Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De Abrahamitiska religionerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De Abrahamitiska religionerna"— Presentationens avskrift:

1 De Abrahamitiska religionerna
Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i ”hans” område

2 Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både vad det gäller idéer och deras geografiska ursprung De uppstod i mellanöstern Många av de personer, händelser och föreställningar förekommer i alla tre religionerna

3 Några stora profeter Noak Abraham Moses Jesus Muhammed = Judendomen
= Kristendomen = Islam

4 Abraham Första Mosebok beskriver honom som arabernas och judarnas stamfader I nya testamentet kallas han ”De troendes fader”. De som tror är ”Söner till Abraham” I koranen sägs att ”Abraham varken var jude eller kristen – Han sökte och fann den rena, ursprungliga tron och underkastade sig Guds vilja”

5 Likheter mellan de tre religionerna
Samma Gud Monoteistiska (Samma Gud, olika namn) Abrahamberättelsen Gud uppenbarar sig till människorna genom profeterna Människans fria vilja och ansvar Syn på döden Änglar som är Guds budbärare Många gemensamma personer och profeter Gud är världens skapare

6 Gudssyn De har samma Gud Monoteistisk
Gud har skapat världen och människan Gud är suverän, dvs. står över allt och kan inte jämställas med något

7 Världssyn Världen är skapad av Gud
I skapelsen möter människan Guds storhet och skönhet, men, naturen är inte Gud I världen styr olika krafter, både goda och onda, Gud (det goda) kommer dock segra

8 Människosyn Människan har fått uppdraget att ta ansvar för våra liv och vara Guds medarbetare här på jorden Människan liknar Gud men är samtidigt svag och behöver därför Guds hjälp och stöd

9 Dödssyn Linjär tidsuppfattning
Vi lever livet en gång. Efter livet lever vi vidare i en annorlunda och ny tillvaro.

10 Profeter och änglar Gemensamma profeter: Jasaja och Jeremia m fl.
Gemensamma änglar: Gabriel och Mikael m fl.

11 Abraham Föddes för nästan 4000 år sedan i staden Ur i Kaldéen (Irak) i ett polyteistiskt samhälle Gifte sig med Sara Gud talade till Abraham* Började vandra och kom fram till Kaanans land (Israel och Palestina). Gud talade igen** Abraham gifte sig med Hagar och fick sonen Ismael Sara fick senare sonen Isak Ismaels mest kända ättling är profeten Muhammed Isaks kända ättlingar är Moses och Jesus

12 Gud sa till Abraham * ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått” ** ”Åt dina ättlingar ska jag ge detta land”

13 Abrahams släktträd Gift med Sara Hagar Ketura
(dog när hon var 127 år gammal) Hagar (tjänsteflicka som Abraham fick som fru av Sara) Ketura (Abrahams andra fru)

14 Några skillnader mellan de tre religionerna
Synen på Jesus Treenigheten Historiens höjdpunkter

15 Synen på Jesus Judendom: Jesus är en intressant och lärd man, men han är inte Messias Kristendom: Jesus är Gud förkroppsligad Islam: Jesus är en av de viktigare profeterna

16 Treenigheten Judendom och Islam: Treenighetsläran är den starkaste orsaken till den oenighet som råder mellan de tre religionerna Kristendom: Gudsbilden är tredelad. Fadern, sonen och den helige anden

17 Historiska höjdpunkter
Judendom: När Moses fick de tio budorden Kristendom: Jesu födelse Islam: Muhammeds framträdande

18 Judendom En relativt liten religion men räknas som världsreligion eftersom den är spridd över hela världen. Ca. 14 miljoner anhängare Judendom är en etnisk religion som är särskilt knuten till det judiska folket Den vanligaste vägen in i judendomen är att födas som jude, det är möjligt att konvertera om än besvärligt

19 Kristendom Världens största religion. Ca 1,9 miljarder anhängare
Starkt missionerande från början Ingen enhetlig religion, över riktningar där den dominerande är romersk-katolska kyrkan, därefter den protestantiska och sedan den ortodoxa. Dessa kan i sin tur delas in i en stor mängd grupper och riktningar

20 Islam Världens näst största religion med ca. 1,1 miljarder anhängare.
Ingen enhetlig religion. Det finns många olika uppdelningar och riktningar Att bara tala om sunniter och shiiter är dock inte tillräckligt om man vill få en god uppfattning av modern islam


Ladda ner ppt "De Abrahamitiska religionerna"

Liknande presentationer


Google-annonser