"— Presentationens avskrift:

1 Judendom, kristendom & islam
Systerreligionerna Judendom, kristendom & islam

2 Detta ska du kunna: Beskriva världsreligionernas olika tro, föreställningar om världen och uppfattningar om rätt & fel. Resonera om likheter och skillnader mellan några av dessa religioner. Resonera om likheter och skillnader inom några av dessa religioner. Resonera = berätta om och förklara varför det är så.

3 Gemensamt för religionerna
Abraham (Ibrahim) bildar ett förbund med Gud (Allah). Lovar att tillbe endast denna gud (monoteism). Gud har skapat världen och människan. Gemensamma myter om skapelsen (Adam & Eva). Delvis samma personer och berättelser i de heliga skrifterna.

4 Skillnader mellan religionerna
Olika heliga skrifter: Tanak, Bibeln, Koranen. Olika profeter: Mose, Jesus, Muhammed. Profet = en person som tagit emot budskap från Gud och förmedlat det vidare till människorna. Vad mer behöver du veta för att kunna jämföra religionerna?

5 Uppgifter vecka 46 Jämför de tre systerreligionerna (judendom, kristendom och islam). Vilka likheter och skillnader finns det om du jämför: Religionernas uppkomst. Hur började det? Heliga skrifter. Kyrkan, synagogan och moskén. Regler för mäns och kvinnors bön. Regler för vilken mat man får äta.

6 Islams 5 pelare Trosbekännelsen ”Det finns ingen annan gud än Allah och Muhammed är guds sändebud…” Bönen: 5 ggr/dag vänd mot Mekka. Fastan: Under månaden Ramadan avstår man från mat och dryck så länge solen är uppe. Allmosan: Att ge till de fattiga (2,5% av inkomsten). Vallfärden: Att besöka Mekka en gång i livet.

7 Skillnader inom islam Två riktningar – sunni & shia.
Olika syn på vem som ska leda muslimerna och hur man ska tolka Koranen. Andra indelningar: Traditionalister: Vill bevara islams gamla seder. Liberala muslimer: Vill anpassa islam till dagens samhälle. Fundamentalister: Vill att samhällets lagar ska anpassas efter islam (t.ex. sharialagar) Sekulariserade muslimer: Uppvuxna med islam men håller inte så hårt på regler och traditioner.

8 Sunni (sunniter) Shia (shiiter) 90% av alla muslimer.
Högste ledare kalif. Alla människor har kunskap om Gud. Shia (shiiter) 10 % av alla muslimer. Statsreligion i Iran. Högste ledare imam. Imamen hade en speciell kontakt med Gud (Allah). Imamens tolkning av Koranen är den rätta.


Ladda ner ppt "Judendom, kristendom & islam"

Liknande presentationer


Google-annonser