Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam – den yngsta monoteistiska världsreligionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam – den yngsta monoteistiska världsreligionen"— Presentationens avskrift:

1 Islam – den yngsta monoteistiska världsreligionen
Har många historiska likheter med judendomen och kristendomen. Grundades i och med profeten Muhammeds liv på 600-talet i nuvarande Saudiarabien

2 Muhammed – profeten som grundade islam
Muhammed föddes år 570 i handelsstaden Mecka Han tillhörde en mäktig släkt som hette Quarish.

3 Muhammeds liv När Muhammeds far dog tog farbror Abu Talib hand om honom. På en av Abu Talibs handelsresor mötte Muhammed en kristen munk. Munken sa att Muhammed skulle bli Guds profet.

4 Muhammeds liv Den kristna munken berättade om Guds son Jesus och att det bara fanns en Gud. Munken sa att Muhammed skulle bli Guds profet. Muhammed hade hört att det bara fanns en Gud förut genom judiska handelsmän. Skillnaden nu var att inte bara Guds utvalda folk (judarna) kunde tro på den ende Guden, utan alla kunde göra det leva ett evigt liv i paradiset.

5 Muhammeds liv Vid 25-års ålder gifte sig Muhammed sin första fru Khadidja. Muhammed levde på resande fot och träffade mycket människor. Varje år drog sig Muhammed undan och levde ensam i en grotta utanför Mecka. Där funderade han på livets mening och vad Gud hade för plan för människorna.

6 Muhammeds möte med ängeln Gabriel
En natt i grottan uppenbarade sig ängeln Gabriel och förklarade att Gud hade utsett Muhammed till sin profet (sändebud). Muhammeds uppgift skulle bli att berätta för människorna om Guds vilja och hur man skulle leva för att komma till paradiset.

7 Skapandet av Koranen Gud talade till Muhammed genom ängeln Gabriel. Ängeln Gabriel läste ur Guds himmelska Koran i 23 år. Eftersom Muhammed var analfabet fick hans vän Zaid ibn Thabit skriva. Så skapades Koranen som är Guds ord.

8 Muhammed flyr till Medina
Folket i Mecka som trodde på flera gudar kände sig hotade av Muhammeds enda Gud och det nya budskapet. Muhammed var tvungen att fly till staden Jathrib som kom att kallas Medina (profetens stad)

9 Återkomsten till Mecka
I Medina samlade Muhammed en här/armé på flera tusen man och återvände till Mecka. Muhammed segrade utan strid i Mecka och åter förklarade han att det var den enda Guden som skulle dyrkas vid Kaba. Folket lyssnade, så Muhammed drog sig tillbaka till Medina.

10 Muhammeds sista färd Muhammed ville en sista gång resa till Mecka.
Han färdades samma väg som Hagar och Ismael hade gjort. Han drack även ur den heliga brunnen som Hagar och Ismael gjort. År 632 dog Muhammed i Medina.

11 Koranen Guds ord – består av 114 suror (kapitel)
Skriven på arabiska och enligt muslimer kan Koranen inte översättas. Koranen handlar om Gud, men förklarar också hur livet skall levas, vad som händer efter döden och hur man ska be till Gud.

12 Koranen Koranen innehåller många berättelser. Bibliska personer som Abraham, Hagar, Mose, Adam och Eva förekommer alla i dessa berättelser. Dock så är det en del skillnader i berättelserna. Ex. Ismael eller Isak?

13 Profet eller ej? Judar och kristna ser inte Muhammed som en profet.
Muslimer och judar tror inte att Jesus var Guds son, det gör kristna.

14 Islams fem pelare Islam grundas på fem viktiga delar i en Muslims liv, dessa kallas Islam fem pelare. Trosbekännelsen Bönen Allmosan/skatten Fastan Vallfärden

15 Trosbekännelsen Den viktigaste grundsatsen i islam som varje muslim bör säga och tro på. ”Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet.” Det finns bara en Gud och Muhammed är hans profet.

16 Bönen En muslim ska be 5 gånger om dagen, vänd mot Mecka.
Viktigt att tvätta sig ordentligt innan bönen, renhet förordas. Fredagsbönen den viktigaste då den är lite längre och följs av en predikan av böneledaren.

17 Allmosan/skatten 2.5 % av det en muslim har sparat under ett år ska gå till välgörenhet såsom: Fattiga Moskébygge

18 Fastan Infaller under månaden som kallas Ramadan
Äter eller dricker inte när solen är uppe. Rökning och sex likaså. Anledning till fastan: Visa respekt för Gud och hjälper människan att tänka på Gud. Lär sig hur det är att vara fattig och inte kunna äta sig mätt Tacksamhet för att Koranen började skrivas denna månad.

19 Vallfärden Varje muslims plikt att vallfärda till Mecka en gång i livet. Sker under en bestämd tid under året och följer Muhammeds spår i hans resor mellan Mecka och Medina.

20 Sunna, sharia och domens dag
Sunna – berättar om hur en muslim ska leva. Baserat på hur Muhammed levde sitt liv. Berättelserna kallas hadither. Sharia – är lagar angående bl. a. arvrätt, äktenskap, straff baserade på Koranen och haditherna. Domens dag – är dagen då två änglar förhör dig och bestämmer om du hamnar i helvetet eller i paradiset.

21 Islams olika riktningar
Sunnimuslimer – har sitt ursprung i Muhammeds svärfar Abu Bakr. Han räknades som Muhammeds ersättare (kalif) efter dennes död. Framtida ledare kallades kalifer och Muhammeds vanor (sunna) blev särdeles viktiga för dessa muslimer, sunnimuslimer.

22 Islams olika riktningar
Shiamuslimer – ansåg att efterträdaren skulle komma från Muhammeds familj. Ali som var kusin med Muhammed och gift med Fatima (dotter till Muhammed) blev ledaren för det partiet (shia). De som stödde Ali och partiet kallas shiamuslimer.

23 Islams olika riktningar
Wahhabism – fundamentalistisk gren av sunnimuslimer. Förkastar all utveckling som skett efter 600-talet. Starkt kritisk till andra riktningar och stränga regler för hur en muslim ska leva.

24 Islams högtider Ramadan – firas den nionde månaden i den muslimska kalendern Id al-Fitr – är festen som avslutar Ramadan. I tre dagar äter man och ger presenter. Id al-Adha – firas till minne av när Abraham offrade ett får stället för Ismael. Slakta ett får i slutet av månaden.

25 Giftermål och begravning
En man kan ha upp till fyra fruar. Mannen bestämmer om familjen ska tillhöra islam. Begravning Ansiktet mot Mecka. Begravas inom 24 timmar. Ej kremera kroppen.

26 Moské Muslimers gudstjänstlokal Minaret Nisch Imam Kvinnor på läktaren

27 Diskussionsfrågor Vad tycker du islam?
Varför tror du att islam har blivit som den är idag? Har du träffat en muslim?


Ladda ner ppt "Islam – den yngsta monoteistiska världsreligionen"

Liknande presentationer


Google-annonser